26.08.2023

Oznanila za 21. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

21. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

27. 8. 2023

ob 8.00 za + Anico (obl.) in Antona Založnik

Avguštin, škof, cerkveni učitelj

Poned., 28. 8.

ob 7.00 za + Jurija Roma

* Gajšek za + Janka Zimška

Muč. Janeza Krstnika

Torek, 29. 8.

sv. maša v Šentjanžu

Feliks, Srečko, muč.

Sreda, 30. 8.

doma ni svete maše

Pavlin, škof

Četrtek, 31. 8.

* Gajšek za + Čvanove

Egidij, Tilen, opat

 Petek, 1. 9.

ob 19.00 za + Rafka Rezarja

* Gajšek za + Ano Šuster

Marjeta, devica

Sobota, 2. 9.

ob 19.00 za + Marijo Otorepec

22. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

3. 9. 2023

ob 8.00 za + Marijo Ostrožnik

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

21. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

27. 8. 2023

ob 10.00 za + Martina Žnidarja (obl), rodbino Žnidar-

       Drobne

Muč. Janeza Krstnika

Torek, 29. 8.

v Šentjanžu ob 19.00 za + Jožefa Planka, osmina

Marjeta, devica

Sobota, 2. 9.

ob 9.00 v zahvalo Materi Božji in za zdravje

22. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

3. 9. 2023

ob 10.00 za + Toneta Mramorja

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrla je: Angela Kojnik, roj.  Selič, v 99. Letu, iz Kompol. Za čas pogreba še ne vemo. Bog ji daj večni mi in pokoj.

 Iz svetega pisma: Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezarêje Filípove, je spraševal svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Rekli so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed prerokov.« Dejal jim je: »…Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je odgovóril; rekel mu je: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Za nasmeh: BRATEC - Starša vprašata svojega sinka, ali želi bratca. "Mislim, da ni potrebe," odvrne. "Zaenkrat vaju lahko obvladam sam!"

Če želiš, da ti bo odpustil tisti, ki je nad teboj, bodi pripravljen odpuščati tem, ki so pod teboj. (arabski pregovor)

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 27. 8. DO 3. 9. 2023

Prejšnjo nedeljo smo zbirali za pomoč prizadetim v poplavah. Lepo se zahvalim za vsak dar, ki ste ga namenili za ljudi, ki jim je voda prinesla v hišo in na dvorišče ogromno blata in naplavin, mnogim pa dobesedno odnesla hiše, številnim zalila prostore in tako povzročila ogromno škodo, saj je potrebno odstraniti vso pohištvo, tlake in izsuševati prostore. Vaš dar sem že nakazal na Slovensko Karitas, ki usmerja pomoč na terenu. Kdor želi še kaj v ta namen darovati, naj pošlje po položnici ali v elektronski banki na naslov: Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0214 0001 5556 761; sklic SI00 624. Bog povrni, v imenu vseh, ki bodo deležni pomoči. Potrebe bodo še velike.

Iztekajo se počitnice in pred nami je novo veroučno leto. Že ta teden se spet odpro vrata šole, kar vnese v družine z otroki novo dinamiko, delo in skrbi. Tudi z veroukom bomo začeli. V prihodnjem tednu (od 4. do 9. 9.) bomo imeli popoldne vpis vseh otrok, kot smo že navajeni. Za novo vpisane prinesite s seboj dokument o krstu, ostali pa prinesite veroučno spričevalo in izposojeni lanski učbenik (od 4. do 6. razreda), če ga še niste vrnili ob koncu leta. Takrat boste lahko prejeli nove pripomočke in poravnali stroške. Z veseljem vas pričakujem v župnišču na Teharjah.

Že deseto leto pripravljamo v naših župnijah Teharje in Sv. Lovrenc skupni župnijski dan. Le enkrat je zaradi korone odpadel. To je za župnijsko občestvo pomemben in lep dan. Tedaj se lahko bolj v miru srečamo, pripravimo lepo bogoslužje in se po bogoslužju zadržimo v skupnem obedu, ob pogovoru, pesmi, in družabnem programu. Za ustvarjanje skupnosti je to res lepa priložnost. Hkrati na ta dan začenjamo tudi veroučno leto s prošnjo za blagoslov skozi leto učenja in vzgoje, tako v smislu šolske kot veroučne dejavnosti. Simbolično blagoslovimo šolske torbe ali peresnice, seveda še zlasti otroke, starše, vzgojitelje in katehete. Tudi letos pripravljamo srečelov, katerega izkupiček bomo polovično namenili prizadetim v poplavah, s polovico pa bomo delno krili stroške župnijskega dne, ki jih tudi ni malo. Župnijski dan bomo letos obhajali v nedeljo, 10. 9., ob 10.00 in vas že sedaj lepo vabim k sodelovanju. Rezervirajte si tisti dan, da bi lahko ob oltarju in ob skupni mizi preživeli nekaj ur. Prav tako lepo vabim, da prispevate nekaj dobitkov in da še koga povabite k temu. Zadaj v cerkvi in na spletni strani župnije Teharje najdete tudi vlogo za srečelov, ki jo lahko posredujete še komu.

Karitas in Radio Ognjišče ob začetku šolskega in veroučnega leta vabita na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in Policijskim orkestrom, ki bo v Poletnem gledališču Studenec pri Domžalah v soboto, 2. septembra, ob 17. uri. Celotni izkupiček od vstopnic bodo namenili za šolske potrebščine za otroke s poplavljenih območij. Vabljeni.

Ko Jezus obljubi moč Petru govori tudi o vratih - peklenskih vratih. Mar ni nekoliko čudna besedna zveza: vrata podzemlja ne bodo premagala Cerkve. Saj se vrata nikoli ne bojujejo. Z vrati tudi ne napadamo. Lahko v jezi loputamo z njimi, ampak napasti in osvojiti drugega z vrati, pa naj bodo takšna ali drugačna, vendarle ne moremo. Kaj hoče povedati Jezus Petru, ko govori o vratih podzemlja? Vrata so bila včasih simbol moči. Mestna vrata so bila mogočna, težka, okovana, trdno zapahnjena. Po mogočnosti vrat se je pravzaprav lahko cenilo mesto, njegovo bogastvo in njegova moč. Torej Jezus Petra hrabri, naj se ne plaši mogočnega videza podzemlja in njegove moči. Njegova moč, ki se kaže v mogočnosti njegovih vrat, ne bo nikoli premagala Cerkve.                               (E. Mozetič)

 

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

               38. S kakšnim imenom se Bog razodene?

               Bog se razodene Mojzesu kot živi Bog, "Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov" (2 Mz 3,6). Prav tako Bog razodene Mojzesu svoje skrivnostno ime: "Jaz sem, ki sem (YHWH)". Neizrekljivo božje ime so že v časih stare zaveze nadomeščali z besedo Gospod. Tako se v novi zavezi Jezus, z imenom Gospod,  javlja kot pravi Bog.

               39. Ali samo Bog »je«?

               Medtem ko so vsa ustvarjena bitja prejela od Boga vso svojo bit, vse, kar so in kar imajo, je edinole Bog sam v sebi polnost bíti in sleherne popolnosti. Bog je "Tisti, ki JE", brez začetka in brez konca. Jezus razodene, da ima tudi on božje ime: "Jaz sem"(Jn 8,28).

               40. Zakaj je razodetje božjega imena pomembno?

               Z razodetjem svojega imena Bog dá spoznati bogastva, ki jih vsebuje njegova neizrekljiva skrivnost: on edini je vedno bivajoči. On presega svet in zgodovino. On je ustvaril nebo in zemljo. Je zvesti Bog, vedno blizu svojemu ljudstvu, da bi ga reševal. Je nadvse svet, "bogat v usmiljenju" (Ef 2,4), vedno pripravljen odpuščati. Je duhovno, presegajoče, vsemogočno, večno, osebno, popolno Bitje. Je resnica in ljubezen. 

               41. V kakšnem smislu je Bog resnica?

               Bog je Resnica sama in kot takšen se ne vara in ne more varati. Bog "je luč in v njem ni nobene teme" (1 Jn 1,5). Večni Božji Sin, učlovečena Modrost, je bil poslan na svet, "da bi pričeval za resnico" (Jn 18,37).

 

NAPOVEDI IN  INFORMACIJE

 

· Vpis vseh otrok k verouku: 3. do 9. september popoldne v župnijski pisarni na Teharjah.

· Župnijski dan za župniji Teharje in sv. Lovrenc: na Teharjah, 10. 9. ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Julij: Štore – Lipa; avgust: Bukovžlak; september: Pečovje

Kompole: Julij: Kompole; Avgust: Ogorevc in Draga; September: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.