11.11.2023

Oznanila za 32. nedeljo - zahvalno - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹

Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas... Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!« (Mt 15, 8-13)

SVETE MAŠE NA TEHARAJH 

32. NEDELJA Med   Letom, MARTINOVA

 Nedelja,

12. 11. 2023

ob 10.00  za žive in rajne farane;

za + Justiko in Albina Malgaj;

za + Silvo in Ivana Perčič

Stanislav Kostka, redovnik

Poned., 13. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 1

Lavrencij, škof

Torek, 14. 11.

ob 18.00 za + Vinka Kresnika, 36. obl.

Albert Veliki, c. uč.

Sreda, 15. 11.

ob 7.00 za + Miroslava Pavića

Marjeta Škotska, kraljica

Četrtek, 16. 11.

ob 18.00 za + rodbino Rozman

* Gajšek za + Slavka Gorenjaka

Elizabeta Ogrska

 Petek, 17. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 2

Filipina, redovnica

Sobota, 18. 11.

ob 18.00 za + Milka Gučka

33. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 11. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00  za + Valterja Voga

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

32. NEDELJA Med   Letom, MARTINOVA

 Nedelja,

12. 11. 2023

ob 8.00 za + starše, sestre, brata in sorodnike Jelovšek

Lavrencij, škof

Torek, 14. 11.

ob 18.00 za + Tomaža Žnidarja, 15. obl.

Albert Veliki, c. uč.

Sreda, 15. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih sv. Lovrenc 3

Elizabeta Ogrska

 Petek, 17. 11.

ob 18.00 za + po molitvenih spominih sv. Lovrenc 4

Filipina, redovnica

Sobota, 18. 11.

ob 9.00 za + Zvonka in Damjana Medved

33. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 11. 2023

ob 10.00 za + Marijo in Viktorja Ocvirk ter Jožefa Klinarja

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: O Bog, moj Bog, željno te iščem, mojo dušo žeja po tebi; moje telo koprni po tebi kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. (Ps. 63, 2)

Za nasmeh: DARILO - "Čuj, Vlado, če bi bil pred izbiro, da ženi za petdeseti rojstni dan podariš ali avtomobil ali biserno ogrlico, za kaj bi se odločil?" - "Vsekakor za ogrlico. Ali si že kdaj videl ponarejen avtomobil?"

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 12. DO 19. NOVEMBRA 2023

Danes je za našo župnijo praznik, ko obhajamo god zavetnika župnije, sv. Martina. To je  največji župnijski praznik. Ob njem se spominjamo najprej svetniškega zgleda in priprošnje zavetnika sv. Martina, vseh rodov kristjanov pred nami, ki so svetišča tukaj zidali, posvetili, obnavljali in ga ohranjali do danes. Koliko milosti je bilo tukaj podeljenih v skoraj 1000 letih, koliko radosti doživetih in solz prelitih pred tabernakljem, pod podobo zavetnika sv. Martina in Matere božje skozi različna obdobja naše preteklosti! Na Martinovo nedeljo so se vračali domov izseljenci, med svoje rojake so radi prišli nekdanji farani, ki zdaj živijo drugod, pa tudi iz sosednih župnij so radi prihajali praznovati. Vsi iskreno dobrodošli. Po maši ste vsi lepo vabljeni v župnijsko Martinovo dvorano, kjer se bomo še zadržali v druženju, ob pecivu in kozarčku novega vina, ki so ga pridelali naši farani. Sveto mašo bomo obhajali  na Teharjah (samo) ob 10.00, tako nas bo zbranih več in bomo lažje začutili lepoto bogoslužja in občestvo vernih. Vodil jo bo generalni vikar mariborske škofije g. kanonik Janez Lesnika, doma na Ponikvi.

Lepo se zahvalim vsem, ki ste pomagali ali prispevali v materialnem ali duhovnem pomenu k današnjemu praznovanju: g. Zdenku Polaku, ki nas redno pogosti s svojim dobrim vinom, prav tako vinogradniškemu društvu Polič, ki ob prazniku tukaj in v Kompolah z nami deli svoj pridelek; hvala tudi vsem gospodinjam za darovano pecivo in kruh. Lepo se zahvalim ženam, ki so v sredo prišle čistit cerkev pred praznikom, hvala ga. Majdi Kopitar, ki nam vsako leto priskrbi rože za ta praznik. Hvala vsem, ki sodelujete v župniji v bogoslužnem, duhovnem, molitvenem ali družabnem smislu, da je župnija lahko naš skupen duhovni dom. Vsi smo zanjo soodgovorni in povabljeni, da prispevamo svoj delež pri njeni rasti. To je prava sinodalnost in dobrohotna solidarnost kristjanov. Po vaših molitvenih spominih bomo darovali svete maše - nekaj že v bližnji prihodnosti, druge še čez leto. Lepo vabljeni, da se jih po svojih močeh udeležite, zapisane so na oglasni deski in v Utripu.

Za mlade: V Salezijanskem mladinskem centru organizirajo 3D večere - večere, ki so namenjeni druženju, pogovorom in duhovnosti. Vabijo predvsem mlade iz župnije in vabijo tudi vse tiste, ki se večerov še niso udeležili. Gostja bo tokrat Manca Hribar, pevka sodobne krščanske glasbe in radijska voditeljica. Lepo vabim in spodbujam za petek, 17. 11. 2023, ob 19:30 uri v prostorih Salezijanskega mladinskega centra Celje.

Jutri obhaja svoj god g. Stanislav Gajšek, naš duhovni pomočnik. Mu v imenu vseh čestitam in želim še trdnega zdravja in take pastoralne zavzetosti še naprej. Goduje tudi upokojeni škof Stanislav Lipovšek in ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Čestitamo!

Kaj predstavlja to 'olje', ki je nujno potrebno, da tudi nas spustijo na svatbo?

Sveti Avguštin, kakor tudi drugi starodavni avtorji, razberejo v tem simbolu ljubezen, ki se je ne more kupiti, temveč se jo dobi kot dar, se jo ohrani v notranjosti ter se jo udejanja v dobrih delih. Prava modrost je v tem, da izkoristimo umrljivo življenje za izvrševanje del usmiljenja, saj po smrti to ne bo več možno. Ko pa bomo obujeni za poslednjo sodbo, bomo sojeni glede na ljubezen, ki smo jo udejanjali med zemeljskim življenjem (prim. Mt 25, 31,46). To ljubezen, ki jo je Sveti Duh izlil v nas, pa nam je podaril Kristus. Kdor veruje v Boga - Ljubezen, nosi v sebi nepremagljivo upanje, kakor svetilko, s katero bo lahko prešel noč smrti ter prispel do velikega praznovanja življenja.                                                           Benedikt XVI.

 

VEŠ KAJ O FARNEM ZAVETNIKU SV. MARTINU?

Martin se je rodil okoli leta 316 v Savariji v Panoniji (današnji Sombotel, Madžarska). Njegov oče je bil častnik rimske vojske. Družina se je že kmalu po Martinovem rojstvu preselila v Ticinum (Italija).

Čeprav njegova starša nista bila kristjana, je Martin že kot otrok spoznal krščanstvo in se pri 10 letih odločil za vstop v katehumenat (uvajanje v krščanstvo). Želel si je postati puščavnik. Takrat pa mu je oče preskrbel vojaško službo, zato se je Martin pridružil rimski vojski, ki je odhajala v Galijo (današnjo Francijo). Martin je kmalu postal častnik. Iz tega časa je dogodek, ki je dokončno začrtal Martinovo usodo. V mrzlem zimskem jutru je pred mestnimi vrati mesta Samarobriva (danes Amiens Francija) srečal berača. Ker ni imel nič drugega, kar bi mu lahko podaril, je prerezal na pol svoj topli vojaški plašč in podaril eno polovico beraču. To dejanje je bilo zanj prvi korak spreobrnitve. Kmalu po tem je bil krščen in je pustil vojaško službo.

Odšel je v Poitiers in postal učenec sv. Hilarija. Po nekaj letih se je Martin odpravil misijonarit v rodno Panonijo, kjer se je začel širiti arianizem. Arijanski škofje so ga kmalu pregnali in Martin se je umaknil na otok Gallinara (Italija), kjer je dolgo živel kot puščavnik. Okoli leta 350 se je vrnil v Poitiers k sv. Hilariju. V bližnjem kraju Ligugé si je postavil puščavniško celico, ki se je v poznejših stoletjih razvila v znamenit samostan.

Leta 371 so ga izvolili za škofa v Toursu - pri ljudeh je bil namreč zelo priljubljen zaradi skromnosti. Legenda pripoveduje, da je v svoji skromnosti zavrnil škofovsko mesto in se vernikom skril, njegovo skrivališče pa so izdale goske z gaganjem. Tudi ko je sprejel mesto škofa, je ostal neizmerno skromen. Ni se preselil v škofovsko palačo, pač pa je živel z menihi v revnih kočah pred mestnimi vrati (iz teh nastal slavni samostan Marmoutier). S sobrati in farani je delil, kar je imel. Do smrti je bil škof Martin znan zlasti po svojem zavzemanju za reveže in po nasprotovanju pomehkuženi duhovščini, ki se je v tistem času vedno bolj oddaljevala od Kristusovega zgleda skromnosti.  SVETI MARTIN NAS DELITI UČI.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

Martinova nedelja, 12. 11. 2023, farni praznik. Sveta slovesna maša samo ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Oktober: Slance in sp. Vrhe; Novem.: Teharje; Dec.: Štore-Lipa;

Kompole: Oktober: Laška vas: November: Prožinska vas; December: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.