29.04.2023

Oznanila za 4. Velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

30. 4. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ivana in Angelo Toman

Jožef, delavec

Poned., 1. 5.

ob 19.00 za + Angelo Vrečko

* Gajšek za + Čvanove

Atanazij, škof

Torek, 2. 5.

ob 19.00 za + Petra Gradišnika

Filip in Jakob

Sreda, 3. 5.

ob 7.00 za + Roka Petriča; ob 19.00 šmarnice

Florjan, Cvetko

Četrtek, 4. 5.

ob 19.00 za žive in rajne gasilce

* Gajšek za + Franca Mastnaka

Angel, redovnik

 Petek, 5. 5.

ob 7.00 za + Jožefa in Jožefo Goleš

ob 19.00 za + Justino Malgaj

* Gajšek za + po molitvenih spominih

Dominik Savio

Sobota, 6. 5.

ob 19.00 za + Alojza in brate Vipotnik

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

7. 5. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Silvo in Ivana Perčič

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

30. 4. 2023

ob 10.00 za + Franca in Marijo Plank

Atanazij, škof

Torek, 2. 5.

ob 19.00 za + Franca Kovača, (obl.)

Dominik Savio

Sobota, 6. 5.

ob 9.00 za + Zofijo, Antona in Natašo Oberžan, rodb. Oberžan in Kovač

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

7. 5. 2023

ob 10.00 za + Romana Štora, (3. obl.)

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Komaj dojamemo, kar je na zemlji, težko najdemo, kar imamo v rokah.

Kdo bo torej prišel na sled nebeškim rečem? (Mdr 19, 16)

Za nasmeh: POČASNEŽ - Mojster se jezi na svojega novega delavca: "Delate počasi, premikate se počasi - ali je pri vas sploh kaj, kar se dogaja hitro?" - "Ja, zelo hitro se utrudim!"

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 30. 4. DO 7. 5. 2023

Danes je nedelja, ko se spominjamo Jezusa, dobrega pastirja. Ob njem pa tudi vseh tistih, ki jih je Bog poklical in postavil na pot duhovnega vodenja v duhovnem poklicu, v duhovništvu, redovništvu ali laiški katehetski službi, v iskrenem sodelovanje v okviru župnije ali celotne Cerkve. V katoliški Cerkvi zelo potrebujemo novih duhovnih poklicev, saj zadnja desetletja upada njihovo število, zato se stanje v Cerkvi pri nas in tudi drugod v Evropi slabša. Potrebovali bi novih moči, novih pristopov in mladostnega navdušenja. Skrbeti za duhovne poklice pa ni le stvar škofov in duhovnikov, temveč vseh vernikov, saj pomanjkanje moči pomeni pešanje spoznanja, verovanja in dejavnega sodelovanja v župniji. Škofje nas vabijo k osebni in skupni molitvi v ta namen, vsi pa se moramo vprašati, ali kot verniki storimo kaj za to, da bi bil duhovni poklic cenjen, da bi mladi čutili, da je vredno in prijetno delovati za zveličanje ljudi, za poglobitev vere, za dobrobit občestva, za rast vrednot v posamezniku in v družbi. Žal mnogi vidijo Cerkev le kot duhovni servis za posamezne trenutke, kot so krst, obhajilo, poroka in pogreb, sicer pa Boga in Cerkve ne potrebujejo. To mladi čutijo in jim delovati v takih razmerah ni prijetno. Brez močne vere in duhovne podpore družine in župnije takega pritiska ne vzdržijo, četudi imajo v sebi duhovni poklic. Molimo zanje, molimo za ugodne razmere.

 

Pred nami so še praznični dnevi: ponedeljek in torek. V torek lepo vabljeni na Svetino, kjer je tradicionalno na ta dan sveta maša, in sicer namenjena še posebej srednji in mlajši generaciji. Nekdaj so se v velikem številu tam zbirali mladi verniki celjskega področja. Ti so danes starši svojim otrokom in mnogi še radi prihajajo skupaj s svojimi otroci. Lepo vabim, da se pridružimo tudi iz naše župnije.

 

Meseca maja obhajamo šmarnice - lepo obliko bogoslužja in misli na Marijo, popestreno s pesmijo, branjem in molitvijo. Branje za mlade bo letos o blaženem Alojziju Grozdetu, otroci pa bodo gradili njegovo podobo s šmarničnimi listi. Lepo vabim še posebej otroke in družine. Šmarnični pohod 4 cerkva: v nedeljo, 7. 5, začetek na Teharjah ob 14.00, sklep v Šentjanžu.

 

Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. (Jn 10,10)

Nekateri mislijo, da je Jezus prišel, da bi oblikoval mnoge predpise in postavil mnoge zahteve, ki jim ne moremo zadostiti. Toda na tem mestu nam Jezus sam poda resničen vzrok svojega prihoda. Prišel je, da bi imeli življenje.

Svetopisemsko besedilo na tem mestu uporablja grško besedo »zoe«, in ne »bios«. Bios pomeni biološko življenje, preživetje, eksistenco. Zoe pa pomeni življenjsko kvaliteto, resnično življenje, živost, rast, cvetenje, prinašanje sadov.

Tako nam svetopisemske besede sporočajo, da je Jezus prišel, da bi nam podaril Božje življenje. Tudi obilje življenja, ki ga zaznavamo s svojimi čuti, lahko namreč mine, ko ostarimo, zbolimo in umremo. Življenje, ki pa nam ga podarja Jezus, nam ne more biti odvzeto. S čuti ne zaznavamo le narave, ampak tudi Božje življenje, ki se v naravi razodeva. In vemo: Božje življenje, Božja lepota, Božja ljubezen, ki se izražajo skozi celotno stvarstvo, se s smrtjo ne bo uničila, ampak bo vzšla v vsem svojem veličastvu.

Življenje v obilju je zaradi tega vedno tudi življenje, ki presega smrt. Je življenje, v katerem že zdaj sovpadata čas in večnost. Včasih smemo to tudi doživeti: Smo povsem navzoči v tem trenutku. Pozabimo nase, ko občudujemo sončni zahod.

V tem strmenju, kjer pozabimo nase, pozabimo tudi na čas, in to je trenutek večnosti, trenutek, kjer čas preneha, ali bolje rečeno: kjer sta čas in večnost eno.

Po: A. Grun, Kaj nam omogoča živet?

 

Ob birmancih smo razmišljali o Svetem Duhu, zdaj se ob spovedi in obhajilu naših prvoobhajancev ustavimo tudi odrasli ob ZAKRAMENTU POKORE IN EVHARISTIJE.

 

Katekizem Katoliške Cerkve nas poučuje: Zakrament odpuščanja

1446 Kristus je ustanovil zakrament pokore za vse grešne ude svoje Cerkve, predvsem za tiste, ki so po krstu padli v veliki greh in ki so tako izgubili krstno milost ter ranili cerkveno občestvo. Njim zakrament pokore daje novo možnost, da se spreobrnejo in da znova zadobijo milost opravičenja. Cerkveni očetje prikazujejo ta zakrament kot "drugo desko /rešitve/ po brodolomu, ki je izguba milosti".

1447 V potekanju stoletij se je konkretna oblika, s katero je Cerkev izvajala to oblast, prejeto od Gospoda, zelo spreminjala. V prvih stoletjih je bila sprava kristjanov, ki so po svojem krstu storili posebno velike grehe (na primer malikovanje, uboj ali prešuštvo), povezana z zelo strogo disciplino, po kateri so morali spokorniki delati javno pokoro za svoje grehe, pogosto dolga leta, preden so prejeli spravo. K temu "redu spokornikov" (ki je zadeval samo nekatere velike grehe) je bil kristjan pripuščen le zelo redko in v nekaterih pokrajinah samo enkrat v življenju. V sedmem stoletju so irski misijonarji, ki jih je navdihovalo vzhodno meniško izročilo, prinesli v celinsko Evropo "privatno" (zasebno) opravljanje pokore, ki ne zahteva javnega in dolgotrajnega izvrševanja spokornih del pred prejemom sprave s Cerkvijo. Zakrament se odslej izvršuje v bolj tajni obliki med spokornikom (spovedancem) in duhovnikom. Ta nova praksa je predvidevala možnost ponovitve in tako odprla pot k rednemu pristopanju k temu zakramentu. Omogočila je tudi vključiti v eno samo zakramentalno obhajanje odpuščanje velikih in malih grehov. V glavnih črtah uporablja Cerkev to obliko pokore vse do danes.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Prvo sv. obhajilo: 21. 5. 2023, na Teharjah.

· Šmarnice: v mesecu maju vsak delavnik na Teharjah ob 19.00. Pohod 4 cerkva, 7. 5.: ob 14.00 začetek na Teharjah, nato sv. Ana, sv. Lovrenc, Šentjanž. Lepo vabljeni.

· Oratorij za otroke: 27. - 30. 6.2023. Rezervirajte si čas.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g.

ado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Marec: Bukovžlak; april: Pečovje; Maj: Slance in sp. Vrhe

Kompole: Marec: Ogorevc in Draga; April: Šentjanž; maj: Laška vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;