21.01.2023

Oznanila za 3. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

3. NEDELJA

 Nedelja,

22. 1. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane  

pri sv. Ani ob 10.00 za + Albina Malgaja

Henrik Suzo

Poned., 23. 1.

ob 19.00 za + Petra Gradišnika

* Gajšek za + Ano Grofelnik

Frančišek Saleški

Torek, 24. 1.

ob 18.00 za + Marijo Konec, pog.

Spreobrnitev Pavla

Sreda, 25. 1.

ob 7.00 za + Vinko Križnik

Timotej in Tit,

škofa

Četrtek, 26. 1.

ob 18.00 za + Jožefa Stropnika

* Gajšek za + Adolfa Sivka

Angela Merici, ustanov. Uršulink

 Petek, 27. 1.

ob 7.00 za + Josipa Cveka, starše Cvek in Ivanjko, Danija in Stanka

* Gajšek za + Štefanijo Mirt

Tomaž Akvinski

Sobota, 28. 1.

ob 18.00 za + Franca Horjaka

4. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

29. 1. 2023

ob 8.00 za + starše Mihaela, Ljudmilo in Marijo ter svakinjo Verdev ter starše Žlaus

ob 10.00 za žive in rajne farane

ob 14.00 v zahvalo za preživeta leta v zakonu

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

3. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

22. 1. 2023

ob 10.00 za + Ivano in Konrada Mastnak in rodbino Štante

Frančišek Saleški

Torek, 24. 1.

ob 18.00 za + Heleno Hotko

Tomaž Akvinski

Sobota, 28. 1.

ob 9.00 za + Jožeta Mramorja, 30. dan

4. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

29. 1. 2023

ob 10.00 za + Srečka Tofanta

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Že od otroštva poznaš Sveto pismo in to ti more po veri v Kristusa Jezusa dati modrost, ki pelje v rešitev. (2 Tim, 3, 15)

Za nasmeh: PES - Družina kosi v gostilni. Stiskaški oče plača račun in reče natakarju: "Tisti dve rezini klobase, ki sta ostali, prosim, zavijte, da ju bom nesel domov za psa." Otroci so vsi veseli: "Prima, očka nam bo kupil psa!"

 

 OSTALA OZNAN ILA ZA TEDEN OD 22. DO 29. 1. 2023

V preteklem tednu smo imeli tudi sejo Župnijskega sveta župnije Sv. Lovrenc. Bil je lep obisk in se zahvalim za sodelovanje in novo voljo za župnijsko življenje. Ugotovili smo, da je v župniji zadovoljivo urejeno bogoslužje, še imamo rednega duhovnika in nekaj dobrih sodelavcev, da dobro poteka verouk za otroke in da lahko na tem gradimo tudi v prihodnje. Potrebovali bi še koga, ki bi igral orgle in bi tako pomagal Pavliju ali ga nadomestil, kadar on ne more. Naredili smo plan za večino dogodkov v letošnjem koledarskem letu. Pred nami so številni dogodki in bogoslužja, več stvari pa poteka skupno z župnijo Teharje in ste k tem dogodkom lepo vabljeni. Celoten načrt boste v kratkem lahko našli na naši spletni strani. Po možnostih in potrebah ga bomo še dopolnjevali. Lepo vabim k sodelovanju vse farane.

Neposredno je pred nami mnogo različnih dogodkov: nekatere v Kompolah, druge pa skupne za obe župniji na Teharjah, na katere vabimo: (podrobnosti za ta teden glej na drugi strani) v Kompolah moški zbor Jakobčani; Antonova nedelja pri sv. Ani - licitacija krač in suhih mesnih izdelkov; sestanek za starše birmancev; Svetopisemski mini maraton); srečanje zakoncev jubilantov; duhovne vaje za birmance (Prebold 10.-12. 2.); celodnevno češčenje najsvetejšega (6. 2. na Teharjah, 7. 2. v Kompolah); kulturni dan (Teharje 7. 2., gost bo znani pesnik in mislec Tone Kuntner)….

Po nekaj letih ponovno vabimo na Delavnice molitev in življenja: na njih se odrasli učimo prav moliti. Povsod jih izvajajo laiki, delavnice pa vsebujejo uvodno srečanje in 15 zaporednih srečanj, 1x tedensko -  traja nekje 1h 30min. Uvodno srečanje bo 25. 1. ob 17.00 v veroučni učilnici na Teharjah. Lepo vabim vernike obeh župnij in dobrodošli tudi od drugod.

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST MED KRISTJANI nas letos spominja na to, da ekumenizem ni samo molitev za ta veliki cilj, ampak nujno vključuje tudi konkretno sodelovanje med kristjani različnih skupnosti in cerkva. Cerkveni dokumenti naštevajo naslednja področja: pravičnost in mir, krepitev družinskega življenja, spoštovanje manjšinskih skupnosti, ohranjevanje stvarstva, sprava med narodi in skupnostmi. Lep primer takšnega sodelovanja pri nas so izjave Sveta krščanskih cerkva in islamske skupnosti, v katerih se podpisnice zavzemajo za temeljne človeške vrednote. Lani so se soglasno izrekle v prid tradicionalnega pojmovanja družine in zakona.

Vsaka razdeljenost ima svoje korenine v grehu. Tudi rasizem je sestavina greha, ki je razdelil kristjane med seboj. Zato ima molitev, zlasti molitev za edinost, vedno večji pomen, ko poteka znotraj boja proti vsemu, boja proti vsemu, kar nas deli kot ljudi, ki smo ustvarjeni po Božji podobi in zato deležni enakega dostojanstva.

Osrednje besedilo, ob katerem bomo premišljevali in molili, je vzeto iz preroka Izaija in se glasi: »Naučite se delati dobro, skrbite za pravico. Pomagajte zatiranemu, zagovarjajte siroto, branite vdovo« (Iz 1,17).

Tema »skrbi za pravico« je tudi sestavina sinodalnega procesa, ki je prav tako v službi »socialne pravičnosti, človekovih pravic in skrbi za skupni dom« (Pripravljalni dokument št. 30).                                                                dr. Bogdan Dolenc, član Komisije za ekumenizem in medverski dialog

 

Posredoval sem vam slovenski sinodalni povzetek, zdaj poglejmo še škofijskega.

3. Sklepi: naslednji koraki

V sinodalnem procesu se je zgodila vrsta zanimivih premikov. Začelo se je dogajati nekaj novega, ljudje so se angažirali, stopili smo na pot iskanja, med seboj se povezujemo. Čutimo potrebo po tem, da se povezujemo še naprej, in sicer tako na širši škofijski ravni kot tudi znotraj župnij. Marsikakšen začeti proces se je izkazal za dobrega in ga želimo ohraniti. Skupaj si moramo pomagati pri iskanju novih korakov, se spremljati in spodbujati na tej poti. To opažamo tako med laiki kot tudi duhovniki. Tako bo treba narediti nekaj konkretnih korakov za prihodnje pastoralno leto, pri tem pa upoštevati še poudarke naše skupne vizije.

Poskrbeti moramo za primerna usposabljanja, ki smo jih po škofiji zaznali - tako na področjih apostolata laikov kot tudi za delo in služenje duhovnikov. S tem bomo omogočili, da se začeti procesi ne bodo ustavili.

Naši naslednji koraki bodo ponekod usmerjeni v osredotočenost v mladinsko in družinsko pastoralo oz. tisti del pastoralnega dela, ki najbolj šepa. Ponekod drugod pa v iskanje novih orodij in pristopov v pastoralnem delu (Alfa, družinska kateheza, misijon …). Poleg pogleda navzven se jasno kaže potreba po okrepitvi našega jedra – krepitvi malih občestev, načinih poglabljanja osebne vere (npr. klasičen misijon idr.), skrbi za ostarele in šibke (npr. obiskovanje bolnikov, obhajilo …). Vendar pri tem ne smemo pozabiti na tretji steber sinodalne poti, to je misijon, poslanstvo…

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI:

Koncert božičnih pesmi: v nedeljo, 29. 1., ob 10.00 v Kompolah: moški zbor Jakobčani iz župnije Kalobje. Sestanek za starše birmancev: sreda, 25. 1., ob 16.30 v učilnici. Delavnice molitve in življenja: sreda, 25. 1., ob 17.00 v mali veroučni učilnici.

Svetopisemski mini maraton: v petek, 27. 1., od 17.00 do 22.00 v Martinovi dvorani.

Sv. maša za zakonske jubilante: nedelja, 29. 1., ob 14.00, nato druženje v Martinovi dvorani.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni..

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: Slance in sp. Vrhe; jan. Teharje; feb.: Štore-Lipa

Kompole: dec.: Laška vas; jan.: Prožinska vas; feb.: Kompole

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;          FB Župnija Teharje.