28.10.2023

Oznanila za 30. nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

30. NEDELJA Med   Letom, žegnanjska

 Nedelja,

29. 10. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za srečo in blagoslov pri delu

Marcel, mučenec

Poned., 30. 10.

ob 7.00 za + Ivana Mastnaka in sorodnike

Volbenk, dan reformacije

Torek, 31. 10.

ob 18.00 za + Marijo Tofant 3. obl.

Vsi sveti

Sreda, 1. 11.

ob 8.00 za rajne farane

ob 10.00 za + Antonijo Grašič

ob 14.00 bogoslužje na pokopališču, blagoslov grobov

ob 15.00 molitev za rajne v cerkvi na Teharjah

Spomin vseh vernih rajnih

Četrtek, 2. 11.

ob 8.00 za rajne po spominih

ob 14.00 na Grobišču Bukovžlak za vse rajne

ob 18.00 za + Ivana Jurkoška

Viktorin Ptujski

 Petek, 3. 11.

ob 7.00 za + starše Pešič in sorodnike

Karel, Drago, škof

Sobota, 4. 11.

ob 18.00 za + Amonove

31. NEDELJA Med   Letom, zahvalna

 Nedelja,

5. 11. 2023

ob 8.00 za + družino Zevnik in Kompolšek

pri sv. Ani ob 10.00  za žive in rajne farane;  v zahvalo

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

30. NEDELJA Med   Letom, žegnanjska

 Nedelja,

29. 10. 2023

ob 10.00 za + Janka in Ivanko Zupanc

Volbenk, dan reformacije

Torek, 31. 10.

ob 18.00 za duše v vicah

VSI SVETI

Sreda, 1. 11.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Justiko in Albina Malgaj

ob 17.00 molitev za rajne v cerkvi v Kompolah

Spomin vseh vernih rajnih

Četrtek, 2. 11.

ob 8.00 za rajne po spominih

ob 18.00 za + Srečka Tofanta in starše

Viktorin Ptujski

 Petek, 3. 11.

ob 18.00 za + Marijo Kroflič, osmina

Karel, Drago, škof

Sobota, 4. 11.

ob 9.00 za + Marijo Vrečar (obl.) in starše

30. NEDELJA Med   Letom, žegnanjska

 Nedelja,

5. 11. 2023

ob 10.00 za + Dragico Korez

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 29. 10.-5.11. 2023 Pred nami so lepi prazniki. V sredo, 1. 11., je zapovedani in slovesni praznik Vseh svetnikov, ko se kristjani spominjamo vseh znanih in neznanih svetih mož, žena in celo otrok, ki so živeli svoje življenje vredno, Bogu v čast in drugim v pomoč na različnih krajih, v različnih časih in okoliščinah, pa jih je Bog že sprejel k sebi. Ne le tistih, ki jih je Cerkev razglasila za zveličane, ampak tudi ostalih, širšemu okolju nepoznanih, skritih, preprostih in preskušanih duš. Zaupamo, da so med njimi tudi naši rajni starši ali sorodniki, duhovniki in dobrotniki. Bogu se zahvalimo zanje, za lep zgled vere in življenja, ki so nam ga dajali. Ta dan še posebej obiščemo tudi grobove naših rajnih, blagoslavljamo njihove gomile, obujamo spomin nanje in molimo za njihovo zveličanje. V Kompolah bo blagoslov grobov po sveti maši ob 10.00, molitev za rajne po vaših spominih pa ob 17.00; na Teharjah pa bo bogoslužje na pokopališču in blagoslov grobov ob 14.00, nato pa ob 15.00 v cerkvi molitve za rajne po vaših spominih. V škatlo pri izhodu odložite kuverte ali liste z vašimi nameni. Po vaših namenih bomo darovali kasneje tudi svete maše. Lepo vas vabim, da skupaj molimo za rajne v cerkvi, ali pa doma združeni v vsej družini ali sorodstvu.

2. novembra obhajamo spomin vseh vernih rajnih in se spominjamo vernih duš, tudi tistih, ki so živeli že dolgo pred nami ali so jih drugi pozabili. Opravimo eno sv. mašo po namenu svetega očeta, eno za vse rajne in eno po namenu darovalca. Na Teharjah darujemo sveto mašo tudi na grobišču v Bukovžlaku za vse žrtve tega žalostnega kraja, za vse žrtve vojnega in povojnega nasilja. Letos jo bo prvič na grobišču daroval naš škof dr. Maksimilijan Matjaž ob 14.00. Lepo vas vabim v večjem številu. V duhu hvaležnosti, usmiljenja in spoštovanja umrlih obhajajmo praznike in rajne v molitvi izročamo v božje roke. Lepo vabim, da v takem vzdušju obhajamo te spominske dneve. Razpored bogoslužja imate na zadnji strani.

Prihodnjo nedeljo, prvo v mesecu novembru, imenujemo zahvalna nedelja. Bogu se zahvalimo za številne darove narave in za vse dobro, kar smo za naše telo in dušo prejeli od Boga in od ljudi. Pozno sv. mašo ob 10.00 na Teharjah to nedeljo obhajamo v cerkvi sv. Ane. V znamenje hvaležnosti za vse, ki ste pomagali skozi vso leto, vabim sodelavce iz župnij Teharje in Sveti Lovrenc na skupno nedeljsko popoldne. V obeh župnijah sodeluje veliko ljudi: kot ključarji, v župnijskem svetu, pri bogoslužju  čiščenju in krašenju, v obnovah in vzdrževanju, pri pripravah in raznih prireditvah, v katehezi, na oratoriju, in v raznih skupinah. Opravljajo delo brez plačila in je prav, da hvaležnosti za njihovo delo posvetimo to popoldne. Odpeljali se bomo na Kozjansko, imeli kosilo v gostilni Banovina, poromali v župnijo Zagorje in se ustavili še kje. Odhod avtobusa bo 5. 11. 2023 ob 11.30 izpred cerkve na Teharjah, vrnitev pa do 20.00. Lepo prosim, da se prijavite še danes, najkasneje do 1. novembra, da bom lahko uredil prevoz in kosilo.

 

VSI SVETI IN DAN SPOMINA NA RAJNE

V Katoliški cerkvi 1. novembra obhajamo slovesni in zapovedani praznik vseh svetih.   Na Vzhodu je Cerkev praznik obhajala že v 4. stoletju, prek Galije pa se je v 9. stoletju praznovanje razširilo tudi v zahodno Cerkev. Pod vplivom vzhodne Cerkve so proti koncu 6. stoletja uvedli praznik vseh mučencev tudi v Rimu, papež Bonifacij IV.

Spominjamo se predvsem tistih neštetih nebeških izvoljencev, ki na zemlji njihove skrite, a pred Bogom in v resnici velike svetosti nihče ni poznal in priznal. Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v njih ustvarila Božja milost. Ti so namreč znali z Božjo pomočjo tisto posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, v življenju ohranjati in izpolnjevati (prim. C 40). Praznik je tudi izraz vere Cerkve, da so poleg javno razglašenih in zapisanih svetnikov v koledarju svetništvo dosegli tudi drugi neimenovani možje in žene vseh časov.

Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije vsako leto veliko tolažbe in poguma vsem, ki so podali na pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo in ljubeznijo zmagovati nad svojimi notranjimi in prav tako zunanjimi bridkostmi in težavami (prim C 8). To je slovesni godovni dan naših dragih, v Kristusu starejših bratov in sester, ki so dober boj izbojevali, tek dokončali, vero ohranili (prim. 2 Tim 4,7). Zdaj se radujejo v neizrekljivem in veličastnem veselju (prim. 1 Pt 1,8), s svojim zgledom svetijo tudi nam, kažejo kako priti do zmage ter nas podpirajo s svojo priprošnjo, ki je v zelo veliko oporo naši slabosti. Bogoslužje potujoče Cerkve se na ta praznik pridružuje nebeški Cerkvi in z njo vred poveličuje Gospoda, ki je vir svetosti in slava izvoljenih.

Praznik vseh svetnikov je naš skupni praznik, praznik velike krščanske družine. Danes se, kot poje Cerkev v hvalospevu tega slovesnega praznika, "radujemo poveličanja vseh svetih članov Cerkve in ob njihovem zgledu in priprošnji v veri potujemo obljubljeni sreči naproti".

 

INFORMACIJE IN NAPOVEDI

 

5. 11.: zahvalna nedelja - 2. maša ob 10.00 pri sv. Ani; ob 11.30 romanje sodelavcev.

10. 11. ob 19.00: Z nasmehom nad težave: pogovor z  Ano Sajovic - Gobec, ki je premagala raka.

Martinova nedelja, 12. 11. 2023, farni praznik. Sveta slovesna maša samo ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Oktober: Slance in sp. Vrhe; Novem.: Teharje; Dec.: Štore-Lipa;

Kompole: Oktober: Laška vas: November: Prožinska vas; December: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.