09.07.2022

Oznanila za 16. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.« (Lk 10,40–42)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

15. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

17. 7. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ivanko in Ano Grofelnik

Arnodl, državnik

Poned., 18. 7.

ob 7.00 za + Kristo Kobilica

* Gajšek za + Romana in Nado Lubej

Arsenij Veliki

Torek, 19. 7.

ob 19.00 za + Štefana in Nežo Polajžar

za + Alojzija in Elizabeto Arzenšek

Marjeta Antiohijska

Sreda, 20. 7. 

ob 7.00 za + Albina Polaka

Danijel, prerok

Četrtek, 21. 7.

ob 19.00 za + Jožefa in Mladeno Hrvatič

Gajšek za + Ivana Grajžla

Marija Magdalena

 Petek, 22. 7.

ob 7.00 za + Borisa Čehovina

 Gajšek za + Draga Žuliča

Brigita Švedska

Sobota, 23. 7.

pri sv. Ani ob 19.00 za + Angelo in Franca

za + Albina Malgaja; za + Ludvika in Matildo Pavlič

16. NEDELJA MED LETOM - MIVA

 Nedelja,

24. 7. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

pri sv. Ani ob 10.00 za + Marijo Ostrožnik; za Hrovatove in Rozmanove

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

15. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

17. 7. 2022

ob 10.00 za + Franca Jazbec in družino Mlakar

Arsenij Veliki

Torek, 19. 7.

ob 19.00 za + Franca Mastnak, osmina

Brigita Švedska

Sobota, 23. 7.

ob 9.00 za + Marina, Marijo Sikošek, Ivana, Jožeta Selič in Betko Erjavec

16. NEDELJA MED LETOM - MIVA

 Nedelja,

24. 7. 2022

ob 10.00 za + Anico in Stanka Mulej ter Ano Cehner

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa?

A tudi če bi te ona zavrgla, jaz te ne pozabim! (Iz 49, 15) Kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. (Lk 6, 21)

Za nasmeh: Na nogi. »Bi se radi vozili na moje stroške?« vpraša Aleš sopotnika na mestnem avtobusu. – »Jaz? Zakaj pa?« – »Ali niste opazili, da mi stojite na nogi?«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 17. DO 24. 7. 2022

 

Za otroke pripravljamo počitniški oratorij, ki bo letos v avgustu, od 19. do 21. avgusta. Zadaj so prijavnice, kdor želi na oratorij, naj se čimprej prijavi, ker je število mest omejeno.

Župnijsko romanje. Že dve leti nismo bili na romanju zaradi epidemije. Upam, da bo letos drugače. Pripravljamo dvodnevno romanje v Avstrijo, Salzburg, Maria Plain, Melk… Datum: zadnji vikend v avgustu: sobota in nedelja (27. in 28. 8. 2022). Lepo povabljeni. Romanje je lepa oblika molitve in poglobitve osebne vere, ogled številnih lepot in znamenitosti, druženje in utrjevanje človeških, prijateljskih vezi. Natančen program si lahko ogledate na oglasni deski ali ga vzamete z mize zadaj v cerkvi. Pojdite z nami! Bo lepo. Cena je 179 €.

Povišanje mašnega daru: Po štirih letih od zadnje spremembe so naši škofje sklenili, da se s 1. septembrom 2022 dar za sveto mašo (tako imenovani mašni štipendij) poviša na 23 evrov. Za duhovnike v Sloveniji je mašni dar še vedno glavni vir preživljanja. Ob vseh podražitvah gotovo razumete, da to zadeva tudi duhovnika, še zlasti podražitev energentov in hrane. Ob tem se lepo zahvalim za vsako vaše sodelovanje in pomoč pri delu in v pastoralni dejavnosti.

God sv. Ane in Joahima obhajamo slovesno v naši fari kar ves teden. Po dolgoletni navadi je prva nedelja povezana s procesijo z Najsvetejšim, druga nedelja pa je romarska in je sv. maša na prostem pred cerkvijo. Vmes je god sv. Ane in Joahima. Letos smo s tem praznikom povezali tudi predstavitev knjige o župniji Teharje. Pred leti je bila izdana podobna knjiga za župnijo sv. Lovrenc. Naslov naše knjige je: Pod plaščem sv. Martina - župnija Teharje skozi čas. Slovesna predstavitev knjige bo na predvečer prve Anine nedelje, v soboto, 23. 7.: ob 19.00 bo sv. maša v cerkvi sv. Ane, nato pa bomo ob 20.00 v župnijski dvorani avtorji knjige (dr. Bogdan Kolar, dr. Miran Sajovic, prof. Matej Ocvirk, prof. Janja Pesjak in Miha Herman) z založbo Mohorjeva družba predstavili nastanek, vsebino in namen knjige. Takrat jo boste že lahko dobili. Lepo vas vabim, saj je to pomembno delo za župnijo. Povabite tudi druge, sorodnike in rojake.

Prihodnjo nedeljo bomo tudi letos obhajali tako imenovano »Krištovo nedeljo« in se pridružili akciji MIVA -pomoč slovenskim misijonarjem pri nabavi in vzdrževanju vozil, s katerimi rešujejo življenja in prihajajo do ljudi v tretjem svetu. Lani smo zbrali na Teharjah 693,30 in v  Kompolah 167 €. Bog povrni v imenu tistih, ki so prejeli vaš dar! V nedeljo bo po prvi maši na Teharjah in po redni maši ob 10.00 v Kompolah blagoslov vozil.

 

Marta, bodi mirna: za svojo zvesto službo si blagoslovljena, za svoj trud si želiš plačila, počitek. Zdaj imaš veliko dela, rada bi nasičevala umrljiva telesa, četudi svetnikov. Toda ko prideš v nebeško domovino, ali boš našla popotnika, da ga sprejmeš pod streho? Ali boš našla lačnega, da mu odlomiš kos kruha? Žejnega, da ga napojiš? Bolnika, da ga obiščeš? Prepirljivca, da ga spraviš? Mrliča, da ga pokoplješ? Vsega tega tam ne bo. A kaj bo torej tam? To, kar si je Marija izvolila: tam ne bomo nasičevali, ampak se bomo nasičevali. Zato bo tam v zvrhani meri vsega, kar si je tukaj Marija izvolila: z obložene mize je pobirala drobtine Gospodove besede.

                                                                                                                                        Sv. Avguštin

 

 

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 IV. Sinodalnost v dejanju: Deset tematskih jeder za preučevanje

30. Da bi lažje poudarili izkušnje in izdatneje prispevali k posvetovanju, v nadaljevanju navajamo deset tematskih jeder, ki izražajo različne vidike »živete sinodalnosti«. Prilagoditi jih bo treba različnim krajevnim okoliščinam in jih občasno dopolniti, razložiti, poenostaviti in poglobiti, pri tem pa posebno pozornost namenjati tistim, ki imajo več težav pri sodelovanju in odzivanju. Priročnik, ki je priložen temu pripravljalnemu dokumentu, ponuja orodja, načrte in predloge, tako da bodo različne skupine vprašanj lahko konkretno navdihovale molitev, formacijo, razmišljanje in izmenjavo.

I. TOVARIŠI NA POTI V Cerkvi in družbi smo drug ob drugem na isti poti. Kdo v vaši krajevni Cerkvi »hodi skupaj«? Kdo je del tega, čemur pravite »naša Cerkev«? Kdo nas prosi, naj hodimo skupaj? Kdo so tovariši zunaj cerkvenega dosega? Katere osebe ali skupine so ostale na obrobju, izrecno ali dejansko?

II. POSLUŠATI Prvi korak je poslušanje, za kar je treba brez predsodkov odpreti um in srce. Koga »mora« naša krajevna Cerkev »poslušati«? Kako poslušamo laike, zlasti mlade in ženske? Kako vključujemo prispevek posvečenih mož in žena? Koliko prostora namenimo glasu manjšin, zavrženih in izključenih? Ali prepoznamo predsodke in stereotipe, ki nas pri poslušanju ovirajo? Kako poslušamo družbeni in kulturni kontekst, v katerem živimo?

 

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Predstavitev knjige: Pod plaščem sv. Martina - Župnija Teharje skozi čas: 23. 7. ob 20.00.

· Prva Anina nedelja – sv. maša in procesija: 24. 7. ob 10.00; druga Anina nedelja: 31. 7. ob 10.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;, julij: Slance in sp. Vrhe.

februar: Kompole: Kompole; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž; julij: Laška vas

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.