05.11.2022

Oznanila za 32. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

32. NEDELJA MED LETOM - zahvalna

 Nedelja,

6. 11. 2022

ob 8.00 za farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Rodbino Gajšek, Romih in   Marijo Novak

Engelbert, škof

Poned., 7. 11.

ob 7.00 za + Štefko Mirt

* Gajšek za + Angelo in Ivana Čvan

Bogomir, škof

Torek, 8. 11.

 ob 18.00 za + Jakoba Pisanca

Posvetitev lateranske bazilike

Sreda, 9. 11.

ob 7.00 za rajne po molitvenih spominih 1

Leon Veliki, papež

Četrtek, 10. 11.

ob 18.00 za + Marijo Ojsteršek in Ivanko Gorišek

Martin iz Toursa

 Petek, 11. 11.

ob 18.00 za + Martina Korenjaka

* Gajšek za + Cecilijo Mlakar

Zaharija in Elizabeta

Sobota, 12. 11.

ob 18.00 za + Albina Vipotnika, obl.

33. NEDELJA MED LETOM - Martinova

 Nedelja,

13. 11. 2022

ob 10.00 za farane

 za + Silvo in Ivana Perčič

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

32. NEDELJA MED LETOM - zahvalna

 Nedelja,

6. 11. 2022

ob 10.00 za + Janeza Klinarja, obl.; v zahvalo za 25 let župnije

Bogomir, škof

Torek, 8. 11.

 ob 18.00 za + Marjana Tržana

Leon Veliki, papež

Četrtek, 10. 11.

ob 18.00 za + po molitvenih spominih II

Zaharija in Elizabeta

Sobota, 12. 11.

ob 9.00 za + Marija Kroflič

33. NEDELJA MED LETOM - Martinova

 Nedelja,

13. 11. 2022

ob 8.00 za + Kristino Pintar, Franca, Jožeta, Jakoba in Jožefo Tovornik

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Po svojih besedah boš namreč opravičen in po svojih besedah boš obsojen. (Lk 12, 37)

Za nasmeh: Umivanje keliha: Mala Irena je z mamo pri maši in je vedno bolj nemirna. Zagleda, kako župnik izpira kelih. Pravilno ugotovi: »Mama, zdaj bomo pa kmalu lahko šli – župnik se že umiva.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 6. – 13. 11. 2022

Za nami so lepi prazniki vseh svetnikov in dneva spomina na naše rajne. Obiskali smo grobove, jih lepo okrasili s svečami in rožami, upam, da tudi z molitvijo za naše rajne.

Danes je slavje ob 25-letnici samostojne župnije Sv. Lovrenc nad Štorami. V petek zvečer smo že imeli lepo prireditev v ta namen. Obogatili so jo člani Gorenjskega okteta z lepim petjem pri maši in po njej v župnišču. Danes ob 10.00 je v Kompolah slavje, ki ga vodi upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. Lepo vabljeni.

V nedeljo pa bo na Teharjah slavje Martinove nedelje, farno žegnanje. Sv. maša bo samo ob 10.00, vodil jo bo vojaški vikar Matej Jakopič. Po maši se še zadržimo v sinodalnem, prijaznem druženju faranov in vernikov od drugod. Lepo vabljeni. V Kompolah bo zato sv. maša samo ob 8.00.

Nedelja po vseh svetih pa je posvečena hvaležnosti. Če smo na praznike mislili več na rajne, pa nam hoče Cerkev še razširiti pogled na celotno življenje. Naše življenje je dar, nezaslužen dar Boga in naših staršev. Morda večkrat pozabimo in se nam zdi kot samoumevno, da smo zdravi, da se nam ne zgodijo nesreče in bolezni, da imamo vsega, kar potrebujemo za življenje v dovoljšni, včasih celo v preveliki meri. Ko se nam v življenju kaj zalomi, ko pridejo resne težave in bolezni, pa se bolj zavedamo obdarjenosti, spoznamo, da nam je veliko danega in marsikaj prizaneseno. Iz tega se rodi hvaležnost Bogu in ljudem. Tudi letos je bilo za nas bogato leto, četudi smo se kdaj bali, kako nam bo suša pobrala ves pridelek. Smo sedaj, ko imamo, hvala Bogu, polne kleti in žitnice, bolj hvaležni? Smo že izrekli molitev ali v zahvalo namenili sveto mašo; smo opazili koga, ki nima dovolj za vredno življenje in mu kaj pomagali? Zahvalna nedelja nas želi tega spomniti.

Kot župnik izrekam hvaležnost vsem sodelavcem, duhovnemu pomočniku g. Gajšku in vsem sodelavcem v obeh župnijah: ključarjem, članom ŽPS, katehistinjam, organistom in pevovodjem, pevcem in pevkam, bogoslužnim in karitativnim sodelavcem in vsem, ki dobrohotno podpirate naše delo, za vašo zvestobo in prisotnost v župniji in pri bogoslužju. Hvala tudi za dar, ki ga namenjate za vašo župnijo, da lahko vzdržujemo in izpopolnjujemo stavbe in sredstva za župnijsko delo.

Ob zahvalni nedelji se tudi naš škof in njegovi sodelavci toplo zahvaljujejo duhovnikom in vsem vernikom. »V jeseni nas ne samo narava, ampak tudi Božja beseda nagovarja k hvaležnosti. Hvaležnost je drža, ki predstavlja človekovo duhovno hrbtenico, tako pri tistem, ki Boga pozna, kot pri onem, ki ga ne pozna. Je odraz osnovne človeške modrosti in ponižnosti, ki pa tako pri vernem kot nevernem nista sami po sebi umevni...

Predlogov za člane in članice župnijskih svetov, ki ste jih dali, nismo pozabili. Zaradi prazničnih priprav in dogajanja nismo utegnili narediti nadaljnjih korakov, vsekakor pa jih bomo v tem mesecu, da bi lahko čim prej začeli z normalnim delovanjem v ŽPS.

Pred Martinovo nedeljo lepo vabim člane in članice ŽPS Teharje na sestanek v torek po večerni maši ob 18.00.

Nekdanji župnik na Ponikvi, g. Kačičnik, je letos prehodil vso Jakobovo pot (okoli 800 km). Tam je videl in doživel gotovo zanimive kraje in ljudi. V četrtek, 10. 11., bo z nami pri sv. maši ob 18.00, nato pa bo svojo pot predstavil pri nas v Martinovi dvorani. Lepo povabljeni na predstavitev, saj bo zanimivo in smo mnogi z zanimanjem spremljali njegovo pot.

Ne nehamo moliti in prositi za vas, da bi živeli, kakor je vredno Gospoda, in bili njemu v vsem všeč,  in bi se z veseljem zahvaljevali Očetu… (prim. Kol 1, 8-12)

 

Narodni sinodalni povzetek: Slovenija Božja Cerkev je poklicana v sinodo (PD)

2.8 Življenje duhovnikov

Sinodalni pogovori so se večkrat dotaknili življenja in vloge duhovnikov v naših občestvih. Te pogovore so opravili bodisi duhovniki med seboj, bodisi laiki o duhovnikih. Zdi se, da je glede življenja in vloge duhovnikov v Sloveniji veliko izzivov. Objektivno gledano se manjša število duhovnikov in viša njihova starost. Novih duhovnih poklicev je zelo malo. Zdi se, da kot Cerkev na ta vprašanja nimamo pravih odgovorov oziroma nas ne vznemirjajo zares. Skrb za duhovne poklice ne sme izvirati zgolj iz potrebe, da popolnimo obstoječe strukture Cerkve. Ob temeljnem vprašanju, zakaj Bog dopušča takšno stanje duhovnih poklicev, se je potrebno zavedati, da bodo duhovni poklici zrasli kot sad v zdravi Cerkvi.

Duhovniki ugotavljajo, da je med njimi premalo bratske povezanosti, skupne molitve in iskrenega druženja. Potrebne bi bilo več odkritosti v pogovorih med duhovniki in tudi med duhovniki in škofi. Duhovniki ugotavljajo, da premalo poslušajo navdihe Svetega Duha, vernike in tudi sobrate. Pomembna je pomoč laikov, med katerimi so nekateri pripravljeni pomagati. Vernikom je hudo, če župnik ni s srcem pri župniji, ko nastajajo spori med duhovniki ali ko gledajo neurejene življenjske pogoje duhovnika. Zdi se, da so duhovniki pogosto osamljeni, po človeški plati nimajo pravih prijateljev in ne najdejo razumevanja. Pogosto nimajo nikogar, ki bi skrbel za njihovo hrano, čiščenje in pranje. Potrebno bi bilo celostno urediti zaposlitveni status, socialni položaj in financiranje duhovnikovega dela.

 

INFOMACIJE IN OBVESTILA

 

Praznovanje 25-letnice župnije sv. Lovrenc: - v petek, 4. 11., sv. maša in koncert, v nedeljo slovesno bogoslužje s škofom Lipovškom.

- Seja Župnijskega pastoralnega sveta in ključarjev: v  torek, 8. 11., ob 18.30.

- Martinova nedelja na Teharjah: 13. 11. 2022. Sveto mašo bo vodil vojaški vikar Matej Jakopič.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober: Bukovžlak; november: Pečovje; dec.: Slance in sp. Vrhe.

Kompole: Oktober: Ogorevc in Draga; november: Šentjanž., dec. :Laška vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.