19.08.2023

Oznanila za 20. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

20. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

20. 8. 2023

ob 8.00 za + družine Romih, Pemič, Krašek, Vero Šterlekar in Marijo Lamut

Pij X., papež

Poned., 21. 8.

ob 7.00  za + Valentina Goveka

* Gajšek za + Zvonka Pertinača

Devica Marija Kraljica

Torek, 22. 8.

ob 19.00 za + Andreja Jevšineka, osmina

Roza iz Lime, dan spomina totalit. rež.

Sreda, 23. 8.

ob 7.00 za + Albina Polaka

Natanael, apostol

Četrtek, 24. 8.

ob 19.00 za + Elico Trupej, osmina

* Gajšek za + Ano in Ivana Grofelnik

Ludvik IX., kralj

 Petek, 25. 8.

ob 7.00 za + Antona Pirnata

* Gajšek za + Betko Amon, družino Bukovšek, Mirka in Janka

Zefirin, papež

Sobota, 26. 8.

ob 19.00 za žive in rajne farane

21. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

27. 8. 2023

ob 8.00 za + Anico (obl.) in Antona Založnik

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

20. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

20. 8. 2023

ob 10.00 za + Anico (10. obl.), Alenko in Antona Mihelčič ter rodbino Mastnak-Mihelčič

Devica Marija Kraljica

Torek, 22. 8.

ob 19.00 za + Jančija, sestre in starše, brata, Lojzko, starše in rodbino Polak

Zefirin, papež

Sobota, 26. 8.

ob 9.00 za +  Zdenko in Avgusta Zorko

21. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

27. 8. 2023

ob 10.00 za + Martina Žnidarja (obl), rodbino Žnidar-

       Drobne

g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Tako govorí Gospod: »Pazíte na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalu prišlo in moja pravičnost se bo kmalu razodela. (Iz 56,1)

Pokopali smo: Elico (Elizabeto) Trupej, 81-letno s Pečovja. Pogreb pokojnega Jožeta Planka, 92-letnega iz Kompol bo v torek, ob 15.00. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Neko mater so vprašali: »Katerega od svojih otrok imate najraje?« Odgovorila je: »Bolnega, dokler ne ozdravi, odsotnega, dokler se ne vrne, najmlajšega, dokler ne zraste, in vse, dokler ne umrem.«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 20. – 27. AVGUSTA

Lepo smo obhajali Lovrenško nedeljo, farni praznik pri sv. Lovrencu v Kompolah. Zahvaljujem se vsem sodelujočim v bogoslužju: duhovnikoma dr. Sajovicu in Gajšku, pevskemu zboru, ministrantom, godbi na pihala s Svetine, ključarjem, vsem gospodinjam za prineseno pecivo, vsem, ki ste pomagali pri procesiji, postrežbi in pospravljanju. Še posebej hvala Miranu, Andreju in Marinki. Hvala vsem, ki ste se udeležili farnega praznovanja. Župnijsko slavje nas je povezalo, obogatilo v veri in pripadnosti fari.

Večina naše domovine je bila v vremenskih ujmah preteklih tednov močno prizadeta. Grozljive podobe razdejanja po vodni ujmi so prihajale iz različnih dolin. Številni v teh dolinah so izgubili tudi hiše, gospodarska poslopja, vozila in nekateri vse imetje. Hvala Bogu, se je pokazala tudi solidarnost med Slovenci in tudi širše. Tudi po slovenskih župnijah namenjamo eno nabirko za pomoč prizadetim. V naših dveh župnijah bomo današnjo nabirko posredovali v ta namen na Slovensko Karitas, ki koordinira pomoč prizadetim. Nas, hvala Bogu, veter in vode niso prizadele. Zato smo toliko bolj povabljeni k dejavni pomoči. V cerkvi so tudi položnice za nakazilo, lahko pa nakažete tudi elektronsko na naslov: Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0214 0001 5556 761; sklic SI00 624. Bog povrni, v imenu vseh, ki bodo deležni pomoči.

Člane in članice Župnijskega sveta Teharje lepo vabim na sestanek v petek, 25. 8. ob 19.00 v župnišče na Teharjah.

  Karitas in Radio Ognjišče ob začetku šolskega in veroučnega leta vabita na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in Policijskim orkestrom, ki bo v Poletnem gledališču Studenec pri Domžalah v soboto, 2. septembra, ob 17. uri. Celotni izkupiček od vstopnic bodo namenili za šolske potrebščine za otroke s poplavljenih območij. Vabljeni. Ob evangeljskem dogodku: »O žena, velika je tvoja vera!« To ženo nam je Jezus postavil za zgled neupogljive vere. Njena vztrajnost pri prošnji, da bi Kristus posredoval, nam daje pogum, da ne obupamo, tudi med težkimi preizkušnjami ne. Gospod nikoli ne zatisne oči pred potrebami svojih sinov in hčera. Če pa se včasih zdi, da ne sliši naših prošenj, je zato, da nas preizkusi in utrdi našo vero.

Tudi mi smo poklicani, da rastemo v veri, da se odpremo, svobodno sprejmemo Božji dar ter tudi z zaupanjem vpijemo k Jezusu: 'Podari nam vero! Pomagaj nam najti pot!' Na to pot je Jezus napotil svoje učence, kánaansko ženo, ljudi vseh časov in ljudstev kakor napoti tudi vsakega od nas. V veri bomo lahko začeli spoznavati ter sprejeli Jezusovo resnično identiteto, njegovo novost in edinstvenost ter njegovo Besedo, kot moč in vir življenja, da bomo lahko zaživeli osebni odnos z njim.                                                                         Po: Benedikt XVI.

Objemi me

Dobri Bog, ležim v postelji in se izročam v tvoje dobre roke.

Naj se pri tebi potolažim in se poln/a zaupanja počutim varno. Skrijem se v tvoje ljubeče roke kot otrok v naročje svoje matere.

Objemi me to noč s svojo ljubeznijo in mirom in me osvobodi vsega pritiska, pod katerim dnevno živim.

Podari mi milost, da se bom znal/a v globokem zaupanju prepustiti tvojim rokam,

da me močno držiš in da bom pri tebi mirno zaspal/a. Amen

 

KAJ KRISTJANI VERUJEMO? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

               33. Kaj so veroizpovedni obrazci?

         Veroizpovedni obrazci so razčlenjeni obrazci, ki jim pravimo tudi »Izpovedi vere« ali »Credo«, s katerimi je Cerkev od vsega začetka izražala in predajala naprej svojo vero v kratkih in za vse vernike obvezujočih obrazcih.  

34. Kateri so najstarejši veroizpovedni obrazci?

         Najstarejši »simboli vere« so krstne veroizpovedi. Ker krščujemo »v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha« (Mt 28,29), so tam izpovedane verske resnice, razčlenjene v odnosu do treh oseb presvete Trojice.  

 35. Kateri so najpomembnejši veroizpovedni obrazci?

         Najstarejša veroizpovedna obrazca sta Apostolska veroizpoved, ki je starodavna krstna veroizpoved (simbol) rimske Cerkve, in Nicejsko-carigrajska veroizpoved, ki je sad prvih dveh vesoljnih cerkvenih zborov, nicejskega (leta 325) in carigrajskega (leta 381). Še danes ostajata skupna vsem velikim Cerkvam Vzhoda in Zahoda.

36. Zakaj se izpoved vere začenja z »Verujem v Boga«?

          Zato, ker je trditev »Verujem v Boga« najpomembnejša in je izvir vseh drugih resnic o človeku in o svetu ter vsega življenja vsakega verujočega vanj.

 37. Zakaj izpovedujemo enega samega Boga?

         Zato, ker se je Bog razodel izraelskemu ljudstvu kot en sam, ko je dejal: »Poslušaj, Izrael, Gospod je edini Bog« (5 Mz 6,4), »drugega ni« (Iz 45,22). Jezus sam je to potrdil: Bog je »edini Gospod« (Mr 12,29). Izpovedovanje, da sta Jezus in Sveti Duh tudi sama Bog in Gospod, ne vnaša nobene delitve v enega samega Boga

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

· Vpis vseh otrok k verouku: od 3. do 9. septembra v župnijski pisarni na Teharjah.

· Župnijski dan za župniji Teharje in sv. Lovrenc: 10. 9. ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Julij: Štore – Lipa; avgust: Bukovžlak; september: Pečovje

Kompole: Julij: Kompole; Avgust: Ogorevc in Draga; September: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.