30.07.2022

Oznanila za 18. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: In rekel je: »Tole bom storil: podrl bom svoje žitnice ter postavil večje in tam bom spravil vso pšenico in svoje blago. In rekel bom svoji duši: Duša moja, veliko blaga imaš, spravljenega za veliko let; počivaj, jej, pij in bodi dobre volje!‹ Toda Bog mu je rekel: ›Neumnež, to noč bodo tvojo dušo terjali od tebe, kar pa si spravil, čigavo bo?‹ Tako je s tistim, ki si nabira zaklade, pa ni bogat v Bogu.« (Lk 12,18–21)

 SVETE MAŠA NA TEHARJAH

17. NEDELJA MED LETOM - 2. Anina

 Nedelja,

31. 7. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Ramšakove;

za + Karla Knaflca;   za + Danija Lenardiča, starše, Sandija Vodenika, Vlada Teržana, Katarino Gaber

Alfonz Ligvorij, škof, cerkveni uč.

Poned., 1. 8.

ob 7.00 za + družino Godina

* Gajšek za + Ano Kovač

Porcijunkula

Torek, 2. 8.

ob 19.00 za + Terezijo Jerovšek

Konrad, redovnik

Sreda, 3. 8. 

ob 7.00 za + Ivana Mastnaka in sorodnike

Janez Vianey, arški župnik

Četrtek, 4. 8.

ob 19.00 za + Srečka Šoštariča

* Gajšek za + Antona Štarkla

Marija Snežna

 Petek, 5. 8.

ob 7.00 za + Viktorja in Emo Rezar

* Gajšek za + Rozalijo Romih

Jezusova spremenitev

Sobota, 6. 8.

ob 19.00 za + Jožefa in Jožefo Goleš

18. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

7. 8. 2022

ob 8.00 za + starše in sestro Ulaga, Mihija Golouha, Mici Ulaga in rodbino Kukovič

  SVETE MAŠA V KOMPOLAH

17. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

31. 7. 2022

ob 8.00 za + Ivanko Zupanc, starše Žohar in Zupanc

Porcijunkula

Torek, 2. 8.

ob 19.00 za + Marijo Kroflič, obl.

Jezusova spremenitev

Sobota, 6. 8.

ob 9.00 za + Marto in Vinka Oblak

18. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

7. 8. 2022

ob 8.00 za + Danijelo Oberžan

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Komaj dojamemo, kar je na zemlji,težko najdemo, kar imamo v rokah.

Kdo bo torej prišel na sled nebeškim rečem? (Mdr 19, 16)

Za nasmeh: Brisalci. Oče je s sinom v trgovini kupil nove brisalce za avto. Ko sta prišla domov, je mali Miha povedal mami: »Ati je kupil nove sponke za listke s kaznimi!«

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN 31. 7. DO 7. 8. 2022

Danes obhajamo romarsko mašo pri sv. Ani. Slovesnost ob 10.00 bo vodil dr. Metod Benedik ob somaševanju več duhovnikov. Lepo smo obhajali dosedanje praznovanje pri sv. Ani. Zahvaljujem se ključarjem in njihovim ženam ter še nekaterim drugim, ki ste se trudili s čiščenjem in krašenjem, prav tako tudi hvala ministrantom in pevcem za lepo sodelovanje. Naj sv. Ana in Joahim izprosita pri Bogu zdravje in milost za vaše družine.

Za otroke pripravljamo počitniški oratorij, ki bo letos v avgustu, od 19. do 21. avgusta. Zadaj so prijavnice, kdor želi na oratorij, naj se čimprej prijavi, ker je število mest omejeno.

Župnijsko romanje. Že dve leti nismo bili na romanju zaradi epidemije. Upam, da bo letos drugače. Pripravljamo dvodnevno romanje v Avstrijo, Salzburg, Maria Plain, Melk… Datum: zadnji vikend v avgustu: sobota in nedelja (27. in 28. 8. 2022). Lepo povabljeni. Romanje je lepa oblika molitve in poglobitve osebne vere, ogled številnih lepot in znamenitosti, druženje in utrjevanje človeških, prijateljskih vezi. Natančen program si lahko ogledate na oglasni deski ali ga vzamete z mize zadaj v cerkvi. Cena je 179 €. Prijavite se na agenciji Aritours.

 Hvala za dar za akcija MIVA. Na Teharjah smo zbrali 793,90 €, v Kompolah 300,10 €. Denar sem že nakazal na Misijonsko središče v Ljubljani, od koder posredujejo misijonarjem.

Lepo vabljeni na Svetino - v soboto 6. 8.sv. mašo in procesijo z lučkami bo  ob 19.30 vodil g. Martin Golob. V nedeljo pa bo sv. maša ob 10.30 in jo bo vodil upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek.

Pošten sosed in pravo bogastvo: zgodba o poštenju

V velikem mestu sta živela dva zlatarja. Eden je bil Jud, drugi kristjan. Med seboj sta tekmovala, vendar sta bila prijatelja. Nekega dne je kralj izdal odlok, s katerim je vse Jude izgnal iz dežele. Judovski zlatar je v stiski zaupal svojemu krščanskemu prijatelju: »Ne bom mogel vzeti s seboj vseh dragocenosti. Ne vem, kje bo moj dom, zato se ne morem zanesti, da bodo na varnem. Kaj naj storim?«

»Zaupaj jih meni,« je dejal krščanski zlatar. Upam, da je kraljev ukaz začasen in gotovo se boste kmalu vrnili. Pred Bogom ti obljubljam, da bom skrbno varoval tvoje dragocenosti, dokler se ne vrneš.«

Jud si je oddahnil, in preden je zapustil mesto, je prijatelju izročil zaboj zlata in dragih kamnov.

Preteklo je mnogo let, ko je umrl kralj. Prvi odlok njegovega sina, novega kralja, je bil, da se Judje smejo vrniti v kraljestvo. Judovski zlatar v času svojega izgnanstva ni niti enkrat pisal svojemu prijatelju. Tako se je vrnil v mesto, ne da bi slutil, kaj ga čaka. Ali njegov prijatelj še živi? Ali je držal besedo in čuval njegove dragocenosti? Ko se je judovski zlatar vračal v mesto, kjer je bil nekoč doma, se je v strahu bližal svojemu staremu domu in kar zastal mu je dih, ko je zagledal prijateljevo zlatarno. Kar je bilo nekoč ponos okolice, je bilo sedaj v razvalinah. Tudi hiše nasproti nje ni bilo več.

»Vse sem izgubil,« je glasno zajokal. »Posel mi je šel po vodi, pa še prijatelja sem izgubil.«

Tedaj se mu je približal starček. Bil je nekdanji sosed. »Kmalu potem, ko si odšel, je moja trgovina zgorela. Izgubil sem domala vse svoje imetje. Tako sem do sedaj živel v revščini.«

»Zakaj pa nisi uporabil mojega bogastva, da bi znova začel?« je vprašal judovski zlatar. »Saj si vendar imel moje zlato in dragocene kamne!«

»Ni me bilo strah, da izgubil svoje imetje,« je odgovoril prijatelj,« bal sem se, da bi izgubil svojo poštenost. Sveto sem ti obljubil, da bom skrbel za tvoje dragocenosti in ohranil sem ti jih. Vse, kar si mi zaupal, je spravljeno v kleti.«prl svojo zlatarno. Svoje bogastvo je razdelil s poštenim sosedom in tako sta kristjan in Jud živela kot brata.

                                                                                                                            Po B. Rustja, Zgodbe za pogum

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 IV. Sinodalnost v dejanju: Deset tematskih jeder za preučevanje

VI. DIALOG V CERKVI IN V DRUŽBI Dialog je pot vztrajnosti, ki vključuje tudi tišino in trpljenje, ki pa je sposobna zbrati izkušnje oseb in ljudi. Kateri so kraji in načini dialoga v naši krajevni Cerkvi? Kako se lotevamo razhajanj v viziji, konfliktov in težav? Kako spodbujamo sodelovanje s sosednjimi škofijami, z redovnimi skupnostmi in med njimi na našem območju, z laičnimi združenji in gibanji ter med njimi itd.? Kakšne izkušnje v dialogu in skupnem prizadevanju imamo z verniki drugih religij in z neverniki? Kako se Cerkev pogovarja in uči od drugih družbenih sektorjev: sveta politike, ekonomije, kulture, civilne družbe, revnih ...? VII. Z DRUGIMI KRŠČANSKIMI VEROIZPOVEDMI Dialog med kristjani različnih veroizpovedi, ki jih združuje en krst, ima posebno mesto na sinodalni poti. Kakšne odnose imamo z brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi? Na katerih področjih? Katere sadove smo nabrali ob tej »skupni hoji«? Katere težave se pojavljajo? VIII. OBLAST IN SODELOVANJE Sinodalna Cerkev je sodelujoča in soodgovorna. Kako določamo cilje, ki jih želimo doseči, pot, po kateri jih bomo dosegli, in korake, ki jih moramo narediti? Kako se v naši krajevni Cerkvi izvaja oblast? Katere prakse timskega dela in soodgovornosti imamo? Kako se spodbujata služenje laikov in prevzemanje odgovornosti s strani vernikov? Kako delujejo sinodalni organi na ravni krajevne Cerkve? Imajo rodovitne izkušnje?

 

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

· Druga Anina nedelja – sv. maša 31. 7. ob 10.00 na prostem.

· V Avgustu bodo sv. maše na Teharjah ob nedeljah samo ob 8.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   julij: Slance in sp. Vrhe; avgust: Teharje in Štore;

februar: Kompole: julij: Laška vas; avgust: Prožinska vas, september: Ogorevc in Draga.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si