20.08.2022

Oznanila za 21. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: Tedaj je nekdo rekel Jezusu: »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?« On pa jim je dejal: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: »Gospod, odpri nam!« Pa vam bo odvrnil: »Ne vem, od kod ste.« (Lk 12,51–53)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

21. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

21. 8. 2022

ob 8.00 za + Ivana in Anico Selič

ob 11.00 sklep oratorija; za + farane, za družine

Marija, Kraljica

Poned., 22. 8.

ob 7.00 za + Borisa Čehovina

Roza iz Lime

Torek, 23. 8.

ob 19.00 za + Terezijo Jerovšek, 30. dan

Natanael - Jernej

Sreda, 24. 8. 

ob 7.00  za + Jakoba (osmina) in Marijo Žolek

Ludvik IX., kralj

Četrtek, 25. 8.

ob 19.00 za + Angelo Vrečko in Franca Jelenca

* Gajšek za + Ano Grofelnik

Ivana Bichier, red. ustanoviteljica

 Petek, 26. 8.

ob 7.00 v dober namen

* Gajšek: za + Kristino Pintar

Monika, mati

Sobota, 27. 8.

sv. maša na romanju za + Petra Gradišnika

22. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

28. 8. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

10.00 za + Alojzija in Elizabeto Arzenšek

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

21. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

21. 8. 2022

ob 10.00 za + Zdenko in Avgusta Zorko

Roza iz Lime

Torek, 23. 8.

ob 19.00 v zahvalo in čast Materi božji in za zdravje

Monika, mati

Sobota, 27. 8.

sv. maša na romanju za + Jurija Roma

22. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

28. 8. 2022

ob 10.00 za + Martina Žnidarja, obl. Marijo Drobne in

      rodbino

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrla je: Marija Fidler, 71-letna, z Lipe. Pogreb bo v ponedeljek ob 14.00 na Teharjah. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Krivični bodo gledali konec modrega, a ne bodo doumeli, kakšne  namene je imel z njim Gospod in čemu ga je vzel v svoje varstvo. (Mdr 4, 17)

Za nasmeh: Lasje. »Me boš imel še naprej rad, čeprav imam sive lase?« vpraša Tanja previdno svojega moža. – »Zakaj pa ne? Tudi do sedaj sem te imel rad, čeprav si si barvala lase.«

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 21. DO 28. 8. 2022

 

V tem tednu smo imeli na Teharjah oratorijski vikend za otroke osnovne šole. Iz obeh župnij se je oratorija udeležilo 25 otrok. Bilo je lepo, tako pri delu, spoznavanju sv. Ignacija in njegovega dela, kot pri igri in molitvi. Oratorij zaključimo s sveto mašo, ki jo bomo obhajali danes ob 11.00 na prostem, na dvorišču župnišča, kje se je oratorij dogajal. Dobrodošli starši in sorodniki otrok in tudi drugi, da se nam pridružite. Lepo se zahvalim s. Ani in vsem animatorjem ter vsem, ki ste kaj pomagali pri delu v kuhinji, s pecivom ali s sladoledom.

Vabim pa, da gremo v soboto (27. 8. 2022) na župnijsko enodnevno romanje v zgornje-savinjsko dolino: sv. maša bomo imeli  v znani romarski cerkvi v Novi Štifti pri Gorjem gradu, ogledali si bomo tudi zakladnico izredno dragocenih mašnih plaščev in posodja v Radmirju, ki so bil dar raznih evropskih dvorov, imeli bomo skupno kosilo, si ogledali še cerkev v Solčavi in se popeljali po Logarski dolini… Lepo vabljeni vsi. Ministrantom v zahvalo za njihovo sodelovanje pri maši plačam avtobusni prevoz. Za polovico avtobusa že imamo prijav, lepo prosim, da se prijavite še drugi, še danes, najkasneje pa do srede. Odhod je ob 7.00 s Teharja.

Na seji Župnijskega pastoralnega sveta smo tudi za letos napovedali farni dan za obe župniji. V upanju, da bodo razmere ugodne, ga bomo pripravili za nedeljo, 18. septembra. Že sedaj lepo vabim, da si vzamete čas in pridete, saj je to lepa oblika župnijske skupnosti in srečanje vseh faranov. Radi bi pripravili tudi srečelov, zato že sedaj vabim, da pripravite in pridobite nekaj dobitkov.

Pod plaščem svetega Martina je knjiga o preteklosti in sedanjosti naše fare, ki smo jo pred kratkim izdali skupaj z Mohorjevo družbo. Spodbujam, da knjigo kupite zase ali jo poklonite komu svojih, saj je to lepo darilo, za župnijo pa bo povrnitev stroškov, ki so nastali z izdajo.

»Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?« Če se ustavimo pri tem vprašanju, ki smo ga slišali v evangeliju, in pri Jezusovemu odgovoru: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata.«, kmalu ugotovimo, da Jezus ni dal odgovora na vprašanje, ampak je povedal, kako se je mogoče rešiti, kako je mogoče priti do zveličanja. Zato nas Jezusov odgovor spodbuja, naj se ne ukvarjamo z vprašanjem, koliko jih bo rešenih, ampak se raje posvetimo Jezusovemu naročilu, kako priti do zveličanja. Jasno nam mora biti, da rešitev ni v moči človeka, tudi ne v privilegijih ali poznanstvih, tudi ne v posesti materialnih dobrin, ampak je zveličanje izključno in samo dar Božjega usmiljenja. Človeku ni mogoče, da bi se sam zveličal, mogoče pa je Bogu, ki človeka rešuje s svojo zastonjsko ljubeznijo.

Kako torej priti do rešenja, do sedeža ob mizi v Božjem kraljestvu? Jezus nam pravi, da je potrebno vstopiti skozi ozka vrata, še več, da si je potrebno prizadevati za vstop skozi ozka vrata. Ko mislimo na Božje usmiljenje, smo najbrž presenečeni, zakaj ozka vrata, če pa je usmiljenje neizmerno. Bolj na mestu bi bila široka in ne ozka vrata. Vendar ta ozka vrata niso zaradi Boga, ampak zaradi nas ljudi, ki smo preobilni. Ne po telesni teži, ampak zaradi zagledanosti v svoj prav, zaradi napuha in sebičnosti, zaradi ponosa, da zmoremo vse sami. Bolj ko smo zagledani v zlagano in namišljeno pravičnost, bolj se nam vrata ožijo in zato je potrebno več napora.

Začetek iskrenega in modrega prizadevanja za vstop skozi ozka vrata pa je in bo ponižnost, ki odpira srce. Z odprtostjo srca se namreč zahrepeni po Bogu in njegovih darovih, po njegovi milosti, ki jo potrebujemo za nenehno osebno prizadevanje. To prizadevanje pomeni, da se znamo soočiti s svojo realnostjo, ki je grešnost, da jo priznamo, jo obžalujemo in se kesamo. Prav v spoznanju in priznanju svojega greha pridemo do spoznanja, kdo je Gospod: On je tisti, ki nas neizmerno ljubi, ki odpušča in odrešuje.                                  

 

Po: F. Trstenjak

 

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 IV. Sinodalnost v dejanju:  Kot prispevek k posvetovanju

31. Namen prvega dela sinodalne poti je spodbuditi obsežen postopek posvetovanja, da bi zbrali bogate izkušnje živete sinodalnosti v njenih različnih izrazih in vidikih ter vanj vključili pastirje in vernike krajevnih Cerkva na vseh različnih ravneh, z najprimernejšimi sredstvi v skladu s posebnimi krajevnimi razmerami. Posvetovanje, ki ga usklajuje škof, je naslovljeno »na duhovnike, diakone in verne laike različnih Cerkva, tako posameznike kot združenja, ne da bi pri tem spregledali dragocen prispevek, ki ga lahko dajo posvečeni možje in žene« (EC 7). Posebej se zahteva prispevek sodelovalnih teles krajevnih Cerkva, zlasti duhovniškega sveta in pastoralnega sveta, iz katerih se lahko »sinodalna Cerkev [resnično] začne oblikovati«. 22 Prav tako dragocen bo prispevek drugih cerkvenih subjektov, ki bodo prejeli pripravljalni dokument, in tistih, ki bodo svoj prispevek poslali neposredno. Nazadnje bo izrednega pomena, da bodo prostor našli tudi ubogi in izključeni, ne le tisti, ki imajo določeno vlogo ali odgovornost v krajevnih Cerkvah.

 

INFORMACIJE IN OBVESTILA 

 

· Sklep oratorija: 21. 8. s sveto mašo ob 11.00.

· Župnijsko romanje: 27. 8.: Nova Štifta, Radmirje, Logarska dolina.  

· Vpis otrok v novo veroučno leto bo v tednu od 5. 9. do 9. 9.. Čakajo veroučni pripomočki.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:  avgust: Teharje; september: Štore-Lipa, oktober: Bukovžlak

Kompole: avgust: Prožinska vas; september: Kompole; Oktober: Ogorevc in Draga.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.