18.02.2023

Oznanila za 7. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

folder

MISEL IZ EVANGELIJA: Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim... Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« (Mt 5,44–48)

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

7. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 2. 2023

ob 8.00 za + Marijo (30. obl.) in Franca Polak

ob 10.00 za rodbino. Zimšek, Marico in Ernesta Pecl,  rodbine Kržan in Zupanc

Jacita in Frančišek Marto

Poned., 20. 2.

ob 7.00 za + Mariji v zahvalo in priprošnjo za zdravje

 Gajšek za + Marijo Kroflič

Irena Rimska, pust

Torek, 21. 2.

ob 18.00 za + Rafka Rezarja

++ Pepelnica

Sreda, 22. 2.

ob 8.00 za + Marijo Kresnik

 ob 18.00 za + starše Klančar in Laubič ter sorodnike

Polikarp, škof, mučenec

Četrtek, 23. 2.

ob 18.00 za + Anico Založnik

* Gajšek za + Srečka Tofanta

+ Matija

 Petek, 24. 2.

ob 7.00 za + Terezijo Kač, Branka Tominška in sorod.

Valburga

Sobota, 25. 2.

ob 18.00 za + Frideriko Rom

1. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

26. 2. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 + Marijo Ramšak, (obl.)

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

7. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 2. 2023

ob 10.00 za + Ivana Grajžla, obl.

Irena Rimska, Pust

Torek, 21. 2.

ob 18.00 za + Jožeta Mramorja

++ Pepelnica

Sreda, 22. 2.

ob 18.00 za + Zvonka Pertinača

Frančišek Regis

Sobota, 18. 2.

ob 9.00 za + Franca Hrovata

ob 11.00 v za hvalo za 50 let zakona  Salobir

1. POSTNA

NEDELJA

 Nedelja,

26. 2. 2023

ob 10.00 za + Mihaela, Frančiško, Miha, Lojza in

       Hedviko Kresnik

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Zakaj Bog se da najti takim, ki ga ne preizkušajo, razodeva se takim, ki vanj zaupajo. (Mdr 1, 2)

Za nasmeh: RAZTRESENOST: »Nalezla sem se tvoje raztresenosti,« pripoveduje žena svojemu možu, ki je profesor. – »Kako to misliš?« zanima profesorja. – »Ko sem hotela danes kupiti kravato zate, sem namesto tega kupila klobuk zase!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 19. 2.-26.2.2023

Z birmanci smo bili prejšnji vikend na duhovnih vajah. Bilo je lepo. Hvala vsem, ki ste pomagali in hvala vsem, ki molite za mlade, ki so molitve še posebej potrebni, da bi se sredi pasti sodobnega  sveta ohranili kot dobri ljudje in kristjani. Ta vikend pa imajo duhovne vaje pari naše zakonske skupine. Tudi jih podpirajmo v molitvi.

V sredo je pepelnica in začenjamo postni čas. To je čas umirjenosti, pogleda vase, čas spokornosti in spreobrnjenja. Na ta dan vsako leto v cerkvah opravljamo obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranja razpoložljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje življenja. Pri bogoslužju nosimo bogoslužna oblačila v vijolični barvi, ki predstavljajo razpoloženje tega časa.

Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človekove krhkosti, saj se človek po smrti spremeni v prah in pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. Spomni nas na minljivost življenja in vabi k razmisleku, kaj bo od našega življenja ostalo. Vabi nas, da bi delali za dobrine duha, ki ne minejo in jih ne uniči ne ogenj ne potres. Postni čas še posebej spremlja misel na greh in trpljenje, zato v tem času molimo križev pot, ki nas spominja Jezusovega in našega trpljenja in vabi k spokornosti. V cerkvi bomo molili križev pot v postu v torek zvečer in v nedeljo pred 2. mašo, tako na Teharjah, kot v Kompolah.

Post je tudi v odpovedi hrani ali pijači. Na pepelnico in veliki petek je strogi post – ko naj bi ga preživeli v duhu spokornosti, odpovedi mesu (in kakim drugim dobrinam) in se samo enkrat v dnevu najedli do sitega. Zdržek od mesa in mesnih jedi pa je vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.

V postu imamo priložnost za različna dobra dela: pomoč žrtvam potresa v Turčiji in Siriji(SI56 0214 0001 5556 761– ref: SI 00 626, koda CHAR Slovenska Karitas) ali Pomoč žrtvam vojne v Ukrajini (SI56 0214 0001 5556 761 - ref: SI00 koda 870 CHAR; Slovenska Karitas); 40 dni brez alkohola, manj omrežij in telefona - pa več molitve; pomoč bližnjim ljudem v stiski, obisk maše ob delavnikih… Najdimo si zase primerno obliko in naredimo kaj dobrega v tem času.Ž'

Župnija in zakonska skupina Ponikva lepo vabijo na prvi Slomškov večer v tem letu z naslovom: VZGOJA ODRAŠČUJOČIH OTROK in sicer v petek, 24. februarja ob 19.30  na Slomškovi rojstni hiši. Gosta bosta Jure in Marjetka Tikvič.

Dom Sveti Jožef pa vabi danes ob 16.00 za ogled spevoigre KOVAČEV ŠTUDENT,  v sklopu pustne nedelje na Jožefovem hribu, v Kardinalovi dvorani

 

Gospod Jezus, ti si neskončno dober, ti vse razumeš in vse odpuščaš.

Jaz nisem kakor ti. Pomagaj mi, da bom razumel in odpuščal

in da bom dober do vseh tistih, ki jim uspe krščansko življenje

lažno prikazovati kot bedno življenje z zoženim obzorjem.

Pomagaj mi, da bom odpuščal tistim, ki prikazujejo krščansko moralo

kot zoprno pajčevino samih »ne«, ki človeka duši in ovira in iz katere se ne more izviti.

Gospod Jezus, kako je mogoče, da smo se tako napačno razumeli?

Koliko ljudi velikodušnega srca, ki so iskali velike ideale, koliko ljudi odprtega duha,

željnih prostranih obzorij, smo oddaljili od tebe?

Gospod Jezus, pomagaj mi, da ne bom nikoli rekel nobenega »ne« v tvojem imenu,

če ne bom znal v njem pokazati tistega izrednega in čudovitega »da«, ki ga vsebuje.

                                                                                                                                          Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

 

11. februarja 2023 smo obhajali 31. svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek nas spomni na bolne in njihove težave, pa tudi na naš odnos do njih ter odgovornost. Objavljam zadnji del pisma.

Leta pandemije so povečala naš čut hvaležnosti za vse tiste, ki vsak dan delajo za zdravje in raziskave. Vendar ni dovolj, da bi iz tako velike kolektivne tragedije izšli s počastitvijo junakov. Covid-19 je postavil na preizkušnjo to veliko mrežo pristojnosti ter solidarnosti in je pokazal strukturne meje obstoječih sistemov socialnega varstva. Zato je nujno, da hvaležnosti v vsaki državi odgovarja dejavno iskanje strategij in virov, da bi vsakemu človeku zagotovili dostop do zdravljenja in temeljno pravico do zdravja.

»Poskrbi zanj« (Lk 10,35) je Samarijanovo priporočilo gostilničarju. Jezus ga usmeri tudi na vsakega izmed nas in nas na koncu spodbudi: »Pojdi in ti delaj prav tako.« Kot sem poudaril v Vsi smo bratje, nam »prilika kaže, s katerimi pobudami je mogoče spet oblikovati skupnost, začenši pri možeh in ženah, ki sprejemajo krhkost drugih, ki ne dopuščajo, da se vzpostavi izključujoča družba, temveč se čutijo bližnje, dvignejo padlega človeka in mu v splošno korist vrnejo čast« (št. 67). Kajti »ustvarjeni smo bili za polnost, ki jo lahko dosežemo samo v ljubezni. Živeti neprizadeto ob bolečini drugega ni mogoča izbira« (št. 68).

Ne šteje samo to, kar deluje in ni pomemben samo tisti, ki proizvaja. Bolni ljudje so v središču Božjega ljudstva, ki napreduje skupaj z njimi kot prerokba nekega človeštva, v katerem je vsak dragocen in nihče zavržen.

Priprošnji Marije, ki je Zdravje bolnikov, izročam vsakega izmed vas, ki ste bolni; vas, ki skrbite zanje v družini, z delom, z raziskovanjem in prostovoljstvom; in vas, ki si prizadevate za spletanje osebnih, cerkvenih in družbenih vezi bratstva. Vsem iz srca pošiljam svoj apostolski blagoslov.

 

OBVESTILA IN INFORMACIJE

 

Pepelnica: 22. 2., začetek posta; Popoldansko romanje na Brezje: 12. 3.; Križev pot od Bukovžlaka do sv. Ane, za mlade družine: 19. 3. ob 15.00; križev pot za vse: 26. 3. ob 15.00; Prireditev za starše za Materinski dan: petek, 24. 3. 2023.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni.

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: feb.: Štore-Lipa; Marec: Bukovžlak; april: Pečovje

Kompole: feb.: Kompole; Marec: Ogorevc in Draga; April: Prožinska vas;

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;          FB Župnija Teharje.