Oznanila

18.11.2017

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH TEHARJE

Ob prazniku vseh svetih ste prosili za molitvene spomine za vaše rajne. Poleg molitve na praznik bomo po teh namenih darovali svete maše. Podobno kot lani smo imena vaših rajnih razdelili v 4 skupine. Lepo vabim, da se svete maše, ki jih bomo darovali za vaše rajne, po svojih močeh udeležite. Seznam imen je tudi na oglasni deski v Kompolah in na Teharjah.

 

18.11.2017

SVETE MAŠE PO MOLITVENIH SPOMINIH KOMPOLE

Ob prazniku vseh svetih ste prosili za molitvene spomine za vaše rajne. Poleg molitve na praznik bomo po teh namenih darovali svete maše. Podobno kot lani smo imena vaših rajnih razdelili v 4 skupine. Lepo vabim, da se svete maše, ki jih bomo darovali za vaše rajne, po svojih močeh udeležite. Seznam imen je že na oglasni deski v Kompolah in na Teharjah.