02.09.2023

Oznanila za 22. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

22. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

3. 9. 2023

ob 8.00 za + Marijo Ostrožnik

ob 10.00 za žive in rajne farane

Rozalija Sicilijska, sporkornica

Poned., 4. 9.

ob 7.00 za + Josipa Cveka in starše, Stanka Ivanjko in Danija Vrhovnika

* Gajšek za + Marijo Vrečar

Mati Terezija, redov.

Torek, 5. 9.

ob 19.00 za + Angelo Kojnik, osmina

Zaharija, prerok

Sreda, 6. 9.

ob 7.00 za + Toneta Hermana in rodbino

Regina, mučenka

Četrtek, 7. 9.

ob 19.00 za + Justino in Albina Malgaj

* Gajšek za + Franca Hrovata

ROJSTVO DEV. MARIJE - mali šmaren

 Petek, 8. 9.

ob 8.00 za + Sonjo Obreza

ob 19.00 za + Ivana Jurkoška

Peter Klaver, duh.

Sobota, 9. 9.

ob 19.00 za + Jožefo in Franca Strnad

23. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

10. 9. 2023

ob 10.00 za žive in rajne farane; za + družino Zevnik, Tugomirja Sitarja, Ano in Jožeta Škoberne

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

22. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

3. 9. 2023

ob 10.00 za + Toneta Mramorja

Mati Terezija, red

Torek, da, 5. 9.

ob 19.00 za + Marijo Kroflič, obl.

Rojstvo Dev. Marije

 Petek, 8. 9.

ob 19.00 za + Srečka Tofanta

Peter Klaver, duh.

Sobota, 9. 9.

ob 9.00 za + Janka Zimška, starše Zimšek in Klinar

23. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

10. 9. 2023

ob 8.00 za + Dragico Korez

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: O Bog, moj Bog, željno te iščem, mojo dušo žeja po tebi; moje telo koprni po tebi kakor suha in izčrpana zemlja po vodi.  Vate sem se zamaknil v svetišču, da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo. Tvoja dobrota je boljša kakor življenje, moje ustnice te smejo slaviti. (Ps  63, 2-3)

Za nasmeh: LASTNOSTI VODE - "Kdo mi lahko pove katero od lastnosti vode?" -" Voda je tekoča," pove Tanja. - "Pri stotih stopinjah zavre," doda Barbara. - Tedaj se oglasi Luka: "Kadar se umivamo, postane črna!"

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 3. DO 10. 9. 2023

 

 

 Iztekle se počitnice in pred nami je novo veroučno leto. V tem tednu (od 4. do 9. 9.) lepo vabim starše vseh veroučencev, da vpišejo otroka k verouku, kot smo že navajeni. Če je le mogoče, naj pride z njimi tudi otrok. Na razpolago bom v župnišču na Teharjah vsak dan od 15.00 do 18.00 (razen v sredo le do 17.00). Če kdo res ne more, naj pokliče in se dogovorimo za ustrezen čas. Za novo vpisane prinesite s seboj dokument o krstu, ostali pa prinesite veroučno spričevalo, izposojene knjige in učbenike (od 4. do 6. razreda), če jih otrok še ni vrnil ob koncu leta. Takrat boste lahko prejeli nove pripomočke in poravnali stroške. Ker so z veroukom vezani tudi stroški priprave, materialov, prostorov in energije, prosimo za prispevek 15 €. Z veseljem vas pričakujem v župnišču na Teharjah.

Začetek šolskega in veroučnega leta izročimo v božje roke: zato prosimo blagoslova pri učenju, vzgoji in sobivanju v šolskem letu. V nedeljo, 10. 9., bomo tudi letos slovesno začeli v župnijski cerkvi na Teharjah s sveto mašo, blagoslovom pripomočkov (torb ali peresnic) in blagoslovom otrok in katehetov. Urnik verouka najdete na naslednji strani.

Tudi letos bomo (kot zadnjih 10 let) obhajali ob začetku veroučnega leta skupni župnijski dan za župniji Teharje in Sv. Lovrenc. To je za župnijsko občestvo pomemben in lep dan. Tedaj se lahko bolj v miru srečamo, pripravimo lepo bogoslužje in se po bogoslužju zadržimo v skupnem obedu, ob pogovoru, pesmi, in družabnem programu. Zato vas vse lepo vabim ob 10.00 na Teharje. Ob cerkvi bomo pripravili šotor za omenjene dejavnosti. Tudi letos pripravljamo srečelov, katerega izkupiček bomo polovično namenili prizadetim v poplavah, s polovico pa bomo delno krili stroške župnijskega dne, ki jih tudi ni malo. Lepo vabim k sodelovanju tudi v programu: s pevskimi ali glasbenimi vložki, s kvizom in družabnostjo. Animatorji bodo poskrbeli, da tudi otrokom ne bo dolgčas. Naj spomnim, da bo v nedeljo sv. maša na Teharjah samo ob 10.00, v Kompolah pa ob 8.00. Prav tako lepo vabim, da prispevate nekaj dobitkov in da še koga povabite k temu. Zadaj v cerkvi in na spletni strani župnije Teharje najdete tudi vlogo za srečelov, ki jo lahko posredujete še komu.

Prosim, da za naše skupno srečanje prispevate tudi nekaj kruha (domačega) in peciva (obrnite se na Dragico, tel. 031 893 881) in pijače, ter pomagate pri pripravi prostora in programa, saj je to naše skupno srečanje faranov obeh župnij in je odraz živosti župnije (obrnite se na ključarja Saša, tel. 031 630 851), za rože in krašenje pa na Janja S. ( tel. 040  613  170).

V začetku avgusta je minilo 10 let, kar sem na prošnjo g. škofa prevzel v upravljanje tudi župnijo sv. Lovrenca. Septembra istega leta je prišel za duhovnega pomočnika na Teharje g. Stanko Gajšek, ki nam je v bogoslužno pomoč, največ deluje v župniji sv. Lovrenca. Bogu hvala za teh 10 let, za vse milosti, ki so bile podeljene. Lepo se zahvalim g. Gajšku za njegov pristop in pomoč, pa tido vsem, ki pomagate, da župnija sv. Lovrenca ostaja živa in uresničuje svoj glavni namen, to je rast božjega kraljestva v vaših dušah. Ob sedanjem (zdravstvenih) stanju in ob vaši pomoči še zmoreva opravljati svoje poslanstvo in si želiva, da bi tako ostalo.

V soboto je po vseh slovenskih škofijah molitveni dan za duhovne poklice - za nas je to v Petrovčah. Ob velikem pomanjkanju duhovnikov in drugih pomočnikov vas zelo lepo vabim: pridite v Petrovče - k molitveni uri ob 9.00 in sv. maši ob 10.00.

 

 

 

URNIK VEROUKA 2023/24

Ponedeljek

Torek

četrtek

1. raz. 17.00  katehistinja Alenka

4. raz. 16.00 župnik

5. raz. 16.00  s. Nežka

2. raz. 16.00  katehistinja Alenka

 

6. raz. 15.00  s. Nežka

3. razred 17.00  župnik

7. razred  15.00  župnik

9. razred 15.00  župnik

8. razred 16.00  župnik

V Kompolah 1. in 2. razred skupaj v ponedeljek ob 13.30 katehistinja Alenka.

Začetek verouka: v tednu po 17. septembru po zgornjem razporedu.

 

Letos se bomo za vaše otrok pri verouku trudili: župnik Miha Herman in katehistinji: Alenka Rezar (prvi in drugi razred) in s. Nežka (Agnieszka) Kosinska 5. in 6. razred. Obema sem hvaležen za pripravljenost in ju lepo vabim k zavzetemu sodelovanju. Zelo lepo vabim tudi starše k sodelovanju in rednemu obisku svete maše. Brez tega je naše delo malo vredno. Tudi katehistinj je malo, zato bom moral prevzeti še dve uri več, kot lani. Zato moram tudi prilagoditi urnik in prosim za razumevanje. Lepo vabim, da bi se kdo od faranov odločil izobraževati v Katehetsko pastoralni šoli, ki se začenja v tem mesecu v Celju. Dobrodošli tudi mladi upokojenci in še zlasti taki, ki ste bili (ali ste) v pedagoškem poklicu in radi delate z otroki. Skrb za prihodnost verske vzgoje nam mora biti stalna dolžnost!

V naši fari je veliko bolnikov, ki s(m)o zaznamovani z rakom in še več svojcev obolelih ali (o)zdravljenih s to boleznijo. Vsako prvo sredo v mesecu je pri kapucinih v Celju tem namenjena ob 17.30 molitev rožnega venca, ob 18. uri sv. maša. Tokrat jo bom vodil župnik Miha Herman. Pred sklepom maše blagoslov z relikvijami sv. Leopolda Mandića. Pred in med mašo priložnost za spoved.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

· Vpis vseh otrok k verouku: 4. do 9. september popoldne v župnijski pisarni na Teharjah.

· Župnijski dan za župniji Teharje in sv. Lovrenc: 10. 9. ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Julij: Štore – Lipa; avgust: Bukovžlak; september: Pečovje

Kompole: Julij: Kompole; Avgust: Ogorevc in Draga; September: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.