07.10.2023

Oznanila za 27. nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

27. NEDELJA Med   Letom

 Nedelja,

8. 10. 2023

ob 8.00 za + Ljudmilo, 2 Jožeta, Staneta in Milico Jesenek, Jelko Simončič

ob 10.00 za žive in rajne farane

Dionizij, škof

Poned., 9. 10.

ob 7.00 za + Ivana Mastnaka in sorodnike

* Gajšek za + Ano Šuster

Danilo, Danijel

Torek, 10. 10.

ob 19.00 za + Jakoba Pisanca

Janez xxiii., papež

Sreda, 11. 10.

ob 7.00  za + Justiko in Albina Malgaj

Maksimilijan Celjski, mučenec

Četrtek,12. 10.

ob 19.00 za + Angelo Kojnik

* Gajšek za + Srečka Tofanta

Gerald, vitez

 Petek, 13. 10.

ob 7.00 v čast in zahvalo božjemu usmiljenju

* Gajšek za + Anko Vrhovšek

Kalist I., papež

Sobota, 14. 10.

v Osenci ob 15.00 za + Ivana in Ivanko Bobnič in sosede

ob 19.00 za + Rozalijo in Ivana Kresnik

28. NEDELJA Med   Letom

 Nedelja,

15. 10. 2023

ob 8.00 za + Silvo in Ivana Perčič

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

27. NEDELJA Med   Letom

 Nedelja,

8. 10. 2023

ob 10.00 za + starše Karolino in Gregorja Kroflič, brate in sestro

Danilo, Danijel

Torek, 10. 10.

ob 18.00 za + Vido Maček, osmina

Kalist I., papež

Sobota, 14. 10.

ob 9.00 za + Janka Zimška

28. NEDELJA Med   Letom

 Nedelja,

15. 10. 2023

ob 10.00 za + Martina Gologranca (5. obl.) in Stanija Gajška, obl.

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrla je: Ana Fišer, roj. Podkrižnik, 76–letna z Lipe. Pogreb bo v torek ob 14.00. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: O Bog nad vojskami, vrni se vendar, ozri se z nebes in glej, obišči to trto.

Váruj, kar je zasadila tvoja desnica, ozri se na sina, ki si ga okrépil zase. (Ps 80, 15 )

Za nasmeh: Učitelj očetu: »Vašemu sinu gre kar dobro v šoli, le pri matematiki škriplje«. »To ima po svoj materi. Tudi ona je vedno nepreračunljiva.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 8. FO 10. OKTOBRA 2023

Lepo smo obhajali spominsko sveto mašo za žrtve Teharskega grobišča prejšnjo nedeljo v Bukovžlaku. Bila je lepa udeležba in dostojna spominska prireditev. Lepo se zahvalim nadškofu dr. Marijanu Turnšku za vodenje in pridigo, govorniku prof. Tomažu Debevcu, Novi Slovenski zavezi in vsem, ki so pomagali: ključarjem, ministrantom, Krajevni skupnosti Teharje, gasilcem s Teharja za urejanje prometa in pomoč pri pripravi, moškemu pevskemu zboru KUD Vojnik in vsem, ki ste se udeležili. Za našo župnijo je to dolžnost do vseh, ki so tu trpeli in priložnost, da ohranjamo spomin ter sočutno sprejmemo svojce in vse, ki se pridejo poklonit spominu na trpeče in pobite.

Prihodnjo nedeljo, 15. 10., bo ob 15.00 v kapeli bl. Antona Martina Slomška (Don Boskov center)  revija odraslih cerkvenih zborov iz naše dekanije, celjski del. Sodelovalo bo 5 župnijskih zborov, tudi naš. Lepo vabim k poslušanju vse farane. Podpora cerkvenim pevcem je pomembna in prav je, da se take prireditve udeležimo in pokažemo pevcem, da smo jim hvaležni in jih podpiramo. Sem zelo hvaležen našim pevcem za petje in vaje ter zeloooooo lepo vabim, da se pridružite še novi pevci.

Mesec oktober je posvečen Mariji, božji materi, ki jo še posebej častimo z molitvijo rožnega venca. Lepo vabim, da bi osebno, v družini in pred mašo v župniji redno molili to molitev in njeno vsebino in obliko prinašali tudi mlademu rodu, sicer ne bo znal moliti. »Moli, moli rožni venec, ljubljeni slovenski krov, tiho nad teboj počival bo Marijin blagoslov…«.

Tako poje stara slovenska pesem in nas spodbuja k molitvi, k razmisleku o skrivnosti odrešenja, ki se vrši po Jezusu Kristusu: od njegovega spočetja, do poveličanja Matere Marije in končno nas. V skrivnostih, ki jih premišljujemo, je zajeto vse življenje: od spočetja do poveličanja v nebesih; je hvalnica božji ljubezni, je tolažba v bridkostih bolezni ali stiske, je upanje, da je naše življenje trdno v božjih rokah.

Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami.  (Flp 4,8–9)

Apostol Pavel v današnjem drugem berilu našteva, katere kreposti naj kristjani živijo. Živijo naj resnico, namesto da letajo za navideznimi vrednotami družbe in njihovimi iluzijami. Uresničujejo naj nravno dobro, to , kar se spodobi, kar je častno. Pravičnost je osrednja krepost. Pomeni, da sem pravičen sam do sebe in do svoje narave, pa tudi do ljudi v njihovi vsakokratni posebnosti. In kristjani naj v svojem življenju odsevajo notranjo čistost. Pri tem naj ne izžarevajo ostrine, ampak ljubeznivost. S svojim načinom življenja naj se ljudem priljubijo in sami uresničujejo tiste kreposti, ki jih najdejo v svojem okolju. Tedaj bodo ljudje v njihovi okolici čutili, da kristjani niso obskurtna sekta, ampak s svojim življenjem uresničujejo pravo človečnost.

Pavel opozarja kristjane v Filipih na vrednote poznane iz grške filozofije, in jih vzpodbuja, naj uresničujejo to, kar so videli in slišali pri njem. Ne gre le za nauk, ki ga je Pavel oznanjal, ampak tudi za njegov zgled, ki jim ga je dal s svojim življenjem. On sam je očitno uresničil vse človeške kreposti in vrh tega s svojim obnašanjem izžareval duha Jezusa Kristusa. Kreposti naj bodo napolnjene z Jezusovim duhom. Tedaj izžarevajo človečnost, ki je v Jezusu na enkraten način zasijala v tem svetu.

Katere kreposti pa so tebi pomembne, da bi tvoje življenje lahko uspelo? Kateri ljudje v tvoji okolici so zate vzor kreposti in kako občutiš samega sebe v primerjavi z njimi? Kako daleč je tvoja krščanska vera dejansko poglobila tvojo človečnost?                                                                                                                                 Po: A. Grün, Veselje bo popolno

 ŠE ZNAMO MOLIT ROŽNI VENEC?

1. VESELI DEL  

 

-   ki nam poživi vero.

-   ki nam utrdi upanje.

-   ki nam vžgi ljubezen.
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija.  

 

1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila.
3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.

2. SVETLI DEL

-  ki nam daj duha pokorščine.

-   ki nam daj srečo uboštva.

-   ki nam podeli milost čistosti.

 

  1. 1. Ki je bil krščen v reki Jordan.
    2. Ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
    3. Ki je oznanjal božje kraljestvo.
    4. Ki je na gori razodel svoje veličastvo.
    5. Ki je postavil sveto evharistijo.

3. ŽALOSTNI DEL

-  ki nam utrdi spomin.

-  ki nam razsvetli pamet.

-  ki nam omeči voljo.

1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil.
4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.

 

4. ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja

-  ki nam vodi naše misli.

-  ki nam vodi naše besede.

-  ki nam vodi naša dejanja.

1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

 NAPOVEDI IN IFORMACIJE

 

Zahvalna nedelja 5. 11., Martinova nedelja, 12. 11. 2023.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Oktober: Slance in sp. Vrhe; Novem.: Teharje; Dec.: Štore-Lipa;

Kompole: Oktober: Laška vas: November: Prožinska vas; December: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.