05.08.2023

Oznanila za 18. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

Jezusova spremenitev na gori

 Nedelja,

6. 8. 2023

ob 8.00 za + Anico in Ivana Selič

Sikst II., papež

Poned., 7. 8.

ob 7.00 za lajšanje trpljenja

* Gajšek za + Marijo Otorepec

Dominik, red. ustan.

Torek, 8. 8.

ob 19.00 za + Emilijo Anclin, osmina

Terezija Benedikta

Sreda, 9. 8.

ob 7.00 za + Antona Turka

Lovrenc, diakon

Četrtek, 10. 8.

sv. maša v Kompolah ob 19.00

Klara, Jasna

 Petek, 11. 8.

ob 7.00 za + Marijo in Leopolda Rozman

* Gajšek za + Janka Zupanca

Ivana Šantalska

Sobota, 12. 8.

ob 19.00 za + Marijo Lamut

19. NEDELJA MED LETOM - Lovrenška

 Nedelja,

13. 8. 2023

ob 8.00 za + Janka Palirja, (4. obl.)

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

Jezusova spremenitev na gori

 Nedelja,

6. 8. 2023

 ob 8.00 za + Justino in Štefana Strašek

Dominik, red. ustan.

Torek, 8. 8.

ob 19.00 v zahvalo za 60 let zakonskega življenja

Lovrenc, diakon

Četrtek, 10. 8.

ob 19.00 za + Radico Kragelj

      za + 2 Jožeta Arčana, obl.

Ivana Šantalska

Sobota, 12. 8.

 ob 9.00 za + Justino in Albina Malgaj

19. NEDELJA MED LETOM - LOVRENŠKA,  praznik

 Nedelja,

13. 8. 2023

ob 10.00 za + Marijo, Martina in Greto Sikošek, Ivana Selič in Dorotejo Samec:

za + Alojza in Jožico Videc; 

za žive in rajne farane

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Ti, Gospod, si vzvišen nad vso zemljo, vzvišen nad vse malike. Veselite se, pravični, v Gospodu, slavite njegovo sveto ime! (Ps 97, 9)

Za nasmeh: REZERVNE GUME - Mihec se prvič pelje z ladjo. Ves začuden si ogleduje rešilne pasove in vpraša: "Zakaj potrebuje ladja toliko rezervnih gum?"

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 6.- 13. AVGUSTA 2023

Zadnje tedne doživljamo obdobje neobičajno slabega vremena, velikih padavin, škode na mnogih hišah, drugih poslopjih, na njivah, vinogradih in vrtovih. Nekateri ste bili prizadeti tudi v naši župniji, po mnogih župnijah pa še neprimerno bolj. Sočustvujem z vsemi, ki jih je prizadelo ali hudo prestrašilo. Nekaj težav je bilo tudi na župnijskih objektih na Teharjah. Lepo se zahvalim vsem, ki ste pristopili in popravili, kar se je popraviti dalo. Seveda je škoda dreves, ki jih je veter polomil ob našem parkirišču, a še huje je tistim, ki jim je ujma poškodovala hišo, potegnila plaz ali jim je pridelke uničila toča ali veter. Velika zahvala gre gasilcem po naših krajih in posameznikom, ki priskočijo v pomoč prizadetim. Bog jih obvaruj nesreč in blagoslovi njihovo požrtvovalnost in delo!

Pred dvema tednoma sem se vrnil iz bolnišnice, kjer sem bil operiran na črevesju. Lepo okrevam in se zahvalim vsem, ki ste zame molili, v tem času skrbeli, da je vse pri bogoslužju in v drugih župnijskih dejavnosti potekalo normalno. Hvala tudi vsem, ki ste me obiskali ali poklicali. Še nekaj tednov bom moral bolj počivati, potem se bom lahko vračal v normalno dejavnost, če Bog da.

Hvala za dar Krištofove nedelje, za MIVA - misijonska vozila. Na Teharjah smo zbrali  521,73 €, v Kompolah pa 255€. Denar sem nakazal na Misijonsko središče v Ljubljano, od koder ga posredujejo misijonskim postajam po svetu. Zahvaljujem se v imenu tistih, ki so v težkih tamkajšnjih razmerah res potrebni prevoznih sredstev. Bog vam povrni!

V mesecu avgustu bo na Teharjah tudi letos ob nedeljah le ena sveta maša - ob 8.00. Danes je Šentoščeva nedelja, slavje v Svetini. Upam, da vreme ne bo motilo lepega duhovnega in bogoslužnega dogajanja.

Prihodnja nedelja pa je Lovrenška, farni praznik pri sv. Lovrencu v Kompolah. Slovesna sveta maša, somaševanje bo ob 10.00, potem pa še druženje ob pecivu in kozarčku. Se priporočamo za kakšno pecivo: dogovorite se z gospo Marinko Novak (tel. št 031 026 563). Lepo vabljeni vsi na slavje, ki ga bo tudi letos vodil dr. Miran Sajovic, naš rojak, ki se iz Rima vrača v domovino.

Naslednje dni pa so romarski shodi ob velikem Šmarnu: na Tinskem, v Šmarju, pri sv. Roku nad Šmarjem, v Petrovčah...

Zakrament sv. zakona želita prejeti: ženin: Gregor Pušnik, rkt., samski, monter inštalacij, roj. 1983, sin Draga Pušnika in Katarine, roj. Kostanjšek, Trobni dol 36, Šentrupert. Nevesta: Tanja Škoberne, rkt., samska, kemijski tehnik, roj. 1982, hči Branka Škoberne in Ane, roj. Mlakar, biva Prožinska vas 83, Štore.

Jezusovo čudovito spremenjenje oz. uresničenje nas vabi, da skupaj s Petrom ob njem postavimo šotor in se spreminjamo v njegovo lepoto. Na koncu čudovite izkušnje spremenjenja so se učenci spustili z gore s spremenjenimi očmi in srcem od srečanja z Gospodom. Tudi mi lahko opravimo to pot. Vedno bolj živo odkritje Jezusa ni samo sebi namen, temveč nas vodi, 'da se spustimo z gore', napolnjeni z močjo Božjega Duha, da se odločimo za nove korake pristnega spreobrnjenja in za stalno pričevanje dejavne ljubezni, kot postave vsakdanjega življenja. Spremenjeni zaradi Kristusove navzočnosti ter gorečnosti njegove besede bomo konkretno znamenje poživljajoče Božje ljubezni do vseh naših bratov in sester, še posebej do tistih, ki trpijo, do tistih, ki so osamljeni in zapuščeni, do bolnikov, do številnih, ki so po različnih delih sveta ponižani zaradi krivice, oblastnosti in nasilja.                                                                                                                                                                                                                          E. Mozetič

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

22. Kakšen pomen ima Nova zaveza za kristjane?

    Nova zaveza, katere središčni predmet zanimanja je Jezus Kristus, nas uči dokončno resnico božjega razodetja. V njej štirje evangeliji po Mateju, Marku, Luku in Janezu kot glavno pričevanje o Jezusovem življenju in nauku sestavljajo srce vsega Svetega pisma in imajo edinstveno mesto v Cerkvi.

23. Kakšna je enotnost med Staro in Novo zavezo?

    Sveto pismo je enotno, ker je ena sama božja beseda, en sam božji odrešenjski načrt, eno samo navdihnjenje obeh zavez. Stara zveza pripravlja Novo in Nova dopolnjuje Staro: obe se medsebojno razjasnjujeta.

24. Kakšno vlogo ima Sveto pismo v življenju Cerkve?

     Sveto pismo daje oporo in čilost življenju Cerkve. Za njene otroke je trdnost vere, hrana in neusahljivi studenec duhovnega življenja. Je duša teologije in dušnopastirskega pridiganja. Psalmist pravi: je "svetilka mojim nogam, luč na moji stezi" (Ps 119,105). Cerkev zato spodbuja k pogostnemu branju Svetega pisma, saj "nepoznanje Svetega pisma pomeni nepoznanje Kristusa" (sveti Hieronim).

 25. Kako človek odgovarja Bogu, ki se razodeva?

      Človek, podprt z božjo milostjo, odgovarja s poslušnostjo vere. To pomeni, da se popolnoma izroči Bogu in sprejme njegovo resnico, za katero jamči On, ki je resnica sama.

27. Kaj pomeni za človeka verovati v Boga? Pomeni pripadati Bogu samemu, zanesti se nanj in pritrditi resnicam, ki jih je on razodel, kajti Bog je resnica sama. Pomeni verovati v enega samega Boga v treh osebah: Oče, Sin in Sveti Duh.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Šentoščeva nedelja na Svetini: 6. 8. ob 10.30, Lovrenška nedelja: 13. 8. ob 10.00 v Kompolah.

· V času počitnic in dopustov so včasih spremenjeni dnevi ali ure svetih maš. Bodite pozorni.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Julij: Štore – Lipa; avgust: Bukovžlak; september: Pečovje

Kompole: Julij: Kompole; Avgust: Ogorevc in Draga; September: Šentjanž.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje