09.07.2022

Oznanila za 15. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Neki učitelj postave je takole skušal Jezusa: Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v postavi?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe.« - »Prav si odgovoril,« mu je rekel: »to izvršuj in boš živel.« (Lk 10,25-28)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

15. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

10. 7. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Marjana Ošlaka in rod. Kladnik

Benedikt, opat,  zavetnik Evrope

Poned., 11. 7.

sv. maša drugje: po namenu

* Gajšek za + Karolino in Stanka Godicelj

Mohor in Fortunat

Torek, 12. 7.

sv. maša v Kompolah

Henrik, cesar

Sreda, 13. 7.

sv. maša drugje: za + s. Lavrencijo in brata

Kamil le Lellis, duhovnik

Četrtek, 14. 7.

sv. maša drugje: za + Hermanove

* Gajšek za + Stanko Plank

Bonaventura, škof

 Petek, 15. 7.

ob 7.00 za + Milico Jesenek

* Gajšek za + Ano Mastnak

Karmelska Mati B.

Sobota, 16. 7.

ob 19.00 za + Anico in Ivana Selič

16. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

17. 7. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Ivanko in Ano Grofelnik

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

15. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

10. 7. 2022

ob 10.00 za + Franca Mravljaka in sorodnike

Mohor in Fortunat

Torek, 12. 7.

ob 19.00 za + Frideriko Rom

Karmelska Mati B.

Sobota, 16. 7.

ob 9.00 za + Antona Krajška in rodb. Likar-Krajšek

16. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

17. 7. 2022

ob 10.00 za + Franca Jazbec in družino Mlakar

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrli so: Franc Mastnak iz Prožinske vasi—pogreb bo jutri ob 16.00 v Kompolah, Jože Golob iz Štor—pogreb v torek ob 15.30 na Teharjah in Ivan Muškotevc iz Komol, pogreb v sredo  ob 16.00. Bog jim daj večni mir.

Iz svetega pisma: Krivični bodo gledali konec modrega, a ne bodo doumeli, kakšne namene je imel z njim Gospod in čemu ga je vzel v svoje varstvo. (Mdr 4, 17)

Za nasmeh: Franci vpraša Jožeta: »Kako ti gre s tvojimi gimnastičnimi vajami? Se že lahko dotakneš prstov na nogi?« – »Dotaknem še ne, ampak od včeraj jih lahko že vidim!«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 10. DO 17. 7. 2022

 

Za otroke pripravljamo počitniški oratorij, ki bo letos v avgustu, od 19. do 21. avgusta. Zadaj so prijavnice, kdor želi na oratorij, naj se čimprej prijavi, ker je število mest omejeno.

Župnijsko romanje. Že dve leti nismo bili na romanju zaradi epidemije. Upam, da bo letos drugače. Pripravljamo dvodnevno romanje v Avstrijo, Salzburg, Maria Plain, Melk… Datum: zadnji vikend v avgustu: sobota in nedelja (27. in 28. 8.) 2022. Lepo povabljeni. Romanje je lepa oblika molitve in poglobitve osebne vere, ogled številnih lepot in znamenitosti, druženje in utrjevanje človeških, prijateljskih vezi. Na oglasni deski in v cerkvi zadaj imate program romanja. Vzemite, se navdušite in se čim prej prijavite. Poromajmo, se duhovno okrepimo, ustvarjajmo lepo vzdušje in si oglejmo znamenitosti in izredno lepa svetišča. Cena je 179 €.

Povišanje mašnega daru: Po štirih letih od zadnje spremembe so naši škofje sklenili, da se s 1. septembrom 2022 dar za sveto mašo (tako imenovani mašni štipendij) poviša na 23 €. Za duhovnike v Sloveniji je mašni dar še vedno glavni vir preživljanja. Ob vseh podražitvah gotovo razumete, da to zadeva tudi duhovnika, še zlasti podražitev energentov in hrane. Ob tem se lepo zahvalim za vso vaše sodelovanje in pomoč pri delu ter v pastoralni dejavnosti.

God sv. Ane in Joahima obhajamo slovesno v naši fari kar ves teden. Po dolgoletni navadi je prva nedelja povezana s procesijo z Najsvetejšim, druga nedelja pa je romarska in je sv. maša na prostem, pred cerkvijo. Letos smo s tem praznikom povezali tudi predstavitev knjige o naši župniji skozi čas in smo ji dali naslov: Pod plaščem sv. Martina - župnija Teharje skozi čas. Slovesna predstavitev knjige bo na predvečer prve Anine nedelje, v soboto, 23. 7.: ob 19.00 bo sv. maša v cerkvi sv. Ane, nato pa bomo ob 20.00 v župnijski dvorani avtorji knjige (dr. Bogdan Kolar, dr. Miran Sajovic, prof. Matej Ocvirk, prof. Janja Pesjak in Miha Herman) skupaj z založbo Mohorjeva družba predstavili nastanek, vsebino in namen knjige. Takrat jo boste že lahko dobili. Lepo vas vabim, saj je to pomembno delo za župnijo. Povabite še druge, sorodnike in rojake.

Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. (Lk 10,33)

Prvi korak, da postanemo bližnji, je, da živimo z odprtimi očmi za druge.

Kdor ima zaprte oči v skrbi samo zase, v sanjarjenju, ki zraste v njegovi fantaziji, ali v sanjah, ki jih vzbudi npr. televizija; kdor jih ima prilepljene na svoje ambicije in načrte; kdor ne vidi »prave« resničnosti, ker si je nataknil plašnice ideologij in modnih smernic; kdor si pusti napolniti oči s pretirano predanostjo skrbi za telo, športu, glasbi, ne more niti začeti poti, ki naj bi jo prehodil, da bi »postal bližnji«. Ker ne vidi tistega, ki živi ali se pojavi pred njim.

Samo kdor »vidi«, se lahko odloča, ali naj stopi na drugo stran ceste ali naj gre dalje ali naj ima sočutje.

Sočutje, ki pa ni jokava in neučinkovita sentimentalnost iz televizijskih nadaljevank, niti zgolj površinski »Revež, kako se mi smili!« Sočutje je popolno poistovetenje s stanjem drugega, sodoživljanje, ob katerem vztrepeta človekova notranjost.

Gospod, Jezus, ti želiš, da na takšen način postanem bližnji vsem, prijateljem in sovražnikom, »lepim in grdim«.

Gospod Jezus, oprosti  mi! Mogoče še nisem postal bližnji nikomur.Daj mi moči, da se vsak dan znova trudim, da postanem bližnji drugemu; da bom lahko uresničil svoje poslanstvo; da bom oznanjal tvojo ljubezen.                                                                                                             Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 IV. Sinodalnost v dejanju: 28. Pri ponovnem branju izkustev je treba upoštevati, da je »skupno hojo« mogoče razumeti z dveh različnih vidikov, ki sta močno povezana. Prvi vidik preučuje notranje življenje krajevnih Cerkva, odnose med njihovimi sestavnimi deli (predvsem med verniki in njihovimi pastirji, tudi po sodelovalnih skupinah, ki jih predvideva cerkvenopravni red, vključno s škofijsko sinodo) in skupnostmi, na katere se delijo (zlasti župnije). Nato obravnava odnose med škofi in rimskim škofom, tudi po posrednih sinodalnih organih (škofovske sinode večjih patriarhalnih in nadškofijskih Cerkva, svetov hierarhov in združenj hierarhov Cerkva sui iuris ter škofovskih konferenc z njihovimi nacionalnimi, mednarodnimi in celinskimi izrazi). Nato se razširi na načine, po katerih vsaka krajevna Cerkev vključuje prispevek različnih oblik meniškega, redovnega in posvečenega življenja, laičnih združenj in gibanj, različnih vrst življenju in poslanstvu cerkvenih in katoliških ustanov (šole, bolnišnice, univerze, fundacije, dobrodelne organizacije in organizacije za pomoč itd.). Nazadnje ta vidik zajema tudi odnose in skupne pobude z brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi, s katerimi si delimo dar istega krsta. 29. Drugi pogled obravnava, kako Božje ljudstvo hodi skupaj s celotno človeško družino. Tako bomo pogled usmerili na stanje odnosov, dialog in možne skupne pobude z verniki drugih veroizpovedi, z ljudmi, ki so se oddaljili od vere, pa tudi s posebnimi družbenimi okolji in skupinami z njihovimi institucijami (svet politike, kulture, ekonomije, financ, dela, sindikatov in poslovnih združenj, nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe, ljudskih gibanj, različnih manjšin, revnih in izključenih itd.)

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

· Predstavitev knjige: Pod plaščem sv. Martina - Župnija Teharje skozi čas, 23. 7. ob 2000.

· Prva Anina nedelja - sv. maša in procesija: 24. 7. ob 10.00; druga Anina nedelja: 31. 7. ob 1000.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;, julij: Slance in sp. Vrhe.

februar: Kompole: Kompole; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž; julij: Laška vas

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.