16.09.2023

Oznanila za 24. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

24. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

17. 9. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Stanislavo (1.obl.) in Janeza (46.obl) Jelenc, Ano in Antona Lečnik, Veroniko in Janeza Jelenc

Jožef Kupertinski

Poned., 18. 9.

ob 7.00 za + Martina Goveka

* Gajšek za + Rutarjeve

Januarij, škof

Torek, 19. 9.

ob 19.00 za + Petra Gradišnika

Andrej Kim, muč.

Sreda, 20. 9.

ob 7.00 za + Danija Jamnikarja

Matej, apostol, evangelist

Četrtek, 21. 9.

ob 19.00 za + Francija Kača, obl.

* Gajšek za + Martina Korenjaka

Mavricij, mučenec

 Petek, 22. 9.

ob 7.00 v zahvalo

* Gajšek za + Viktorja Horvata

Pij iz Pietrecine, red.

Sobota, 23. 9.

za + Angelo Čvan in + Čvanove

25. NEDELJA M.  L., Slomškova

 Nedelja,

24. 9. 2023

ob 8.00 za + Franca Strnada

ob 10.00 za + Uršulo Klavžar, (20. obl.)

v Mariboru ob 16.00 žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

24. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

17. 9. 2023

ob 10.00 za +  Ivanko (obl.) in Janka Zupanc

Januarij, škof

Torek, 19. 9.

ob 19.00 za + Ivana (obl.) in Terezijo Kovač

Pij iz Pietrecine, red.

Sobota, 23. 9.

ob 9.00 za + Jurija Roma

25. NEDELJA M.  L., Slomškova

 Nedelja,

24. 9. 2023

ob 10.00 za + Justino in Štefana Strašek

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Dragotina Flisa, 77-letnega, iz Laške vasi; in Jožeta Korošca, 58-letnega, Cesta na Pečovje. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Odpústi krivico svojemu bližnjemu, tako bodo tudi tebi na tvojo prošnjo odpuščeni tvoji grehi.

Za nasmeh: LUČ - Pijanec skuša s ključem odpreti drog cestne svetilke. Mimoidoči ga nagovori: "Nikar se ne trudite. Tukaj nihče ne stanuje." - "0 pač, saj gori luč v prvem nadstropju!"

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 17. DO 24. 9. 2023

Lepo smo obhajali skupni župnijski dan za župniji Teharje in Sv. Lovrenc.

Lepo se zahvalim vsem, ki ste pripravljali vse potrebno za ta dan, tako v cerkvi, kot pod šotorom, za srečelov in urejanje okolice. Hvala vsem, ki ste sodelovali v programu, vsem, ki ste prinesli hrano in pijačo, animatorjem za strežbo in delo z otroci. Tako čutimo, kako je lepo in prijetno, če združimo moči in sodelujemo v župniji. Prav tako se zahvalim vsem, ki ste in so prispevali dobitke za srečelov. Imeli smo čez 350 bogatih dobitkov. Izkupiček smo že v zasnovi namenili v polovici za prizadete v poplavah. Ker pa je Krajevna skupnost Teharje prispevala za šotor, namenjamo ves tako zbrani denar za poplave. Krajevni skupnosti sed v imenu teh, ki bodo pomoč prejeli, lepo zahvalim..  

Katehumenat je lepa oblika uvajanje odraslih v vero in sprejem zakramentov krsta, evharistije in birme. Vsako leto poteka v Domu sv. Jožefa v Celju ob torkih zvečer od oktobra do velike noči. Vse odrasle, ki niste prejeli omenjenih zakramentov ali samo birme, vabim, da se pridružite. Prijavite se na info@sv.jozef.si.

V nedeljo, 24. 9. obhajamo  dan smrti bl. Antona Martina Slomška in njegov godovni dan. Vsako leto v tem času pripravimo v zahvalo in v prošnjo za kanonizacijo Slomškovo nedeljo v eni izmed župnij Mariborske metropolije. Letos se spominjamo 170-letnice izida Slomškove pesmarice pri Mohorjevi družbi in bo slavje zato še bolj glasbeno obarvano. Zelo lepo vas vabim, da gremo na Slomškovo nedeljo v Maribor, kjer bo v Zavodu bl. A. M. Slomška (v telovadnici gimnazije na Vrbanski ulici) ob 15.00 molitvena ura, ob 16.00 pa somaševanje škofov in duhovnikov. Avtobus bo odpeljal s Teharja ob 13.45. Vrnemo se do 20.00. Lepo vabljeni. Prijave niso potrebne, stroške prevoza plačate na avtobusu.

O ODPUŠČANJU

Odpuščanje ne izključuje kaznivega dejanja, vendar se ne začne pri njem, ampak pri človeku, ki ga je storil, trdi Konrad Stauss. Ne gre preko tega dejanja in njegovih posledic, s katerimi mora žrtev živeti. Odpuščanje upošteva resničnost žrtve, ki ni živela samo z bolečino, doživljala travm in izgubljenosti, ampak tudi sovraštvo do odgovornih. Po Konradu Staussu je resničnost žrtve svet bolečih čustvenih ran, poln sovražnosti in sovraštva zaradi doživete krivice.

Včasih se zato morajo sovraštvo, jeza in razočaranje izživeti v vsej svoji moči, da se lahko pripravi pot odpuščanju.

Odpuščanje se ne zgodi brez bolečine in mržnje, ampak vključuje oboje. Šele ko se izrazi ogorčenje in obtožba krivice, ki se je komu zgodila, je odprta pot za odpuščanje. Če se skuša preprečiti, da bi se žrtev soočila z negativnimi čustvi ter z njimi povezanimi obtožbami in ogorčenjem, nastane velika nevarnost, da prizadejane rane sprožijo plaz negativnih misli in čustev.

Ob tem nam lahko pomaga tudi duhovnost, ki zmore resnično vplivati na naše življenje in na dejansko počutje. Duhovnost, ki se ne boji sovraštva in jeze, ki vzdrži celo misel na maščevanje. To je duhovnost, kakršno na primer najdemo v psalmih, ki ne pozna samo cele palete različnih čustev, ampak celo vzpodbuja k temu, da si jih dopustimo in jih izrazimo – in prav na ta način delujejo zdravilno. Odpuščanje torej ne spregleda dejanja. Gleda nanj z vsemi posledicami, s katerimi mora žrtev živeti. Ne izogiba se občutkom jeze, besa in sovraštva, toda se nikoli ne ustavi pri njih.                                                                                                                                                                                                         Po: W. Müller, Odpuščanje

 

 

 

URNIK VEROUKA 2023/24

Ponedeljek

Torek

četrtek

1. raz. 17.00  katehistinja Alenka

4. raz. 16.00 župnik

5. raz. 16.00  s. Nežka

2. raz. 16.00  katehistinja Alenka

 

6. raz. 15.00  s. Nežka

3. razred 17.00  župnik

7. razred  15.00  župnik

9. razred 15.00  župnik

8. razred 16.00  župnik

Kompolah 1. in 2. razred skupaj v ponedeljek ob 13.30 katehistinja Alenka.

Jutri začnemo verouk po gornjem razporedu. Upam, da bo odgovarjal urnik, če bo mogoče, bomo še kaj izboljšali.

 

VSE OČI ČAKAJO NATE

Slavi, moja duša, Gospoda, in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime!

Slavi, moja duša, Gospoda, in ne pozabljaj njegovih dobrot.

On odpušča vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni,

rešuje pogube tvoje življenje, krona te z milostjo in usmiljenjem,

vse življenje te nasičuje z dobrotami, obnavlja ti mladost kakor orlu.

Pravična dela vrši Gospod, vsem zatiranim vrača pravico.

Usmiljen in milostljiv je Gospod, potrpežljiv in zelo milosrčen.

Slavi, moja duša, Gospoda. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Youcat – Molitvenik, prim. Ps 103

 

· Začetek verouka: 18. 9. po urniku.

· Slomškova nedelja v Mariboru: 24. 9. - pripravljam avtobus! Odhod ob 13.45 s Teharja.

· Obletna maša na grobišču Bukovžlak: 1. 10. ob 11.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Julij: Štore – Lipa; avgust: Bukovžlak; september: Pečovje

Kompole: Julij: Kompole; Avgust: Ogorevc in Draga; September: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.