01.01.2023

Oznanila za praznik Marije božje matere- za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

DRAGI FARANI, DRAGI VSI, KI BERETE TE VRSTICE.

ŽELIM VAM BLAGOSLOVLJENO LETO 2023, VSE DOBRO ZA DUŠO IN TELO!

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

NOVO LETO,

dan miru

 Nedelja,

1. 1. 2023

ob 10.00 za + Rudija Straška

Bazilij Veliki in Gregor Nacianški

Poned., 2. 1.

ob 7.00 za zdravje in v dober namen

* Gajšek za + Marijo Vrečar

Sveto Jezusovo ime

Torek, 3. 1.

ob 18.00 za + Alojzijo Herman

Angela Folijska

Sreda, 4. 1.

ob 7.00 za + Kristo Kobilica

Janez Nepomuk

Četrtek, 5. 1.

ob 18.00 za + starše Klančar in Laubič ter sorodnike

* Gajšek za + Franca Horvata

Gospodovo razglašenje, 3 kralji

 Petek, 6. 1.

ob 8.00 za + Anico in Antona Založnik

ob 18.00 za + Franca Horjaka, osmina

Rajmund, duhovnik

Sobota, 7. 1.

ob 18.00 za + Milana in brate Vipotnik, starše Hrvatič

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

 Nedelja,

8. 1. 2023

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Stanislava in Karolino Godicelj

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

NOVO LETO,

dan miru

 Nedelja,

1. 1. 2023

ob 10.00 za + Ano Šuster

Sveto Jezusovo ime

Torek, 3. 1.

ob 18.00 za + Jožeta Mramorja, osmina 

Gospodovo razglašenje, 3 kralji

 Petek, 6. 1.

ob 10.00 za + Zvonka Pertinača

Rajmund, duhovnik

Sobota, 7. 1.

ob 9.00 za + Marijo Kroflič

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA

 Nedelja,

8. 1. 2023

ob 10.00 za + Dorotejo Čadej

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Pokopali bomo: v sredo: Pavlo Šelih, 75-letno, s Frankolovega. Bog ji daj večni mir.

Iz svetega pisma: Komaj dojamemo, kar je na zemlji, težko najdemo, kar imamo v rokah. Kdo bo torej prišel na sled nebeškim rečem? (Mdr 19, 16)

Za nasmeh: Noge: »Ati, ali mi lahko posodiš avto?« – »Saj imaš noge. Zanima me le, čemu jih imaš?« – »No, čisto enostavno: eno za zavirati, drugo pa za pospeševati.«

 

OSTALA OZNA NILA ZA TEDEN OD 1. 1. DO 8. 1. 2023

Danes je novo leto. Že dolga leta je na ta dan sveta maša samo ob 10.00, saj po kratki noči prija malo daljši počitek. Začnimo z Bogom tudi novo obdobje, da bomo izprosili mirne čase in blagoslov skozi leto.

Blagoslov domov: v župniji sv. Lovrenc ne bomo hodili po blagoslovu. Gospod Stanko Gajšek je letos obhajal 80 leti in čuti, da bi težko opravil te obiske, saj je res naporno cele dneve in skozi štirinajst dni. Zato smo vam poslali knjižico s povabilom, da tudi sami molite v ta namen in opravite domač blagoslov, kot ste lani. V župniji Teharje želim vsaj na kratko obiskati domove, se srečati z vami, moliti in vas blagosloviti, če mi bo zdravje dopuščalo. V ponedeljek in torek bi obiskal Vrhe, Kresnike in del spodnjih Štor, v sredo in četrtek Pečovje in Osenco, v pekek in soboto Lipo. Podarim vam knjižico Živa Cerkev z nekaj osnovnimi informacijami in molitvami in seveda z željo, da smo tudi v naših župnijah živa Cerkev, občestvo, povezani z Bogom in med seboj.

Letos smo postavili velike glinaste jaslice, ki jih je izdelal kartuzijan Wolfgang (Joseph) Kogler. Rojen je bil 1913, umrl je leta 1993. Tako je letos dvojni okrogli jubilej. Doma je bil v Eisenerzu v Avstriji. V duhovnika je bil posvečen leta 1937 in prišel v kartuzijo Pleterje, kjer je 8. decembra 1939 naredil večne obljube. Od leta 1947 je deloval v kartuziji Hain v Düsseldorfu, leta 1963 pa se je vrnil v Pleterje, kjer je vse do smrti oblikoval glinene figure Odrešenikovega rojstva in Križanega. Wolfgangova domovina, predvsem njegov rojstni kraj Steiermark, je središče jasličarske umetnosti in duhovnosti. Vseskozi je dihal in živel v jasličarskem okolju in s tem negoval otroško uboštvo v svojem srcu. Kot kartuzijan je dobil vse možnosti za razvoj svojega izrednega talenta, ki ga je združeval s samotarskim poklicem in življenjem v celici. Skrivnosti učlovečenja, od rojstva do križa, so bile središče njegove duhovnosti, ki se je ”materializirala” v izdelovanju glinenih jaslic in križev. Geslo ”Moli in delaj” se je z njim združilo in v njem počlovečilo. Svojo umetnost je razumel, kot neumoren pričevalec svoje vere, v osebnem apostolatu. Ohranjenih je vsaj 33 vekih glinenih jaslic in mnogo manjših. Tako nas letošnje jaslice spominjajo poleg božične zgodbe tudi nanj in na pokojnega župnika g. Ivana Korena, ki je te jaslice nabavil.

Ta teden otroci nimajo verouka. Namesto njega naj pridejo k sv. maši v petek zvečer, na praznik Treh kraljev - razglašenja in prinesejo za uboge otroke dar, ki so ga zbrali v adventu.

NOVO LETO

Vsakič, ko vstopamo v novo leto, proslavljamo. Mnogi v družbi prijateljev, ob vinu in z ognjemetom. Mnogi prešernega srca ali celo razvratno. Kakor da je koledarski začetek novega obdobja vreden, da se spozabimo. Kakor da smemo ponoreti, ker smo življenju odtrgali dodatno leto.

Drugi spet so otožnega srca. Bolečina minulega leta, tako čutijo, se seli v novo.

Še eno leto muk in trpljenja. Osamelosti in potrtosti. Samo redki najdejo ob tej priložnosti pot do molitve. Do zahvale za prejete darove nebes.

Do priznanja, da življenje na našem planetu skozi zgodovino in čas usmerja Bog.

Letom prišteva leto, do dne, ko bo vse naredil na novo. Nizanje let je tako najprej spomin, da nas objema življenje, ki se stara. Da hodimo, počasi, a vztrajno, proti svojemu zatonu, ki odpira vrata v večnost.

In da se naša zemlja vrti proti točki, ko je ne bo več. Ko bo pripravljeno kraljevsko mesto za prebivanje v njem. Tam ni novih let, ker ni ure ne časa, ampak je stanje in prostor novega življenja v brezčasni radosti.    Samo tu na zemlji praznujemo dodajanje let. V nebesih pa bomo praznovali večno mladost zunaj slehernega štetja.                                                                                                                                                                                                              Po: P. Millonig, Zasidran v veri

 

Posredoval sem vam slovenski sinodalni povzetek, zdaj poglejmo še škofijskega.

2. Jedro povzetka: razločevanje zbranih prispevkov

22.2 Naše ovire

Po župnijah in v sinodalnem procesu nasploh je dejavnost ovirala situacija s koronavirusom. Resnici na ljubo pa je marsikje to bil tudi prikladen izgovor za nedejavnost. V župnijskih občestvih in tudi širše je opaziti neko osnovno neangažiranost, individualizem, apatičnost in pomanjkanje čuta za skupnost, v odnosu do sinode pa tudi dvome v uspeh vsega dogajanja.

Ovira za sinodalne procese se je kazala tudi v odporu 'tradicionalne miselnosti' do sprememb; tako strukturnih (organiziranost župnij, dekanij …) kot praktičnih sprememb po župnijah. Dodatne težave je povzročala nezmožnost poslušanja, slabo sprejemanje kritik in včasih celo pomanjkanje gorečnosti in osebne vere.

2.3 Sadovi sinodalnega procesa:

Čeprav marsikje še ne moremo govoriti o sadovih sinodalnega procesa, ki se je ponekod šele dodobra začel, pa se po drugi strani lahko na mnogih drugih mestih že Gospodu zahvaljujemo za delovanje Svetega Duha.

Eden glavnih sadov je povezovanje. Mnogi duhovniki so skupaj s svojimi koordinatorji načrtovali potek sinode v župnijah in pri tem odkrivali lepoto timskega dela in skupnega načrtovanja. Takšno povezovanje je povzročilo večjo angažiranost in sodelovanje laikov znotraj župnij.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

Naročnine za tisk v letu 2023: Ognjišče - 38,00; Družina - 149 €; Misijonska obzorja - nespremenjeno 9€; Prijatelj - 15€, en izvod pa 2,50€. Vabim, da naročite verski tisk.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: Slance in sp. Vrhe; jan. Teharje; feb.: Štore-Lipa

Kompole: dec.: Laška vas; jan.: Prožinska vas; feb.: Kompole

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.