Utrip župnije

16.01.2023

Božične pesmi so odmevale v cerkvi sv. Martina

mfolder

"Glej zvezdice božje migljajo lepo..."

16.01.2012

Romanje župnijskih sodelavcev

mfolderŽupnijski sodelavci smo preživeli lep skupni dan.