25.02.2023

Oznanila za 1. postno nedeljo

 

 

 SVETE  MAŠA NA TEHARJAH

1. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

26. 2. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 + Marijo Ramšak, (obl.)

Gabrijel žalostne

Matere Božje

Poned., 27. 2.

ob 7.00 za + Marijo Potočnik

* Gajšek za + Frančiško Frece

Roman, opat

Torek, 28. 2.

ob 18.00 za + Barbaro Filkovič

Albin, škof

Sreda, 1. 3.

ob 18.00 Mariji v zahvalo in priprošnjo

Neža Praška,         redovnica

Četrtek, 2. 3.

ob 18.00 za + Pavlo Šelih

* Gajšek za + Ivana Muškotevca

+ Kunigunda,         kraljica

 Petek, 3. 3.

ob 7.00 za + Terezijo Polak

* Gajšek za + Marijo Vrečar

Kazimir, kraljevič

Sobota, 4. 3.

ob 18.00 za + Slavka in Lojzko Golež

2. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

5. 3. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 + Antona in Nežo Košec in rodbino,

                                   Leopolda, Terezijo in Zinko Jecl

  SVETE  MAŠA V KOMPOLAH

1. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

26. 2. 2023

ob 10.00 za + Mihaela, Frančiško, Miha, Lojza in

       Hedviko Kresnik

Roman, opat

Torek, 28. 2.

ob 18.00 za + Stanislavo Gradič

Kazimir, kraljevič

Sobota, 4. 3.

ob 9.00 za + Pavla Šuhla in Marka Brečka

2. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

5. 3. 2023

ob 10.00 za + Ano (20. obl.) in Angelo Ojsteršek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrl je: Omerzu Mihael, 86-letni iz Slanc (nazadnje na Ljubečni). Pogreb bo v ponedeljek ob 14.00 na Mestnem pokopališču v Celju. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Ljubite pravičnost, ki, ki vladate svetu, dobro mislite o Gospodu, iščite ga s preprostostjo srca. (Mdr 1, 1)

     Za nasmeh: Na boljše. Peter sreča starega znanca. »Skoraj te ne bi prepoznal, starina,« pravi, »spremenil si se!« – »Resno? Na boljše ali na slabše?« – »Kolega, kakšno vprašanje! Znanci se lahko spremenijo le na boljše!«

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 26. 2. DO 5. 3. 2023

 

Začeli smo postni čas. To je čas umirjenosti, pogleda vase, čas spokornosti in spreobrnjenja. Vabi nas, da bi delali za dobrine duha, ki ne minejo in jih ne uniči ne ogenj ne potres. Postni čas še posebej spremlja misel na greh in trpljenje, zato v tem času molimo križev pot, ki nas spominja Jezusovega in našega trpljenja ter vabi k spokornosti. V cerkvi bomo molili križev pot povezano z mašo v torek, v petek in v nedeljo pred 10. mašo, tako na Teharjah, kot v Kompolah.

Post je tudi v odpovedi hrani ali pijači. Zdržek od mesa in mesnih jedi je vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev po Jezusovi besedi (Mt 6,1-6.16-18) uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.

V postu imamo priložnost za različna dobra dela: Slovenska Karitas zbira pomoč žrtvam potresa v Turčiji in Siriji (SI56 0214 0001 5556 761– ref: SI 00 626,CHAR) ali Pomoč žrtvam vojne v Ukrajini (ref: SI00 koda 870 CHAR); 40 dni brez alkohola, manj omrežij in telefona - pa več molitve; pomoč bližnjim ljudem v stiski, obisk maše ob delavnikih...

Sodelavke Karitas lepo vabim k izdelavi voščilnic: v sredo ob 15.00 v veroučni učilnici.

Vabim, da po koroni spet obnovimo srečevanje ob Svetem pismu (biblično skupino): že to sredo ob 19.00.

Skupino za načrtovanje ŽPS Teharje vabim na srečanje v četrtek ob 19.00.

Vsak 1. petek je v cerkvi v Kompolah molitev ob 9.00. Lepo vabljeni, še zlasti v postu.

Postne spodbude Slovenske Karitas: izziv za prvi postni teden: Delam dobra dela.

Ponedeljek: Najprej poskrbimo za družino, nato za tiste, ki so najbolj potrebni pomoči.

Torek: Delajmo za mir v teh nemirnih časih: za mir v srcu, v svoji družini, v skupnosti…

Sreda: Delamo dobra dela iz dneva v dan, četudi ni lahko in se zdi, da jih nihče ne opazi.

Četrtek: Delamo dobro z veseljem in predanostjo, ker nas Gospod kliče po bližnjih.

Petek: Delati dobro tudi tistim, ki nam delajo hudo. Naj naša dobrota ob doživetju krivic.

Hudi duh je v puščavi kmalu po krstu Jezusa skušal.

Jezus naj bi spremenil kamne v kruh in si postregel; s skokom z vrha templja naj bi si pridobil moč in ugled; za ceno poklona hudiču naj bi za vedno zavladal svetu. To so bile vabljive in privlačne obljube. Toda Jezus jih je zavrnil, ne s pomočjo kakšnega posebnega znamenja, ampak s sklicevanjem na Sveto pismo – na smernice, ki so bile na voljo vsem odraslim Judom. Skušnjave so na videz obetale lepe stvari, toda Bogu to ni bilo najbolj všeč. Jezus je Božji Sin, Božje sinovstvo pa popolnoma nasprotuje zagledanosti vase.

Za vse  nas je skušnjava življenjsko dejstvo. Hudič je odločen sovražnik, ki nas skuša stalno spraviti  nazaj  pod svoj vpliv. Če nas more le malo odvrniti od pokorščine Bogu, je že srečen. Ko to doseže v nas zaživi naša stara narava in ta stori preostalo. Vendar ni nujno, da skušnjava vodi v poraz. Lahko je tudi sredstvo, da dosežemo duhovno zdravje. Res je, da smo kot kristjani pod duhovno zaščito. Bog nikoli ne dopusti, da bi bili skušani preko svojih moči. Izhod je mogoč iz vsakega položaja. Vsaka skušnjava je dokaz, da nam je Bog dal svobodno voljo.

Po: A. Knowles Življenjsko krščanstvo

 

Papež za postni čas: Podajmo se na pot v dejavni ljubezni, v molitvi in s postom

»Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve!« (2 Kor 6,2). S tem stavkom nam apostol Pavel pomaga vstopiti v duha postnega časa. Post je namreč ugoden čas, da se vrnemo k bistvenemu, da se znebimo vsega, kar nas obtežuje, da se spravimo z Bogom, da poživimo ogenj Svetega Duha, ki prebiva skrit v pepelu naše krhke človečnosti. Vrniti se k bistvenemu. To je čas milosti, da uresničimo to, kar nas je Gospod prosil v prvi vrstici Besede, ki smo jo poslušali: »Obrnite se k meni z vsem svojim srcem« (Joel 2,12). Vrniti se k bistvenemu, ki je Gospod. Ravno obred pepeljenja nas uvaja  na to pot vrnitve in nam namenja dve povabili: vrniti se k resnici o sebi in vrniti se k Bogu in k bratom.

Najprej vrniti se k resnici o sebi. Pepeljenje nas spominja, kdo smo in od kod prihajamo, vrača nas k temeljni resnici življenja. Samo Gospod je Bog in mi smo delo njegovih rok. To je resnica o nas. Mi imamo življenje, medtem ko On je življenje. On je Stvarnik, medtem ko smo mi krhka glina, ki jo oblikujejo njegove roke. Prihajamo iz zemlje in potrebujemo Nebo, Njega. Z Bogom bomo vstali iz našega pepela, vendar smo brez njega prah. Ko ponižno pripogibamo glavo, da bi sprejeli pepel, v spomin svojega srca vračamo resnico: Gospodovi smo, njemu pripadamo. On je namreč »iz zemeljskega prahu oblikoval človeka, v njegove nosnice je dihnil življenjski dih« (1 Mz 2,7). Obstajamo, ker je On v nas vdihnil dih življenja. In kot nežen in usmiljen Oče tudi On živi postni čas, ker nas želi, nas pričakuje, čaka na našo vrnitev. In nas vedno spodbuja, naj ne obupamo, tudi ko pademo v prah svoje krhkosti in svojega greha...

 

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

Popoldansko romanje na Brezje: 12. 3.; Križev pot od Bukovžlaka do sv. Ane, za mlade družine: 19. 3. ob 15.00; križev pot za vse: 26. 3. ob 15.00; Prireditev za starše za Materinski dan: petek, 24. 3. 2023.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: feb.: Štore-Lipa; Marec: Bukovžlak; april: Pečovje

Kompole: feb.: Kompole; Marec: Ogorevc in Draga; April: Prožinska vas;

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;          FB Župnija Teharje.