03.12.2022

Oznanila za 2. Adventno nedelja - za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: »Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili; toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Vélnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne.« (Mt 3,1–12)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

2. ADVENTNA - NEDELJA

 Nedelja,

4. 12. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Petra Jungerja

Sava, opat

Poned., 5. 12.

ob 7.00 za + Maksa Fišerja, obl.

* Gajšek za + Alojzija in Elizabeto Arzenšek

Nikolaj, Miklavž

Torek, 6. 12.

ob 18.00 za + Stanka Kojnika in Vojka Dobovičnika

Ambrož, škof

Sreda, 7. 12.

ob 9.30 za + Štefko Mirt;  za + Angelo in Ivana Čvan

Brezmadežno spočetje dev. Marije

Četrtek, 8. 12.

ob 8.00 za + Rafka Rezarja in rodbino

ob 18.00 za + Marijo Junger

Valerija, mučenka

 Petek, 9. 12.

ob 7.00 za + Jožefo Čepin

Loretska M. Božja

Sobota, 10. 12.

ob 18.00 za + Terezijo in Štefana Luževič

3. ADVENTNA - NEDELJA

 Nedelja,

11. 12. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Slavka Gorenjaka

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

2. ADVENTNA - NEDELJA

 Nedelja,

4. 12. 2022

ob 10.00 za + Anico in Stanka Mulej, rodbino Mulej  - Cehner

Nikolaj, Miklavž

Torek, 6. 12.

ob 18.00 za + Marjana Tržana

Brezmadežno spočetje dev. Marije

Četrtek, 8. 12.

ob 18.00 za + Terezijo (22. obl.) in Ivana Kovač ter

      starše Kolar

Loretska M. Božja

Sobota, 10. 12.

ob 9.00 za + Ivana (obl.) in Ano Šuster, starše Jager

3. ADVENTNA - NEDELJA

 Nedelja,

11. 12. 2022

ob 10.00 za + Francija in Stanka Štarkel ter Frančiško  in Alojza Žohar

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrl je: Zvonko Pertinač, 66-letni iz Kompol. Pogreb bo v torek ob 15.00 v Kompolah. Bog mu daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Zakaj on se da najti takim, ki ga ne preizkušajo, razodeva se takim, ki vanj zaupajo. (Mdr 1, 2)

Za nasmeh: OČE IN SIN: »Moj sin je star šele šest mesecev in že hodi!« – »Pa kaj? Moj je star osemnajst let in že sedi!«

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 4. DO 11. DECEMBRA 2022

V torek goduje sveti Miklavž, nesmrtni dobrotni škof, še posebej prijatelj otrok in sodelavec vseh, ki izkazujejo dobroto še posebej do otrok. V času svojega življenja se je tako izkazal, da ga ni moč pozabiti in obhajamo njegov spomin z dobrimi deli in otroškim veseljem. Obiskal nas bo na predvečer svojega praznika, jutri, 5. 12., ob 18.00 v naši cerkvi. Mali otroci in otroci, ki obiskujete verouk na Teharjah ali v Kompolah, pridite ga pričakat.

Zornice ali svitnice - tako se je reklo jutranjim mašam v adventnem času, saj so v temi prihajali s kakšno lučko v cerkev, k maši ob svečah. Letos bomo tudi mi jutranje maše v adventu lahko tako obhajali. Je posebno doživetje in vas vabim, da bi prišli v ponedeljek, sredo in petek ob 7.00.

V četrtek je praznik Brezmadežno spočetje Device Marije, začetek njenega življenja pod srcem matere Ane. Lepo vabljeni k sv. maši dopoldne ali zvečer.

Sestavili smo novi župnijski svet v župniji Teharje in župniji sv. Lovrenc. Lepo se zahvalim vsem dosedanjim članom in članicam za njihovo nesebično delo. Prav tako se zahvalim vsem, ki ste sprejeli predlog župljanov in moje povabilo k sodelovanju. Veselim se tudi prihodnjega sodelovanja in novih moči. Prvo sejo bomo imeli na Teharjah v petek, 9. 12., ob 18.00, v Kompolah pa prihodnji torek. Naj Bog blagoslavlja naše delo, da bomo z veseljem in zavzetostjo uresničevali pastoralno delovanje v župniji. Poleg izbranih prosim tudi druge, da radi priskočite na pomoč, saj je dela v župniji veliko, če ga hočemo videti in smo vsi farani soodgovorni za življenje župnije. Ob pomanjkanju in staranju duhovnikov je še toliko bolj pomembno, da laiki prevzemate odgovornost in različne zadolžitve v župniji.

V sredo bo na Teharjah redno pastoralno srečanje duhovnikov (rekolekcija) iz združene župnije Celje-Nova Cerkev. Somaševanje bo v naši cerkvi ob 9.30. Lepo vabljeni.

Advent je prebujenje v življenje. 

Advent poziva – ker v sebi nosimo hrepenenje: mora obstajati nekaj več.

Da, obstaja več. Obstaja več od tega, čimer sem se sprijaznil.

To, kar je, ni dovolj.

Barva hrepenenja je lila, mi je rekel prijatelj.

Ker me moje hrepenenje uči, katere poti ne vodijo v življenje.

Ker moram morda spremeniti smer, obrniti iz slepih ulic in s krivih poti.

Ker moram morda spoznati, da v šoli življenja uspešno ponavljam razred.

Ker iz svojega življenja morda nisem napravil tega, kar bi lahko.

Advent nas vabi, da se poslovimo od vsega tega:

od slepih ulic in krivih poti ter cone udobja v svojem življenju.

Dovoliti si nov začetek ... in še enkrat začeti.

Kdor se tako poda na pot, se odpove varnim potem,

se izpostavi vetru in vremenskim razmeram, nekaj tvega. V tem pogledu je advent nevaren. Kdor živi adventno, se ne skriva, se izpostavi, ne živi pod oklepom.

Pot, po kateri hodi, ni uhojena in udobna.

A le taka ohranja bistvo in pripelje do pravega cilja.

                                                                                                                     Povzeto po: A. Schwarz, Divji božič

 

Narodni sinodalni povzetek: Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

3. Prihodnji koraki na sinodalni poti

Krepimo vlogo laikov in njihovo sodelovanje z duhovniki! Pomagajmo duhovnikom v vprašanjih njihovega življenja in dela. Opolnomočimo laike za učinkovito sodelovanje z duhovniki. Ponudimo programe formacije za krepitev vere, znanja in veščin sodelovanja. Gradimo kulturo sprejemanja odgovornosti in odločanja! Jasno določajmo pristojnosti in odgovornosti. Vsak naj sprejme svoj del odgovornosti. Gradimo kulturo zdravega vodenja. Prevetrimo strukture, da bodo odgovarjale navdihom Svetega Duha! Župnijski pastoralni sveti naj postanejo to, kar nosijo v svojem imenu. Naučimo se skupinskega razločevanja in odločanja. Sodelujmo in povezujmo se med seboj! Ponudimo in sprejmimo dobre pobude tudi preko meja posameznih župnij, škofij in cerkvenih skupnosti. Zavedamo se, da Sveti Duh navdihuje vse krščene. Vsak od nas je odgovoren, da po navdihu Svetega Duha sooblikuje sinodalno Cerkev prihodnosti. Na poseben način to odgovornost nosijo škofje in duhovniki kot voditelji občestev. Skupaj smo poklicani, da v veri razločujemo navdihe Svetega Duha, da sprejmemo ključne odločitve in tudi storimo konkretne korake.

Marija, kraljica Slovencev in Kraljica nove evangelizacije, vodi nas naprej po sinodalni poti, da bomo pogumno delali korake, ki jih Sveti Duh navdihuje Cerkvi v Sloveniji!

msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, odgovorni škof za sinodo o sinodalnosti.

 

Tako sem vam posredoval slovenski povzetek sinodalnega dogajanja. Prihodnjič pa bom navajal spoznanja, ki so nastala v naši škofiji kot odmev na delo po župnijah in spodbudo za naprej.

 

NAPOVEDI IN OBVESTILA:

- Prva seja novega župnijskega sveta Teharje bo v petek, 9. 12., ob 18h, Sv. Lovrenc pa 13. 12..

- Drugi sestanek staršev prvoobhajancev v sredo, 14. 12. 2022.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: dec.: Slance in sp. Vrhe; jan. Teharje; feb.: Štore-Lipa

Kompole: dec.: Laška vas; jan.: Prožinska vas; feb.: Kompole

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.