14.10.2023

Oznanila za 28. nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

28. NEDELJA Med   Letom

 Nedelja,

15. 10. 2023

ob 8.00 za + Silvo in Ivana Perčič

ob 10.00 za žive in rajne farane

Hedviga, kneginja

Poned., 16. 10.

ob 7.00 za zdravje

* Gajšek za + Alojzija in Elizabeto Arzenšek

Ignacij Antiohijski

Torek, 17. 10.

ob 19.00 za + Ano Fišer, osmina

Luka, evangelist

Sreda, 18. 10.

O b 7.00  za + Jožeta Gabrščeka in starše ter Anko in Martino Vrhovšek

Pavel od križa, duhovnik

Četrtek,19. 10.

ob 19.00 za + Slavka Goleža

* Gajšek za + Franca Hrovata

Rozalina, redovnica

 Petek, 20. 10.

ob 7.00 za + Frideriko Rom

* Gajšek za + Franca Kovača

Uršula, devica

Sobota, 21. 10.

ob 19.00 za + Jožeta Zoreta

29. NEDELJA Med   Letom

 Nedelja,

22. 10. 2023

ob 8.00 za + Elizabeto Mišich

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

28. NEDELJA Med   Letom

 Nedelja,

15. 10. 2023

ob 10.00 za + Martina Gologranca (5. obl.) in Stanija Gajška, obl.

Ignacij Antiohijski

Torek, 17. 10.

ob 18.00 za + Ljudmilo Mramor,  Antona in Jožefa Mramor

Uršula, devica

Sobota, 21. 10.

ob 9.00 za + Dragico Korez

29. NEDELJA Med   Letom

 Nedelja,

22. 10. 2023

ob 10.00 za + Karolino in Stanislava Godicelj

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Bratje in sestre, znam biti reven in znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil: biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. (Flp 4, 12)

Za nasmeh: POROKA - Ne več rosno mlada dama se potoži: " Dragi, dvajset let sva že zaročena. Kaj praviš, ali se ne bi morala končno poročiti?" Zaročenec nekoliko premišlja, potem pa pravi: "Ja, ali misliš, da bi naju sploh kdo vzel?"

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 15. DO 22. NVEMBRA 2023

 

Danes (v nedeljo, 15. 10.) bo ob 15.00 v kapeli bl. Antona Martina Slomška (Don Boskov center) revija odraslih cerkvenih zborov iz naše dekanije, celjski del. Sodelovalo bo 5 župnijskih zborov, tudi naš. Lepo vabim k poslušanju vse farane. Podpora cerkvenim pevcem je pomembna in prav je, da se take prireditve udeležimo in pokažemo pevcem , da smo jim hvaležni in jih podpiramo. Sem zelo hvaležen našim pevcem in organistom za petje in vaje ter zeloooooo lepo vabim, da se pridružite še novi pevci.

Tudi ljudsko petje je pomemben del bogoslužja. Pesmi imajo preprosto melodijo in lahko sodelujete vsi, ne glede na izostren posluh ali višino glasu. Lepo prosim odrasle in otroke, da glasno odgovarjate in prepevate tudi ljudske pesmi, saj tako lahko vsi sodelujemo.

Mesec oktober je posvečen Mariji, božji materi, ki jo še posebej častimo z molitvijo rožnega venca. Lepo vabim, da bi osebno, v družini in pred mašo v župniji redno molili to molitev in njeno vsebino in obliko prinašali tudi mlademu rodu, sicer ne bo znal moliti. V prejšnjem oznanilu sem vam napisal vse štiri dele rožnega venca in vas vabim, da obnovite poznanje in da molite doma vsaj kakšno desetko zvečer za osebne in skupne potrebe ter za naše rajne. V jesenskih dnevih se jih še posebej spominjamo, ko urejamo spomenike in grobove in prečiščujemo tudi naš odnos do njih.

Skupino za načrtovanje pri župnijskem svetu Teharje lepo vabim  na sejo v četrtek zvečer po maši, ob 19.30. Pripravljali bomo koledar bogoslužja in prireditev za jesen in zimo. Prosim, da o tem že razmišljate in pripravite predloge.

V jesencem času obnavljamo naše spoznavanje Svetega pisma v Biblični skupini. Vabim, da se znova srečamo v ponedeljek ob 19.00. Začeli bomo s prebiranjem Nove zaveze. To je lepa oblika spoznavanja tega duhovnega zaklada in preko nje poglabljanja naše osebne vere. Lepo vabljeni.

Če današnje prvo berilo poudarja Božjo zvestobo lastni obljubi, pa nas evangeljska prilika o svatbi vabi k razmisleku o človeškem odgovoru.

Nekateri od tistih, ki so bili najprej povabljeni, se povabilu niso odzvali, ker so jih pritegnile druge reči, drugi pa so kraljevo povabilo zaničevali ter s tem izvali kazen, ki ni doletela samo njih ampak celotno mesto. Toda kralj ni odnehal. Poslal je svoje služabnike, naj gredo iskat druge goste, da se napolni svatbena dvorana. Tako se je zaradi zavrnitve prvih povabilo razširilo na vse, še posebej na uboge in brezpravne. To se je namreč zgodilo med velikonočno skrivnostjo, ko je bila z vsemogočnostjo Božje ljubezni premagana silna moč zla. Vstali Gospod lahko sedaj povabi vse k gostiji velikonočnega veselja, jih obleče v svatovsko oblačilo, znamenje zastonjskega daru posvečujoče milosti.

Gospod nas vsak dan vabi, da se udeležujemo evharistije »v svatovskem oblačilu« njegove milosti, saj je ta vnaprejšnje okušanje večne gostije v nebesih. Če z grehom umažemo ali celo raztrgamo to oblačilo, nas Božja dobrota ne zavrne ali celo prepusti naši usodi, temveč nam ponudi z zakramentom sprave možnost, da za praznovanje spet pridobimo svatovsko oblačilo.

Po: Benedikt XVI

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

 

43. Kaj terja vera v enega Boga?

         Verovati v enega samega Boga terja: spoznavati veličino in veličastvo Boga; živeti v zahvaljevanju; zanesti se na Boga vselej, celo v nezgodah; priznavati enoto in resnično dostojanstvo vseh ljudi, ustvarjenih po božji podobi; dobro uporabljati ustvarjene reči.

44. Katera je osrednja skrivnost vere in krščanskega življenja?

         Osrednja skrivnost vere in krščanskega življenja je skrivnost presvete Trojice. Kristjani so krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

 45. Ali moremo skrivnost presvete Trojice spoznati samo s človeškim razumom?

         Bog je sicer pustil sledove svojega troedinega bitja v stvarjenju in v stari zavezi, toda sveta Trojica kot najgloblja notrina božje Biti je takšna skrivnost, ki je nedostopna samemu človeškemu razumu in celo veri Izraela pred učlovečenjem Božjega Sina in poslanjem Svetega Duha. Takšno skrivnost nam je razodel Jezus Kristus, in je izvir vseh drugih skrivnostih. 

 46. Kaj nam Jezus Kristus razodeva o Očetovi skrivnosti?

         Jezus Kristus nam razodeva, da je Bog "Oče", ne samo, ker je stvarnik vesolja in človeka, ampak predvsem zato, ker večno rojeva v svojem naročju Sina, ki je njegova Beseda, "odsvit njegovega veličastva in podoba njegovega bistva" (Heb 1,3).

 47. Kdo je Sveti Duh, ki nam ga razodeva Jezus Kristus?

         Sveti Duh je tretja oseba presvete Trojice. Je Bog, prav isti Bog z Očetom in Sinom. "Izhaja iz Očeta" (Jn 15,26), ki je kot počelo brez počela, izvir vsega troedinega življenja. Izhaja tudi iz Sina (Filioque) zaradi večnega daru, ki  ga Oče naklanja Sinu. Poslan od Očeta in učlovečenega Sina, Sveti Duh vodi Cerkev "k spoznanju vse resnice" (Jn 16,13).

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

Zahvalna nedelja 5. 11., Martinova nedelja, 12. 11. 2023.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Oktober: Slance in sp. Vrhe; Novem.: Teharje; Dec.: Štore-Lipa;

Kompole: Oktober: Laška vas: November: Prožinska vas; December: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.