07.01.2023

Oznanila za nedeljo Jezusovega krsta za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

 Nedelja,

8. 1. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Stanislava in Karolino Godicelj

Andrej Corsini, opat

Poned., 9. 1.

ob 18.00 za + Pavlo Šelih, osmina

* Gajšek za + Srečka Tofanta

Gregor Niški

Torek, 10. 1.

ob 18.00 za + Martina Delpsta (Topolšica)

Pavlin Oglejski

Sreda, 11. 1.

ob 7.00 za + družino Romih-Pemič, Krašek in Vero Štrlekar

Tatjana, Mučenka

Četrtek, 12. 1.

ob 18.00 za + Ano in Avgusta Štefančič

* Gajšek za + Franca Mastnaka

Hilarij (Radovan), škof

 Petek, 13. 1.

ob 7.00 za + Stanislavo Gradič, osmina

* Gajšek za + Ivana Muškotevca

Odon, prior

Sobota, 14. 1.

ob 18.00 za + Marijo Cmok; po maši božični koncert

2. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

15. 1. 2023

ob 8.00 za + družino Zevnik, Tugomirja Sitarja, Ano

      in Jožeta Škoberne

ob 10.00 za žive in rajne farane - po maši koncert

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

 Nedelja,

8. 1. 2023

ob 10.00 za + Dorotejo Čadej

Gregor Niški

Torek, 10. 1.

ob 18.00 za + Marjana Tržana

Odon, prior

Sobota, 14. 1.

ob 9.00 za + Antona Mramorja

           za +starša Šafran Marta, Matija in  pokojne  sorodnike

2. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

15. 1. 2023

ob 10.00 za + družino Rutar

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali bomo: v sredo: Pavlo Šelih, 75-letno, s Frankolovega; in Stanislavo Gradič, 83-letno, iz Laške vasi. Bog ji daj večni mir.

Iz svetega pisma: Kdor si prizadeva za dobro, si pridobi naklonjenost, kdor pa išče zlo, ga bo zadelo. (Prg 11, 27)

Za nasmeh: Sreča v nesreči. Stane prečka cesto, pri tem pa ga zadene kolesar. Ta mu pomaga postaviti se na noge in pravi: »Imate pa res srečo, da danes nisem v službi!« – »Zakaj?« – »Ker v službi vozim avtobus!«

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 8. – 15. 1. 2023

 

Blagoslov domov: v župniji sv. Lovrenc ne bomo hodili po blagoslovu. Gospod Stanko Gajšek je letos obhajal 80 leti in čuti, da bi težko opravil te obiske, saj je res naporno cele dneve in skozi štirinajst dni. Zato smo vam poslali knjižico s povabilom, da tudi sami molite v ta namen in opravite domač blagoslov, kot ste lani.

V župniji Teharje počasi zaključujem blagoslove domov. Ostalo je še nekaj stanovanj, ki jih bom skušal obiskati v prihodnjih dneh. Če sem koga slučajno izpustil, me prosim, pokličite. Lepo se zahvalim za sprejetje in gostoljubje, za skupno molitev in kratko, a prijazno srečanje, ki utrjuje povezanost z Bogom in povezanost v župniji. Epidemija nas je dve leti precej oddaljila in njene posledice čutimo tudi v oddaljevanju od župnijskega občestva, saj nekaterih faranov več ne videvamo v cerkvi. Zato sem vesel, da sem vas lahko obiskal in upam, da boste tudi vi lažje poživili povezanost z župnijo. Hvala tudi za dar, ki ste ga namenili, večji del bom namenil za kurjavo. Še enkrat želim vsem posameznikom in družinam v župniji Teharje in župniji sv. Lovrenc zdravja, blagoslova in božje milosti skozi vso leto.

V tem tednu je redni verouk. Prav tako tudi ostalo župnijsko delo. Lepo vabim na sejo člane Župnijskega sveta Teharje po skupinah: v torek ob 19.00 skupino za načrtovanje, v sredo ob 19.00 skupino za bogoslužje in v četrtek ob 19.00 skupino za dejavnost in ključarje. Pripravili bomo plan dela v letošnjem letu na vseh treh področjih. Prosim, da pripravite predloge. Podobno načrtujem tudi za župnijo sv. Lovrenc v prihodnjem tednu.

Kako razumeti krst otroka?

Krst je »zakrament«. Mnogim ljudem danes ta pojem ne pove veliko. Beseda »zakrament«

pomeni »dejanje posvetitve z nalogo, ki izhaja iz prisege«. »Sacramentum« je bila prvotno zaprisega rimskega vojaka pred zastavo. V zakramentu krsta se krščenec poveže s Kristusom in tako izrazi željo, da svoje življenje upodobi po življenju Kristusa.

Beseda »zakrament« pa pomeni še nekaj drugega: to je prevod grškega izraza »mysterion«, ki označuje uvajanje verujočega v skrivnost življenja in v skrivnost smrti in vstajenja Jezusa Kristusa.

V krstu slavimo skrivnost otroka. Kaj je njegovo bistvo? Kdo je ta otrok v svoji najgloblji resničnosti? Če življenje tega otroka povežemo s poslanstvom Jezusa Kristusa, nam mora postati jasno, kdo je ta otrok, kakšen pomen ima njegovo življenje in kako lahko gledamo nanj v luči vere. V luči Jezusovega poslanstva se mora pred nami odpreti skrivnost otroka, priznati moramo, da otrok nima le zemeljskega življenja, ampak tudi Božje življenje, in da smrt nima več nobene oblasti nad njim, ker je že deležen Kristusovega vstajenja.

Toda kako naj krstni obred deluje na ljudi, ki so navzoči pri krščevanju? Obred nam odpre

oči, da vidimo otroka ne le kot otroka teh staršev in velike družine Božjih otrok, ampak tudi kot Božjega otroka, v katerem se nam ponuja nov začetek in v katerem odseva nekaj edinstvenega in posebnega na prizorišču sveta.

Obred pove še nekaj več: v njem Kristus sam stopi v stik z otrokom, po njem razliva svojo brezpogojno ljubezen. Po njem razodene svoje Božje varstvo in mu odkriva svojo lepoto.

V obredu pa se zgodi nekaj ne le v osebi, za katero se ta obred obhaja, ampak tudi v tistih, ki pri njem sodelujejo. V majhnem otroku, ki se ne zaveda tega, kar se obhaja, je učinek obreda omejen, mi pa obhajamo krst tudi za nas same, da bi na otroka gledali z novimi očmi in da bi po opravljenih obredih zavzeli do njega nove odnose.

Otrok ni samo otrok svojih staršev: je Božji otrok, ima Božje dostojanstvo in je svoboden.

 

Posredoval sem vam slovenski sinodalni povzetek, zdaj poglejmo še škofijskega.

2. Jedro povzetka: razločevanje zbranih prispevkov

22.2 Naše ovire

Sinodalno dogajanje je mnoge spodbujalo, da so se laiki začeli povezovati med seboj v preprostih druženjih (npr. kavica po maši) ali organizaciji skupnih dogodkov. Marsikje je sinodalno dogajanje povezovalo med seboj župnije, ki jih sestavljajo pridružene župnije (souprave). Prav tako je bilo moč opaziti tudi sodelovanje s sosednjimi župnijami, udeležbo na dogodkih in bogoslužjih izven domače župnije, česar prej niso imeli v navadi.

Sad sodelovanja je tudi pot škofije v iskanju naše skupne vizije, iz katere bomo lahko izhajali ob naših prihodnjih korakih. Skupino so sestavljali najrazličnejši predstavniki naše škofije od duhovnikov, redovnikov, redovnic, do laikov, ki so aktivni na različnih področjih, tudi Karitas in drugih ustanovah, ki skrbijo za socialno šibke in ogrožene. Skupina je pod vodstvom moderatorja skozi leto razmišljala, se iskreno pogovarjala o naši trenutni situaciji in iskala smer naših prihodnjih korakov. Tako počasi že slutimo, da bomo hodili v smeri prepoznavanja in oblikovanja za naše misijonsko in voditeljsko poslanstvo.

Kot sad poslušanja Svetega Duha je ponekod zaznati tudi zametke novih oblik pastorale (evangelizacijsko orodje Alfa, družinske kateheze …), na področju vodenja župnij pa ponekod vodenje v timu sodelavcev in skupno iskanje župnijskih potreb in vizije. Nekatere župnije so oblikovale svojo vizijo in začele prav ob sinodalnem razmisleku tudi nujno pot župnijskih sprememb.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Koncert božičnih pesmi: v soboto, 14. 1., ob 18.00: lepo vabim na koncert LPZ Štore in Moško pevsko društvo »Pod Gradom«; v nedeljo, 15. 1., ob 10.00 Fantje z Jožefovega hriba.

Antonova nedelja  in licitacija krač pri sv. Ani: v nedeljo, 21. 1., ob 10.00.

 Naročnine za verski tisk v letu 2023: Ognjišče - 38,00; Družina - 149 €; vabim, priporočam!

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni..

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: Slance in sp. Vrhe; jan. Teharje; feb.: Štore-Lipa

Kompole: dec.: Laška vas; jan.: Prožinska vas; feb.: Kompole

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; e: pošta: miha.herman@rkc.si.; www.zupnija-teharje.si;          FB Župnija Teharje.