22.04.2023

Oznanila za 3. Velikonočno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslôvil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govóril in razlagal Pisma?« Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstére in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so: »Gospod je res vstal

in se prikazal Simonu.« Tudi onadva sta pripovedovala… (Lk 24,30–35)

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

23. 4. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Uroša Čanžeka

Fidelis

Poned., 24. 4.

ob 7.00 za + Jakoba Žoleka

* Gajšek za + Ivana Muškotevca

Marko, evangelist

Torek, 25. 4.

ob 7.00 za + Nino Toman, obl.

ob 19.00 za + Franca Trafela

Marija, Mati

dobrega svéta

Sreda, 26. 4.

ob 7.00 za + Marijo Junger

* Gajšek za + Marijo Vrečar

Hozana, devica

Četrtek, 27. 4.

ob 19.00 za + Ivana in Elizabeto Mišich

Peter Chanel

 Petek, 28. 4.

ob 7.00 za + Jožefo Čepin

* Gajšek za verne duše

Katarina Sienska

Sobota, 29. 4.

ob 19.00 za + Ivana in Anico Selič

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

30. 4. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ivana in Angelo Toman

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

23. 4. 2023

ob 10.00 za + Stanija Gajška, 13. obl.

Marko, evangelist

Torek, 25. 4.

v Št. Janžu za žive in rajne farane in sorodnike

Katarina Sienska

Sobota, 29. 4.

ob 9.00 za + Franca Hrovata

4. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

30. 4. 2023

ob 10.00 za + Franca in Marijo Plank

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Po vstajenju je Jezus pristopil k apostolom in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.«

Pokopali smo: Ivanko Zupanc, 81. Letno z Lipe. Bog ji daj večni mir in pokoj.  

Za nasmeh: ZDRAVILIŠČE - "Kako čudovito sveži in sproščeni ste! Ali ste bili v zdravilišču?" - "Jaz ne, ampak moj mož!"

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 23. 4. DO 30. 4. 2023

Preteklo nedeljo smo lepo obhajali slovesnost sv. birme za 15 naših birmancev in birmank iz obeh župnij. Upam, da je bilo globoko notranje doživetje birmancem, ki bo ostalo zapisano v duši in da je poživilo vero in povezanost z Bogom in Cerkvijo tudi staršem, botrom in vsej župniji. Molimo za ta mladi rod, da bi z veseljem živeli in hodili po poti evangelija ter ohranjali svojo povezanost z župnijo. Nekaj misli ob tem si preberite na spletni starani: www.zupnija-teharje.si.

V torek je god evangelista Marka. Na ta dan imamo redno sv. mašo pri sv. Janezu v Šentjanžu, ki jo začnemo s prošnjo procesijo. Tudi letos lepo vabljeni ob 19.00.

Starše otrok iz 1. razreda lepo vabim na sestanek v sredo ob 17.00 v veroučno učilnico, starše prvoobhajancev pa v torek, 25. 3., ob 17.00 na sestanek v pripravi na prvo spoved in prvo obhajilo.

Kakor se je Jezus približal dvojici iz Emavsa, tako se približa vsakemu izmed nas. Z nami hodi po isti poti, ne glede na to, ali so naši koraki prežeti z razočaranjem ali z upanjem, ali s smrtjo ali iz življenjem. Sreča nas v našem vsakdanjem življenju popotnikov in se nam pridruži na naši poti, kamorkoli že gremo. NE oddalji se od nas, četudi se mi oddaljujemo od njega. Bog je Emanuel. Ni le »tisti, ki je«, temveč »tisti, ki je z« nami. Je namreč ljubezen, zmaga nad samoto in nad smrtjo. Zato ostane vedno z nami, pravzaprav »v nas«. Človek postane beseda, ki jo posluša, in živi od kruha, ki ga je. Sinova beseda in Sinovo telo nas združita z njim, nam darujeta njegovega Duha, ki je moč za to, da živimo kot Očetovi sinovi in kot bratje med seboj.   

                                                                                         Po: Na poti k izviru, Priročnik za ŽPS 2013

JEZUS Z NA NAMI NA NAŠI POTI

Jezus, sopotnik svojih učencev, hodi z nami!

Ti skrivnostni sopotnik, hodi z nami!

Ti razumevajoči sopotnik, hodi z nami!   

Ti potrpežljivi sopotnik, hodi z  nami!

Ti božanski sopotnik, hodi z nami!

Hodi z nami,

ko Boga več ne razumemo,

ko naša vera umira in naše upanje ugaša,

ko naša  ljubezen otopi in nas razjedajo dvomi,

ko ne vemo, ne kod ne kam, in naše oči ne vidijo cilja,

ko naše noge postanejo trudne in so naša srca izgorela,

ko smo čisto na tleh in mislimo, da je vsega konec.

Ti imaš čas in uho za naše stiske.

Vprašaš nas, kaj se je zgodilo in kaj nas tako žalosti.

Vprašaš nas, zakaj smo tako zmeden in negotovi.

Tvoja beseda nas dvigne v naši stiski in je kot luč na poti,

tvoja beseda nam odpre oči, da vidimo pot, ki je pred nami,

tvoja beseda nas vodi do cilja in nam odkrije prihodnost.

                                                                              Po: Paul Ringseinsen (Ognjišče 5/2022)

 

 

Ob birmancih smo razmišljali o Svetem Duhu, zdaj se ob spovedi in obhajilu naših prvoobhajancev ustavimo tudi odrasli ob ZAKRAMENTU POKORE IN EVHARISTIJE.

Katekizem Katoliške Cerkve nas poučuje: 1440 Greh je predvsem žalitev Boga, prelom občestva z njim. Hkrati prizadene škodo občestvu s Cerkvijo. Zato spreobrnjenje prinaša hkrati božje odpuščanje in spravo s Cerkvijo, kar liturgično izraža in udejanja zakrament pokore in sprave.

Edinole Bog odpusti greh

1441 Bog edini odpušča grehe (prim. Mr 2,7). Ker je Jezus božji Sin, pravi sam o sebi: "Sin človekov ima oblast na zemlji odpuščati grehe" (Mr 2,10), in izvršuje to božjo oblast: "Odpuščeni so ti grehi" (Mr 2,5); Lk 7,48). Še več: v moči svoje božje avtoritete daje to oblast tudi ljudem (prim. Jn 20,21-23), da jo izvršujejo v njegovem imenu.

1442 Kristus je hotel, da bi njegova Cerkev bila v vsej celoti, v svoji molitvi, svojem življenju in delovanju znamenje in orodje odpuščanja in sprave, ki nam jo je on pridobil za ceno svoje krvi. Izvrševanje oblasti odvezovanja pa je izročil apostolski službi. Tej je naloženo, da izvršuje "službo sprave" (2 Kor 5,18). Apostol je poslan "v Kristusovem imenu" in Bog sam je tisti, ki po njem opominja in prosi: "Spravite se z Bogom" (2 Kor 5,20).

Sprava s Cerkvijo

1443 V svojem javnem življenju Jezus ni samo odpuščal grehe, ampak je tudi razodel učinek tega odpuščanja: grešnike, ki so jim bili grehi odpuščeni, je znova vključil v skupnost božjega ljudstva, od koder jih je bil greh oddaljil ali celo izključil. Jasno znamenje za to je dejstvo, da Jezus pripušča grešnike k svoji mizi, še več, sam sede k njihovi mizi, kar je kretnja, ki na presunljiv način izraža hkrati božje odpuščanje (prim. Lk 15) in vrnitev v naročje božjega ljudstva (prim Lk 19,9).

 

OBVESTILA  IN  NAPOVEDI

· Prvo sv. obhajilo: 21. 5. 2023, na Teharjah.

· Šmarnice: v mesecu maju vsak delavnik na Teharjah ob 19.00.

Oratorij za otroke: 27.– 30. 6. Rezervirajte si čas.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Marec: Bukovžlak; april: Pečovje; Maj: Slance in sp. Vrhe

Kompole: Marec: Ogorevc in Draga; April: Šentjanž; maj: Laška vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si; FB Župnija Teharje.

 

 

Uporabnik 0