15.07.2023

Oznanila za 15. nedeljo med letom za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

15. Nedelja med letom

 Nedelja,

16. 7. 2023

ob 8.00 za + družino Kompolšek in Zevnik

ob 10.00 za žive in rajne farane

Aleš, spokornik

Poned., 17. 7.

ob 7.00 za + Justino in Albina Malgaj

* Gajšek za + Franca Horvata

Arnold, škof

Torek, 18. 7.

sv. maša v Kompolah

Arsenij Veliiki

Sreda, 19. 7.

doma ne bo sv. maše

Marjeta Antiohijska

Četrtek, 20. 7.

ob 19.00 za + Mariji v zahvalo in priprošnjo

* Gajšek za + Jožeta Mramorja

Danijel, prerok

 Petek, 21. 7.

* Gajšek za + Stanislava Gradič

Marija Magdalena

Sobota, 22. 7.

pri sv. Ani ob 19.00 za + v zahvalo

16. Nedelja med letom

 Nedelja,

23. 7. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + rodbino Ramšak

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

15. Nedelja med letom

 Nedelja,

16. 7. 2023

ob 10.00 za + Alojza in Antonijo Dobovišek

Arnold, škof

Torek, 18. 7.

ob 19.00 za + Janeza Rutarja in rodbino Rutar

Marija Magdalena

Sobota, 22. 7.

ob 9.00 za + Nežo Mraljak

16. Nedelja med letom

 Nedelja,

23. 7. 2023

ob 10.00 za + Jožico in Poldija Bukovšek, Makija in Silvo Gajšek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, v Kostrivnici.

Pokopali smo: Valentina Goveka, 76-letnega iz Štor; in Avgusta Goriška, 77-letnega s Svetine. Bog jima daj večni mir in pokoj.

 Iz svetega pisma: Obiskuješ zemljo in jo napajaš, množiš njeno bogastvo. Božji potoki so polni vode, zemljo pripravljaš, dobro pripravljaš za žitne posevke. (Ps 65, 10)

Za nasmeh: TEČAJI - Franci pripoveduje prijatelju: "V naši družini imamo same tečaje: brat hodi na plesni tečaj, sestra na tečaj za šivanje, mama na tečaj za kuhanje, oče pa bo šel prav kmalu v stečaj."

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 16. DO 23. 7. 2023

Mesec julij je bogat čas dopustov, počitnic, izletov in romanj. V naši župniji slovesno obhajamo god sv. Ane in Joahima, Marijin staršev in Jezusovih starih staršev. Prvo Anino nedeljo bomo obhajali 23. 7. s sveto mašo in procesijo, ki jo bo vodil br. Jurij Štraus. Lepo vabljeni, tudi že v soboto zvečer k sv. Ani. Na praznik, 26. 7., bo dopoldne sv. mašo vodil naš rojak Janko Rezar, zvečer pa bolniški župnik msgr. Miro Šlibar. Drugo Anino nedeljo, 30. 7., bo sveto mašo na prostem še posebej za vse romarje in domačine daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franci Šuštar. Lepo vabljeni k sveti Ani v zahvali za vaše družine za starše in otroke ter seveda v priprošnji za zdravje, ljubezen in zvestobo v družinah v teh težkih časih.

 »Kdor ima ušesa, naj posluša!« Prilika o sejalcu nam govori, da je od nas odvisno, kaj bomo naredili iz tega, kar nam Bog podarja. Jezus »s peklom« ne grozi predvsem za napake, ampak pravzaprav za opuščene priložnosti in za premajhno zavzetost pri razvijanju nas samih!

A prilika ima še drugo sliko – sejalca, ki predstavlja Boga. Tudi to je podoba, ki naj bi jo vzeli »za res«. Bog je strašansko radodaren. Ko seje, ni preračunljiv, ne skopari s semenom. Verjame v še tako slabo zemljo, želi ji dati priložnost, naj enkrat vendarle obrodi.

Tako gleda Bog tudi na nas. Saj pravi: »Kdor ima ušesa naj posluša.« Ne vpraša najprej, kdo želi poslušati, ampak kar pove, da priložnost vsakemu, da sliši. Potem pa pravi, če hočeš, vzemi za dobro, če nočeš pusti.

Tako se pri sv. maši daruje za vse. Ne vpraša, ali smo vsi pripravljeni. Najprej pravi: to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Kako nora, nepreračunljiva, velikodušna ljubezen.

Nepreračunljivost, velikodušnost, darežljivost. Vera v človeka! Bog upa do zadnjega, da bo dobra beseda, ljubeznivost, dobrota padla na rodovitno zemljo in obrodila stoteren sad. Videti možnost v drugem, nikoli obupati, vztrajno deliti dobroto – to je Božja logika. To je logika Božje ljubezni. Skušajmo povabilo vzeti bolj zares. To je nespamet križa. Jezus želi, da bi imeli več te nore ljubezni. Svet bi bil zagotovo drugačen!                                                                                                                                            Po: A. Grün

… Takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal. (Iz 55,11)

Danes se mnogi kristjani, hvala Bogu, vračajo k izviru, berejo Sveto pismo.

Sveto pismo ni knjiga, kakor so druge. Je oseba, ki govori in dobrodejno vpliva na človeka.

Rekli boste: »Ampak jaz ga ne razumem!«

Zemlja ne razume vode, vendar jo voda vseeno naredi rodovitno. Tudi ravni razumevanja je mnogo in ni rečeno, da ga najboljše razumejo tisti, ki zanjo grško in hebrejsko.

Moja mati, z dvema razredoma osnovne šole in več kot devetdesetimi leti, bere Sveto pismo. Ne verjamem, da ji branje kaj manj koristi kakor meni.                                                                                                               

                                                                                                                                    T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Podaril si mi novo jutro. Gospod, moj Bog, podaril si mi novo jutro. Zahvaljujem se ti zanj.

Naj vedno znova spoznavam, da dar življenja ni nekaj samoumevnega.

Naj vedno znova občutim, kako me držiš, kako me nosiš, kako me varuješ s svojo roko.

Ti sam si mi podaril milost čudovitega življenja. Življenja, ki ga brez tvoje pomoči ne bi mogel/la obvladovati. Zato se ti zahvaljujem, o Gospod.                                                                                                                                                              

                                                                                                                          Anselm Grün

 

Kaj kristjani verujemo? Vsebino vere žal (pre)malo poznamo. A nas marsikaj zanima ali vznemirja. Katekizem - kompendij - katoliške cerkve nam daje veliko odgovorov.

9. Kakšna je polna in dokončna stopnja božjega razodetja?

               Ta stopnja je uresničena v njegovi učlovečeni Besedi, Jezusu Kristusu, ki je srednik in polnost razodetja. Kristus, edinorojeni učlovečeni Božji Sin, je popolna in nepresegljiva Očetova Beseda. S poslanjem Sina in z darom Duha je razodetje v polnosti dovršeno, tudi če bo morala vera Cerkve v potekanju stoletij postopoma dojemati ves njegov daljnosežni pomen.

 "Ko nam je Bog dal svojega Sina, ki je njegova edina in dokončna Beseda, nam je v njej vse skupaj in obenem razodel in nima več ničesar povedati" (sveti Janez od Križa).

10. Kakšen pomen imajo zasebna razodetja?

               Čeprav ne spadajo k zakladu vere, morejo pomagati, da bi živeli vero samo, če le ohranijo svojo tesno usmerjenost na Kristusa. Cerkveno učiteljstvo, ki mu pripada razločevanje takšnih zasebnih razodetij, zato ne more sprejeti takšnih, ki si domišljajo, da bodo presegla ali popravila dokončno razodetje, ki je Kristus.

11. Zakaj in kako se božje razodetje predaja naprej?

               Bog "hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in spoznali resnico" (1 Tim 2,4), to je Jezusa Kristusa. Zato je treba, da bi bil Kristus oznanjen vsem ljudem, kakor je sam naročil: "Pojdite in učite vse narode" (Mt 28,19). To se uresničuje z apostolskim izročilom.

12. Kaj je apostolsko izročilo?

               Apostolsko izročilo je dovršeno predajanje Kristusovega sporočila od samih začetkov krščanstva z oznanjevanjem, pričevanjem, ustanovami, bogočastjem, navdihnjenimi knjigami. Apostoli so predali naprej svojim naslednikom, škofom, in po njih vsem rodovom do konca časov tisto, kar so prejeli od Kristusa in dojeli od Svetega Duha.

 

· Anine nedelje: 23.7. ob 10.00 sv. maša in procesija - vodi br. Jurij Štravs; 26. 7. god sv. Ane ob 10.00 in 19.00; 30. 7. ob 10.00. ljubljanski škof dr. Franc Šuštar.

V času počitnic in dopustov so včasih spremenjene dnevi ali ure svetih maš. Bodite pozorni.

 

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

 

Zaradi zdravniškega posega bom nekaj časa odsoten. Se priporočam v molitev. Nadomeščal me bo dr. Vinko Škafar, kapucin. V nujnih primerih se obrnite nanj (tel. 031 542 23) ali na Saša Malgaja (031 630 851).

 

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Maj: Slance in sp. Vrhe, Junij: Teharje; Julij: Štore – Lipa.

Kompole: maj: Laška vas; Junij: Prožinska vas; Julij: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.