21.10.2023

Oznanila za 29. nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

29. NEDELJA Med   Letom - misijonska

 Nedelja,

22. 10. 2023

ob 8.00 za + Elizabeto Mišich

ob 10.00 za žive in rajne farane

Janez Kapistran, duhovnik

Poned., 23. 10.

ob 7.00 za + Franca Hermana (23. obl) in rodbino

* Gajšek za + Ivana Muškotevca

Anton M. Claret

Torek, 24. 10.

ob 19.00 za + Pavlo Šelih

Krizant in Darinka

Sreda, 25. 10.

ob 7.00 v dober namen

Lucijan in Marcian, mučenca

Četrtek, 26. 10.

ob 19.00 za + Petra Pavića (30. dan)

* Gajšek za + Jožeta Planka

Sabina Avilska, mučenka

 Petek, 27. 10.

ob 7.00 za + Karla Javornika (pogr.)

* Gajšek za + Janka Zupanca

Simon in Juda Tadej

Sobota, 28. 10.

ob 19.00 za + Cvetko Jerovšek

30. NEDELJA Med   Letom, žegnanjska

 Nedelja,

29. 10. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za srečo in blagoslov pri delu

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

29. NEDELJA Med   Letom - misijonska

 Nedelja,

22. 10. 2023

ob 10.00 za + Karolin in Stanislava Godicelj

Anton M. Claret

Torek, 24. 10.

ob 18.00 za + Štefana in Justino Strašek

Simon in Juda Tadej

Sobota, 28. 10.

ob 9.00 za + Jožefa Stojana, osmina

30. NEDELJA Med   Letom, žegnanjska

 Nedelja,

29. 10. 2023

ob 10.00 za + Janka in Ivanko Zupanc

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Vedno se zahvaljujemo Bogu za vas vse, ko se vas spominjamo v svojih molitvah. (1Tes 1, 2)

Pokopali smo: Jožefa Stojana, 75-letnega iz Prožinske vasi; Karla Javornika, 83-letnega s Pečovja, in Valterja Voga, 81-letnega z Lipe. Bog jim daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: USTA - Mlada dama pri zobozdravniku široko odpre usta. "Čujte, gospodična, ni treba, da odpirate usta tako široko!" - "Pa saj morate vanje s svojimi instrumenti, gospod doktor!" - "To je že res, ampak jaz ostanem zunaj!"

Sveti zakon želita skleniti: ŽENIN:  ŽIGA VOLAVŠEK, katoliške vere, samski, mag. strojništva, roj.  1998  v Celju, sin Dušana Volavška in Nataše, roj. Kukovič, biva Pečovje  37 b, 3220 Štore

NEVESTA:  MOJCA BREZOVNIK, katoliške vere, samska, spremljevalka, roj. 1994 v Slovenj Gradcu, hči Jožeta Brezovnika in Jožice, roj. Moličnik,   biva: Radegunda 29, Mozirje.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 22. DO 29. OKTOBRA  2023

 

Rožni venec je otrokom malo poznana molitev, če je v družini nikoli ne molijo. Za otroke 1., 2. in 3. razreda imamo skupaj s starši eno srečanje v letu posvečeno molitvi rožnega venca: kaj je to, kako se moli in katere skrivnosti nam približuje. Jutri, 23. 10., bomo ob 17.00 imeli v času verouka za otroke prve triade in za njihove starše skupno srečanje v cerkvi na Teharjah. Lepo vabim, da tako poglobimo razumevanje in uporabo te molitve.

Skupino za bogoslužje pri župnijskem svetu Teharje lepo vabim na sejo v četrtek zvečer po maši, ob 19.30. Pripravljali bomo sodelovanje pri bogoslužju za obdobje jeseni in zime. Prosim, da o tem že razmišljate in pripravite predloge.

Lepo vabim na sestanek starše letošnjih birmancev v petek, 27. 10., ob 17.00 v naši veroučni učilnici.

V jesenskem času obnavljamo naše spoznavanje svetega pisma v Biblični skupini. Vabim, da se srečamo tudi v ponedeljek ob 19.00. Lahko se pridružite tudi drugi, ki vam sveto pismo kaj pomeni. Začeli smo s prebiranjem nove zaveze. To je lepa oblika spoznavanja velikega duhovnega zaklada in preko božje besede poglabljanja naše osebne vere. Lepo vabljeni.

Romanje sodelavcev: v župniji sodeluje veliko ljudi: pri bogoslužju, čiščenju in krašenju, v obnovah in vzdrževanju, pri pripravah in raznih prireditvah, oratoriju in v raznih skupinah. Lepo vabim tudi letos vse sodelujoče v obeh župnijah na popoldansko nedeljsko romanje v nedeljo, 5. 11. 2023. Odhod avtobusa bo ob 11.30 izpred cerkve na Teharjah, vrnitev pa do 20.00. Naj bo to srečanje na zahvalno nedeljo kot zahvala za pridno sodelovanje v župniji skozi vse leto. Res, lepo vabljeni. Lepo prosim, da mi javite svojo navzočnost do prihodnje nedelje, da lahko ustrezno uredim za prevoz in kosilo.

Misijonska nedelja nas vabi k spoznanju, da je vsakdo od nas je poklican, da v svojem okolju z življenjem pričuje za evangelij. Slovenija in »razviti svet« v marsičem ni nič manj misijonski kot države »tretjega in kateregakoli drugega dela sveta«. V Evropi je sicer zgodovina in način življenja nakopičila materialno bogastvo, a danes tu ni nič več vere kot pa v revnih državah, kjer ljudje veliko bolje poznajo smisel  življenja. Misijonsko poslanstvo je najprej oznanjevanje evangelija z  besedo in življenjem, šele nato gre tudi za krščansko dobrodelnost, ki  spoštuje vsakega človeka in mu želi pomagati tam, kjer se nahaja. »Goreča srca, noge na poti« (prim. Lk 24,13-35), geslo letošnje  misijonske nedelje, nas spominja, da mora vera v vsakem od nas  vžgati ogenj gorečnosti in pričevanja, v konkretnih korakih približevanja bližnjim. Ali kot je rekel bl. Anton Martin Slomšek:  »Kdor hoče druge vneti, mora najprej sam goreti.« Dragi prijatelji, naj  Misijonska nedelja maj poživi prvotno upanje in oznanjevalni zagon, da bodo tudi naše skupnosti žarele od neustavljive želje  oznaniti Kristusa našim sodobnikom. Hvala pa tudi za vso vašo zvesto in iskreno podporo slovenskim in drugim misijonarjem, ki  delujejo po vsem svetu. Vaše molitve in darovi so gorivo, ki ohranja  živ njihov ogenj pričevanja. Bog vam povrni za vso podporo. (Matjaž Križnar, ravnatelj za misijone)

 

 

 

Molitveni spomini: PROSIM, SPOMNITE SE V MOLITVI NAŠIH RAJNIH: (čitljivo napišite imena rajnih, za katere želite, da molimo in oddajte, v škatlo v cerkvi):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

 

50. Kaj pomeni, da je Bog vsemogočen?

         Bog se je razodel kot "Močni, Mogočni" (Ps 24,8-10), tisti, kateremu "ni nič nemogoče" (Lk 1,37). Njegova vsemogočnost je vesoljna, skrivnostna in se razodeva v stvarjenju sveta iz nič ter v stvarjenju  človeka iz ljubezni, a zlasti v učlovečenju in v vstajenju svojega Sina, v daru posinovljenja in odpuščanja grehov. Zato se Cerkev obrača s svojo molitvijo na "Vsemogočnega večnega Boga" ("Omnipotens sempiterne Deus ...").

 

51. Zakaj je pomembno trditi: "V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo" (1 Mz 1,1)?

         Zato ker je stvarjenje temelj vseh odrešenjskih božjih zamisli; razodeva vsemogočno in modro božjo ljubezen; je prvi korak k zavezi edinega Boga s svojim ljudstvom; je začetek zgodovine odrešenja, ki doseže vrhunec v Kristusu; je prvi odgovor na osnovna človekova vprašanja o njegovem izvoru in njegovem cilju.

 

52. Kdo je ustvaril svet?

         Oče, Sin in Sveti Duh so eno samo in neločljivo počelo svetá, tudi če delo stvarjenja sveta posebej pripisujemo Bogu Očetu.

 

53. Zakaj je bil svet ustvarjen?

         Svet je bil ustvarjen v slavo Boga, ki je hotel razodeti in priobčiti svojo dobroto, resnico in lepoto. Poslednji cilj stvarstva je ta, da bo Bog v Kristusu končno postal "vse v vsem" (1 Kor 15,28), v svojo slavo in našo blaženost.

"Božja slava je živi človek, in človekovo življenje je gledati Boga" (sveti Irenej).

 

5. 11: zahvalna nedelja - 2. maša ob 10.00 pri sv. Ani; ob 11.30 romanje sodelavcev.

Martinova nedelja, 12. 11. 2023, farni praznik. Sveta slovesna maša samo ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Oktober: Slance in sp. Vrhe; Novem.: Teharje; Dec.: Štore-Lipa;

Kompole: Oktober: Laška vas: November: Prožinska vas; December: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.