14.01.2023

Oznanila za 2. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

2. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

15. 1. 2023

ob 8.00 za + družino Zevnik, Tugomirja Sitarja, Ano       in Jožeta Škoberne

ob 10.00 za žive in rajne farane - po maši koncert

Honorat, škof

Poned., 16. 1.

ob 7.00 za + Marijo Junger

* Gajšek za + Angelo Čvan in rodbino

Anton, puščavnik

Torek, 17. 1.

ob 18.00 za + Ivana Jurkoška, osmina

Marjeta Ogrska

Sreda, 18. 1.

ob 7.00 za + Stanislavo Jelenc

Makarij, opat

Četrtek, 19. 1.

ob 18.00 za + Rafka Rezarja in rodbino Rezar

* Gajšek za + Srečka Tofanta

Fabijan, papež, mučenec

 Petek, 20. 1.

ob 7.00 za + Frideriko Rom

* Gajšek za + Frančiško Frece

Agnes, Neža, Janja

Sobota, 21. 1.

ob 18.00 za + Karla Zidanski

3. NEDELJA, nedelja božje besede

 Nedelja,

22. 1. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane 

pri sv. Ani ob 10.00 za + Albina Malgaja

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

2. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

15. 1. 2023

ob 10.00 za + družino Rutar

Anton, puščavnik

Torek, 17. 1.

ob 18.00 za + Zdenko Vrečar

Agnes, Neža, Janja

Sobota, 21. 1.

ob 9.00 za + Kristino Pintar

3. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

22. 1. 2023

ob 10.00 za + Ivano in Konrada Mastnak in rodbino Štante

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali smo: Ivana Jurkoška, 79-letnega iz Kompol. Bog ji daj večni mir.

Iz svetega pisma: Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke, te ne preplavijo, ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš, in plamen te ne bo ožgal. Saj sem jaz, Gospod, tvoj Bog. (Iz 43, 2-3)

Za nasmeh: AVTO - "Ata, ali nisem še zadosti star, da bi vozil tvoj avto?" vpraša sin očeta. "Ti že, ampak avto še ni zadosti star!"

 

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 15. DO 22. 1. 2023

Danes, v nedeljo, 15. 1., bomo pri sveti maši in po njej prisluhnili božičnim pesmim, ki jih prepevajo Fantje z Jožefovega hriba, poznana in že uveljavljena skupina iz župnije Sv. Jožef v Celju. Tako bomo polege sinočnjega koncerta in petja našega domačega zbora tudi letos slišali veliko lepih božičnih pesmi, ki so pravi balzam za dušo vernega človeka. Obeta se nam še ena priložnost za poslušanje - zadnjo nedeljo v januarju, 29. 1., ko bo prepeval zbor sv. Jakob iz župnije Kalobje. Več napišem v prihodnjem Utripu.

V preteklem tednu smo imeli po skupinah sejo Župnijskega sveta župnije Teharje. Bil je lep obisk in se zahvalim za sodelovanje in novo voljo za župnijsko življenje. Ugotovili smo, da je v župniji lepo urejeno bogoslužje in imamo različne sodelavce, da dobro poteka verouk in številne prireditve, da imamo marsikaj dobrega in da lahko na tem gradimo tudi v prihodnje. Naredili smo plan za večino dogodkov v letošnjem koledarskem letu. Pred nami so številni redni in nekateri na novo predlagani dogodki s področja verskega, duhovnega, kulturnega in družinskega dogajanja. Celoten načrt boste v kratkem lahko našli na naši spletni strani. Po možnostih in potrebah ga bomo še dopolnjevali. Lepo vabim k sodelovanju in udeležbi.

Neposredno je pred nami mnogo različnih dogodkov, na katere vabimo: Antonova nedelja pri sv. Ani - licitacija krač in suhih mesnih izdelkov (22. 1.); sestanek za starše birmancev (25. 1.); Svetopisemski mini maraton (27. 1. od 17.00 do 22.00); srečanje zakoncev jubilantov (29. 1. popoldne); duhovne vaje za birmance (10.-12. 2.); duhovne vaje za zakonsko skupino (25.-27. 2.); celodnevno češčenje najsvetejšega (6. 2. na Teharjah, 7. 2. v Kompolah); kulturni dan (7. 2., gost bo znani pesnik in mislec Tone Kuntner).

Po nekaj letih ponovno vabimo na Delavnice molitev in življenja: na njih se odrasli učimo prav moliti. Učimo se, kako postati Gospodovi prijatelji in učenci, kako potrpežljivo in vztrajno vstopati v osebni molitveni odnos z Gospodom, od prvih korakov do nedoumljivih globin kontemplacije. Povsod jih izvajajo v glavnem laiki, delavnice pa vsebujejo uvodno srečanje in 15 zaporednih srečanj, 1x tedensko po dve uri (dejansko traja nekje 1h30min). Prvo srečanje bo 24. 1., prosim, da se prijavite.

Člane in članice novega Župnijskega sveta v župniji Sv. Lovrenc lepo vabim na sestanek v torek, 17. 1., ob 19.00. Pripravili bomo plan bogoslužja in dogodkov v letu 2023.

Jezus, ti si Božje Jagnje, ki odjemlješ greh sveta.

Tvoja nedolžnost in tvoja čistost sta posrkali naši grehe. Po darovanje svojega življenja in po našem krstu nas obdaš s Svetim Duhom in nam vračaš našo prvotno lepoto.

Daješ nam čast sinov in hčera veličastnega Kralja, Gospod Jezus, vem,

da sem dragocen v tvojih očeh, saj si dal svoje življenje zame.

Kako naj ti povrnem za tolike milosti? V svoji revščini nimam ničesar primernega za daritev tebi, toda tukaj sem pred teboj, da izpolnim tvojo voljo.

Sprejmi v daritev  moje brate in sestre

in naredi iz nas ljudstvo svetnikov,

ki pripadajo tebi,

in luč tistim, ki še tavajo v temi.

Po: www.cursillos.ca/en

 

Posredoval sem vam slovenski sinodalni povzetek, zdaj poglejmo še škofijskega.

2. Jedro povzetka: razločevanje zbranih prispevkov

22.2 Naše ovire

Ob iskanju novih oblik pastorale se pojavljajo tudi potrebe po drugačnih oblikah naših struktur. Konkretni koraki se delajo v iskanju novih oblik župnijskih pastoralnih svetov, ki bodo bolj odgovarjali na potrebe posameznih župnij, zato se bo temu prilagajala tudi njihova oblika in sestava.

Ob izzivih, ki jih prinaša nov način delovanja naših župnij (združevanje župnij, delo s sodelavci – voditelji …), se poleg usposabljanja laikov vedno bolj kaže tudi potreba po formaciji in usposabljanju duhovnikov, ki želijo vstopiti v svet iskanja novih poti Cerkve. Uporabno in s sinodalnimi principi zelo povezano orodje smo našli v coachingu za duhovnike, ki ga ponuja Divine Renovation Ministry. Nekaj duhovnikov je že stopilo na to pot izobraževanja/formacije, jeseni pa nas na tem področju čakajo še novi koraki (izobraževanje in povezovanje). Po župnijah so se zaradi sinodalnega procesa začele oblikovati tudi nove skupine za poglabljanje in rast v veri. Izkazalo se je, da so v mnogih župnijah (na novo) odkrili pomen majhnih občestev (molitvene skupine, Exodus skupine za moške, Fiat skupine za ženske), v katerih lahko vsak posameznik spregovori, je slišan in gradi živo občestvo, ki se odpira navdihom Svetega Duha.

Ob spremljanju sinodalnega procesa po župnijah smo lahko bolj jasno videli sliko naše resničnosti. Sinodalni proces nam je pomagal, da nekoliko bolj jasno vidimo, kje smo in kateri so naši naslednji koraki.

 

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

Koncert božičnih pesmi: v nedeljo, 15. 1., ob 10.00 Fantje z Jožefovega hriba; v nedeljo, 29. 1., pa bomo lahko prisluhnili zboru sv. Jakoba iz župnije Kalobje.

Seja župnijskega sveta sv. Lovrenc: v torek, 17.1., ob 19.00.

Antonova nedelja in licitacija krač pri sv. Ani: v nedeljo, 22. 1., ob 10.00.

Naročnine za verski tisk v letu 2023: Ognjišče - 38 €; Družina - 149 €; vabim, priporočam!

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni..

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: Slance in sp. Vrhe; jan. Teharje; feb.: Štore-Lipa

Kompole: dec.: Laška vas; jan.: Prožinska vas; feb.: Kompole

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e-pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;          FB Župnija Teharje.