11.03.2023

Oznanila za 3. postno nedeljo

 

 
   

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

3. POSTNA

NEDELJA, pepeška

 Nedelja,

12. 3. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 + Cvetko Jerovšek

Kristina, mučenka

Poned., 13. 3.

ob 7.00 za + Marinko, Marijo in Franca Oberžan ter Alojzijo Stanič

* Gajšek za + Ano Šuster

Matilda, kraljica

Torek, 14. 3.

ob 18.00 za + starše Bratuša in brata Antona

Ludovika, redovnica

Sreda, 15. 3.

ob 7.00 za + Martino Korez-Lipovšek, 30. dan

Hilarij Oglejski, škof

Četrtek, 16. 3.

ob 18.00 za + Mihaela Omerzu, pogrebna

* Gajšek za + Kristino Pintar

+ Patrik (Patricij)

 Petek, 17. 3.

ob 7.00 za zdravje

* Gajšek za + Angelo, Ivana in Silva Čvan

Jožef (liturgično praznovanje)

Sobota, 18. 3.

ob 18.00 za + Jožeta Zoreta

4. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

19. 3. 2023

ob 8.00 za + Jožeta Gaberščka, Marino in Anko Vrhovšek in starše;

ob 10.00 + Jožefa Turnškaza žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

3. POSTNA

NEDELJA, pepeška

 Nedelja,

12. 3. 2023

ob 10.00 za + Alojza (obl.) in Ano Mastnak, rodbino Mastnak-Žnidar in Jožeta Mramorja

Matilda, kraljica

Torek, 14. 3.

ob 18.00 za + Ivana Jurkoška

Jožef (liturgično praznovanje)

Sobota, 18. 3.

ob 9.00 za + Stanka (obl.) in Marijo Klinar, starše Ivana in Jožefo Zimšek

4. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

19. 3. 2023

ob 10.00 za + Jožeta Mramorja

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrla je Zvonka Štor, 71-letna, doma z Vrh. Pogreb bo v Šentjurju, 14. 3., ob 11.00. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen. (Lk 12, 37)

Za nasmeh: Profesor na izpitu študentu medicine: »Odgovorite lahko popolnoma brez skrbi. Vaša zdravniška prisega molčečnosti se še ni začela!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 12. – 19. 3. 2023

Hitro nam minevajo dnevi posta, saj je danes že 3. postna nedelja - skoraj polovica postnega časa je že za nami. Smo kaj obrnili v dobro v svojem mišljenju, govorjenju, dejanju, premagovanju?  »Zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešenja«, nas spodbuja prerok Izaija. Kaj lahko storimo?

Post je tudi v odpovedi hrani ali pijači. A pravi namen posta je v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Zelo koristna in bogata je molitev križevega pota, saj nas spominja Jezusovega in našega trpljenja ter vabi k spokornosti. Pridite k skupni molitvi križevega pota v torek, v petek in v nedeljo pred 10. mašo, tako na Teharjah, kot v Kompolah, ali pa ga molite doma.

Danes je pri 10. maši srečanje za starše in botre birmancev, kot priprava na zakrament njihovih mladih kristjanov.

Danes popoldne gremo na kratko postno romanje na Brezje, v narodno svetišče Matere Božje. Ob 14.00 je odhod avtobusa izpred cerkve.

S stiskami in trpljenjem se v različnih oblikah srečujemo ne le stari in bolni, vsi - tudi v družinah. Soočanje s stisko (drugih) in s Kristusovim trpljenjem nam kaže smer in daje moč za prenašanje lastnih križev. Lepo vabim družine z otroki (tudi z malimi) v nedeljo, 19. 3., ob 15.00 k molitvi križevega pota od vhoda v grobišče Bukovžlak do cerkve svete Ane. Tam se bomo lahko še malo zadržali ob srečanju in klepetu.

Ponovno vabljeni k srečanjem ob Svetem pismu: vsako sredo v postu ob 19.00.

Postne spodbude Slovenske Karitas: izziv za tretji postni teden: Pozorno poslušati!

ponedeljek, 13. marec 2023: Danes se bom potrudil, izbral bližnjega in ga poslušal z vso pozornostjo.

torek, 14. marec: Zgodbo poslušaš do konca, brez pripomb, brez prekinjanja.

sreda, 15. marec: Če sogovornika nisem dobro razumel, ga o tem povprašam.

četrtek, 16. marec: Morda te je povedano prizadelo, razveselilo. Povej to sogovorniku.

petek, 17. marec: Dobro poslušati se lahko naučimo, samo vztrajati moramo. Ni dovolj en teden.

Škodljivi vplivi zaslonov in socialnih omrežij za razvoj otrok: v Domu sv. Jožefa, v torek, 14. 3. ob 19.00. Predava strokovnjak dr. Sebastjan Kristovič. Staršem zelo priporočam!

Za prvoobhajance smo morali premakniti prvoobhajilni dan na to soboto, 18. 3. 2023. V Slomškovi rojstni hiši na Ponikvi bomo razmišljali o spovedi in obhajilu, imeli delavnice.

Za 1. in 2. razred jutri verouk odpade zaradi bolezni.

V nedeljo, 19. 3., bo pri sv. maši ob 10.00 naš gost upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Bo tudi priložnost za sveto spoved - pred mašo in med mašo. Uporabite to priložnost.

V nedeljo lepo vabijo tudi k Sv. Jožefu nad Celjem. Ob žegnanju bodo sv. maše obo ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 in sklep z litanijami ob 18.00.

OB VODNJAKU: Brez življenja postane vsaka hiša, tudi naš skupni dom,

le še kup lepo zloženega kamenja.

Zaman so snovali arhitekti, se trudili varčevalci in ustvarjalni umetniki, če skozi okna ne bodo zrle v svet v ljubezni in upanju rojene otroške oči.

Čez včeraj še trdne stene se bo jutri razrastel tujčev bršljan, iz vlažnih senc bo silil v prazne odprtine, kjer mu bo veter vzdihoval balade o minljivosti človekovih snovanj.

Vsi bomo trpeli žejo ob vodnjaku življenja, ki smo ga zastrupili s sebičnostjo in napuhom, zavedene s potrošniško plodnostjo. Še malo, pa bomo do smrti posušeno drevo,

razjedeno od praznih verovanj. Studenec na dnu vodnjaka še ni presahnil,

le njegove vode se počasi pretakajo drugam. V pogumnejša srca, ki odpirajo svojo bit Praizviru, ki edini blagoslavlja z življenjem.                  Po: B. Vrbovšek, Gospod, povsod vidim tebe

 

Papež za postni čas: Podajmo se na pot v dejavni ljubezni, v molitvi in s postom

»Post je ugoden čas za poživitev naših odnosov z Bogom in z drugimi: da se v tišini odpremo molitvi in izstopimo iz trdnjave svojega zaprtega jaza, da pretrgamo verige sebičnosti ter preko srečanja in poslušanja, ne osamitve, ponovno odkrijemo, kdo vsak dan hodi poleg nas, ter se ga ponovno naučimo ljubiti kot brata ali sestro.

Bratje in sestre, kako naj vse to uresničimo? Za dokončanje te poti – vrniti se k resnici o sebi, vrniti se k Bogu in k drugim – smo povabljeni, da prehodimo tri velike poti: miloščino, molitev in post. To je klasika. Tukaj ni potrebna nobena nova pot. To je rekel Jezus in je zelo jasno: miloščina, molitev in post. Ne gre za zunanje obrede, kot je rekel Gospod, ampak za geste, ki morajo izražati prenovo srca. Miloščina ni hitro dejanje, da si očistimo vest, da uravnotežimo notranje neravnovesje, ampak se moramo s svojimi rokami in svojimi solzami dotakniti trpljenja ubogih. Molitev ni obrednost, ampak pogovor resnice in ljubezni z Očetom. Post ni preprosta pokora, ampak je močno dejanje, da spomni naše srce, kaj je pomembno in kaj je minljivo. Jezusov post je »svarilo, ki tudi za nas ohranja svojo odrešilno veljavnost. Zunanjim dejanjem mora vedno ustrezati iskrenost duha in skladnost dejanj. Kaj namreč pomaga trgati si oblačila, če srce ostaja daleč od Gospoda, se pravi od dobrega in od pravičnosti?« (Benedikt XVI., Homilija za pepelnično sredo, 1. marca 2006). Naše geste in naši obredi se namreč preveč pogosto ne dotaknejo življenja, ne odkrivajo resnice. Morda jih izvršimo samo zato, da nas drugi občudujejo, da smo deležni aplavza, da prevzamemo zasluge. Ne pozabimo tega: tako v osebnem življenju kot v življenju Cerkve ne štejejo zunanjost, človeške sodbe in odobravanje sveta. Pomemben je samo Božji pogled, ki v njem bere ljubezen in resnico.

Če se ponižno postavimo pred njegov pogled, potem miloščina, molitev in post ne ostanejo zunanja dejanja, ampak izražajo, kdo v resnici smo: Božji otroci ter bratje med seboj.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

Popoldansko romanje na Brezje: 12. 3.; Srečanje s starši in botri birmancev; 12. 3. ob 10.00;  Križev pot od Bukovžlaka do sv. Ane, za mlade družine: 19. 3. ob 15.00; križev pot za vse: 26. 3. ob 15.00; Prireditev za starše za Materinski dan: petek, 24. 3. 2023.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: Marec: Bukovžlak; april: Pečovje; Maj: Slance in sp. Vrhe

Kompole: Marec: Ogorevc in Draga; April: Šentjanž; maj: Laška vas

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;          FB Župnija Teharje.