12.08.2023

Oznanila za 19. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

19. NEDELJA MED LETOM - Lovrenška

 Nedelja,

13. 8. 2023

ob 8.00 za + Janka Palirja, (4. obl.)

Maksimilijan

Kolbe, mučenec

Poned., 14. 8.

ob 7.00  za + Bogomirja in Frančiško Rezar

* Gajšek za + Marjana Pajka

Marijino vnebovzetje

Torek, 15. 8.

ob 8.00 za + Marijo Junger

Rok, spokornik

Sreda, 16. 8.

ob 7.00 za + Matildo Smole

Evzebij, papež

Četrtek, 17. 8.

ob 19.00 za + Jakoba in Marijo Žolek

* Gajšek za + Angelo Resnik

Helena (Alenka), cesarica

 Petek, 18. 8.

ob 7.00 za + Šibalove

* Gajšek za + rodbino Mastnak-Buser

Janez Eudes, duhov.

Sobota, 19. 8.

ob 19.00 za + starše Kok, Riharda in Božija Gajšek

20. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

20. 8. 2023

ob 8.00 za + Družine Romih, Pemič, Krašek, Vero Šterlekar in Marijo Lamut

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

19. NEDELJA MED LETOM - LOVRENŠKA, praznik

 Nedelja,

13. 8. 2023

ob 10.00 za + Marijo, Martina in Greto Sikošek, Ivana Selič in Dorotejo Samec

  za + Alojza in Jožico Videc, obl.; za farane

Marijino

vnebovzetje

Torek, 15. 8.

ob 10.00 za + Ivana Doberška, Nado Križanec, starše  Doberšek in Virant

Janez Eudes, duhov.

Sobota, 19. 8.

ob 9.00 za + Martino Vrhovšek, starše Žnidarec in Vrhovšek ter sorodnike

 20. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

20. 8. 2023

ob 10.00 za + Anico (10. obl.), Alenko in Antona Mihelčič ter rodbino Mastnak-Mihelčič

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Poslušam, kaj govorí Gospod Bog svojemu ljudstvu: o miru govorí svojim zvestim. Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo, in slava bo prebivala v naši deželi. (Ps 85, 9)

Pokopali smo: Andreja Jevšineka, 85-letnega z Vrh 49. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: TENIS - "Zdravnik mi je svetoval, naj opustim tenis." - "Si bil pri njem na pregledu?" - "Ne, videl me je, kako igram tenis."

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 13. DO 20. 8. 2023

 

Danes je Lovrenška nedelja, farni praznik pri sv. Lovrencu v Kompolah. Na začetku, ob 10.00, bo procesija z Najsvetejšim pri 4 oltarjih, nato sv. maša zunaj, saj pričakujemo lepo vreme. Slavje bo tudi letos vodil dr. Miran Sajovic, naš rojak, ki se iz Rima vrača v domovino. Po maši bo še druženje ob pecivu in kozarčku. Hvala sodelavcem za vse priprave in hvala vsem, ki ste in boste pri slovesnosti pomagali. Farni praznik je lepa priložnost, da se bolj zavemo, kako veliko je vredno da (še) imamo svojo župnijo in duhovnika, da smo živa skupnost na poti odrešenja, da ohranjamo notranjo povezanost z Bogom in med nami. Naj se to čuti in obnavlja tudi za mladi rod! Lepo povabljeni vsi.

Večina naše domovine je bila v vremenskih ujmah preteklih tednov močno prizadeta. Grozljive podobe prihajajo iz Savinjske doline, s Koroške in Gorenjske. Številni v teh dolinah so izgubili tudi hiše, gospodarska poslopja, vozila in nekateri vse imetje. Naša krščanska solidarnost nas spodbuja, da pomagamo po svojih močeh tem tako preizkušenim bratom in sestram. Nas, hvala Bogu, veter in vode niso prizadele. Zato smo toliko bolj povabljeni k dejavni pomoči. Številni prostovoljci so že priskočili v fizično pomoč. Vsi tega seveda ne moremo, lahko pa dodamo svoj delček v denarni pomoči. Slovenski škofje vabijo k solidarnostni nabirki. Apostol Pavel Korinčane spodbuja k solidarnosti: »V sedanjem času bo vaše obilje lajšalo njihovo pomanjkanje«… Nikoli ne vemo, kaj in niti kdaj lahko prizadene tudi nas in bomo hvaležni za tujo pomoč, če jo bomo dobili. V naših dveh župnijah boste lahko prihodnjo nedeljo, 20. 8., v ta namen darovali pri sveti maši. Zadaj pa že imate položnice, preko katerih lahko nakažete svoj prispevek na Slovensko Karitas, ki zbira za pomoč v poplavah. Lahko pa nakažete tudi elektronsko na naslov: Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0214 0001 5556 761; sklic SI00 624. Bog povrni, v imenu vseh, ki bodo deležni pomoči.

V mesecu avgustu so naši predniki radi poromali v bližnje in daljne kraje. Tako so se ohranjala božjepotna svetišča, kot posebna oblika molitve, spokornosti, skupne hoje, žrtve in dobrodelnosti. Danes sicer ne hodimo na taka romanja množično peš, ampak se večina pripelje, a spokorni in molitveni namen se ohranjata. Vabim, da se udeležite katerega od romarskih shodov in opravite tam sveto spoved in iskreno molitev. Priložnosti za to bo dovolj: na Tinskem, v Šmarju, pri sv. Roku nad Šmarjem, v Petrovčah… Župnijsko romanje, kot smo ga imeli ob koncu avgusta, pa bomo morali letos premakniti na kasneje.

V mesecu avgustu bo na Teharjah tudi letos ob nedeljah le ena sveta maša - ob 8.00.

Evangeljski odlomek prikazuje apostola Petra, ki je prevzet od ljubezni do Učitelja prosil, da bi mu šel po vodi naproti. 'Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: “Gospod, reši me!” (Mt 14,30). Sveti Avguštin pravi: 'Gospod, se je sklonil in te prijel za roko. S svojimi močmi ne moreš vstati. Oprimi se roke Njega, ki se je spustil vse do tebe.' Peter namreč ne hodi po vodi iz lastne moči, temveč zaradi Božje milosti, v katero veruje. Ko pa ga prevzame dvom, ko njegov pogled ni usmerjen na Jezusa, temveč v strah pred vetrom, ko ne zaupa Učiteljevim besedam, pomeni, da se začenja notranje oddaljevati od njega in tvega, da se utopi v morju življenja. Tako tudi mi, če vidimo samo sebe, postanemo odvisni od tokov in ne moremo več iti skozi viharje življenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Po: Benedikt XVI.

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

28. Katere so značilnosti vere?

               Vera je zastonjski, nedolgovani dar Boga; dostopna je vsem, ki zanjo ponižno prosijo. Vera je nadnaravna krepost, potrebna za zveličanje. Dejanje vere je pristno človeško dejanje. To je dejanje človeškega razuma, ki svobodno pritrdi božji resnici na ukaz volje, ki jo Bog nagiblje. Vera je poleg tega gotova, ker je oprta na samo besedo Boga. Vera deluje "po ljubezni" (Gal 5,6); nenehno raste iz poslušanja božje besede in po molitvi. Vera nam vnaprej daje okušati nebeško veselje.

 29. Zakaj ni nesoglasij med vero in znanostjo?

               Čeprav je vera nad razumom, vendar ne more biti nikoli nesoglasij med vero in znanostjo, ker imata obe svoj izvor v Bogu. Saj je isti Bog, ki daje človeku tako luč razuma kakor vero. "Veruj, da bi umeval: umevaj, da bi veroval" (sveti Avguštin).

30. Zakaj je vera hkrati osebnostno in cerkvenostno dejanje?

               Vera je osebnostno dejanje, kolikor je svoboden odgovor človeka Bogu, ki se razodeva. A hkrati je tudi cerkvenostno dejanje, ki se izraža v veroizpovedi: "Verujemo." Dejansko je Cerkev, ki veruje: Cerkev tako z milostjo Svetega Duha prehiteva, rojeva in hrani vero posameznega kristjana. Zato je Cerkev mati in učiteljica.

"Nihče ne more imeti Boga za Očeta, če nima Cerkve za mater" (sveti Ciprijan).

31. Zakaj so obrazci vere pomembni?

               Obrazci vere so pomembni, ker nam omogočajo izražati, usvajati, obhajati in živeti verske resnice skupaj z drugimi s tem, da uporabljamo skupno govorico.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Lovrenška nedelja: 13. 8. ob 10.00 v Kompolah. Romarski shodi v božjepotnih cerkvah.

· V času počitnic in dopustov so včasih spremenjeni dnevi ali ure svetih maš. Bodite pozorni.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Julij: Štore – Lipa; avgust: Bukovžlak; september: Pečovje

Kompole: Julij: Kompole; Avgust: Ogorevc in Draga; September: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.