18.06.2022

Oznanila za 12. nedeljo med letom za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: »Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci; in vprašal jih je:  »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.« Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovóril: »Božji Maziljenec.« (Lk 9,18–20)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

12. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 6. 2022

ob 8.00 za + Angelo in Franca Selič

ob 10.00 za žive in rajne farane

Margareta, dominikanka

Poned., 20. 6.

ob 7.00 za + Josipa Cveka

* Gajšek za + Terezijo Jernejšek

Alojzij Gonzaga

Torek, 21. 6.

ob 19.00 za + Ivana in Frančiško Jeršič

Janez Fisher, škof

Sreda, 22. 6.  

ob 7.00 za + Frideriko Rom, osmina

Jožef Caffaso, duhovnik

Četrtek, 23. 6.

ob 19.00 za + Ivana Korena in Marjana Rozmana

* Gajšek za + Adolfa Sivka

Srce Jezusovo; roj. Janeza Krstnika

 Petek, 24. 6.

ob 7.00 za + Ano Drobne, osmina

Marijino  srce

Sobota, 25. 6.

ob 19.00 za + Kristino Pintar

13. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

26. 6. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Uršulo in Alojza Klavžar ter v dober namen

ob 19.00 za + Karla in Frančiško Romih; Franca Kača

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

12. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

19. 6. 2022

ob 10.00 za + Ivana Pajka in rodbino Štarkl-Pajk

Alojzij Gonzaga

Torek, 21. 6.

ob 19.00 za + Katiko Kobola, sestro Mimi Kolar

Srce Jezusovo; roj. Janeza Krstnika

 Petek, 24. 6.

v Šentjanžu ob 19.00 za + Antona Štarkla

Marijino srce

Sobota, 25. 6.

ob 9.00 za + Silva Čvana

13. NEDELJA MED LETOM

 Nedelja,

26. 6. 2022

V Šentjanžu ob 10.00 za + Franca Koresa in Gizelo Završek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Krivični bodo gledali konec modrega, a ne bodo doumeli, kakšne  namene je imel z njim Gospod in čemu ga je vzel v svoje varstvo. (Mdr 4, 17)

Za nasmeh: (Ne)varnost. Monika končno naredi šoferski izpit in se pelje po vaški cesti. Neki elektro delavec se začne ravno vzpenjati na drog električne napeljave. Monika mu sikne skozi zobe: »Tako slabo pa spet ne vozim!«

 

  OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 19. DO 26. JUNIJA 2022

V petek je praznik Jezusovega srca, ki je dobrote in ljubezni polno do vseh, tudi do grešnikov. Prosimo ga, naj nam pomaga, da bomo tudi mi svoj srce oblikovali po njem. Ta dan je tudi rojstni dan Janeza Krstnika. Sv. mašo bomo imeli zvečer ob 19.00 v Šentjanžu. Kot običajno, bomo imeli to nedeljo v Šentjanžu lepo nedeljo, sv. mašo ob 10.00. Zato ne bo maše v Kompolah. Povejte še drugim.

V soboto je naš državni praznik, pomemben praznični dan. Se spominjamo dneva razglasitve naše samostojne države, pa tudi vojne in vsega, kar je prihajalo skozi 30 let. Molimo za domovino! Vabljeni na pohod po Slomškovi romarski poti - izhodišče Nova Cerkev, Ponikva, Šmarje pri Jelšah, sklep pa v žički kartuziji ob 15.00. Lepo vabljeni.

Za otroke od 6. do 14. leta pripravljamo počitniški oratorij in sicer od 19. - 21- avgusta. število je letos omejeno, zato čim prej prijavete, kogar želite, da sodeluje.

Pri sv. Jožefu je sv. maša ob 18.30, nato kresovanje in slavnostni nagovor dr. Ernesta Petriča ter veselje ob prazniku državnosti. Lepo vabljeni.

Prihodnjo nedeljo bomo blagoslovili nov evharistični križ. Prvotni je bil postavljen leta 1936 po Evharističnem kongresu, ki je bil za vse tedanje jugoslovanske katoličane v Ljubljani. Po vojni so nasprotniki vere križ zrušili, dobri verniki pa so ga ponovno postavili, ga obnovili in blagoslovili ob zadnji novi maši v naši župniji 2007. Ker je prečni tram strohnel, bomo v tem tednu v celoti postavili novega, hrastovega. Lepo se zahvalim Silvotu, da je našel primeren les, sinu Jerneju za izdelavo, ostalim ključarjem in vsem, ki so se trudili pri postavitvi. Vabim k sveti maši in blagoslovu v nedeljo ob 19.00.

Videti Jezusa v bližnjem

Isto vprašanje, kot ga je Jezus zastavil svojim apostolom, pravi papež Frančišek, Jezus danes postavlja tudi vsem nam: Kaj pravite, kdo sem? Nanj naj bi odgovorili ne le teoretično, ampak z našim življenjem, saj je vera življenje. Kot poudarja sveti oče: »Gre za to, da razumemo, kdo je Kristus za nas: ali je on središče našega življenja in cilj vsakega našega delovanja v Cerkvi in družbi.«

Pastorala v naših skupnostih naj bi sicer bila vedno odprta mnogim potrebnim, saj je ljubezen pot popolnosti. Vendar pa nas vsa ta dela solidarnosti ne smejo odvrniti od stika z Gospodom, zatrjuje papež Frančišek: »Krščanska ljubezen ni preprosta filantropija, ampak je po eni strani videti bližnjega z Jezusovimi očmi in po drugi strani videti Jezusa v ubogem.«

Drugačen odnos do ljudi pa lahko zavzamemo le v luči razumevanja besed apostola Pavla, ki v pismu Galačanom opozarja, kako bi nas že sam krst moral spremeniti. S krstom nas Jezus pritegne k sebi, zato moramo omogočiti, da nas ta tudi notranje oblikuje. Eno prvih znamenj Jezusovega duha v nas je torej drugačen odnos do ljudi. Na vse namreč moramo gledati z očmi Jezusa, ki hoče odrešiti vse. Kot Božji otroci smo z vsemi ljudmi – med seboj bratje. Bog nas v Jezusu tako vse ljubi in rešuje.                                                                                                                                      

 

Po: M. Debevc

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 III.          20. Jezus, množica v svoji raznolikosti, apostoli: to je podoba in skrivnost, ki jo je treba nenehno premišljevati in poglobljeno raziskovati, da bi Cerkev lahko vse bolj postajala to, kar je. Vsi trije igralci so nujno potrebni na prizorišču. Če je odsoten Jezus in njegovo mesto zasede kdo drug, Cerkev postane pogodba med apostoli in množico, njihov dialog pa se konča po zgledu političnih iger. Brez apostolov, ki jih je pooblastil Jezus in poučeval Duh, se pretrga odnos z evangeljsko resnico in množica, ki sprejema ali zavrača Jezusa, je izpostavljena mitu ali ideologiji o njem. Brez množice se odnos apostolov z Jezusom spridi v nekakšno sektaško religijo, ki se sklicuje sama nase; takrat evangelizacija, ki izhaja iz neposrednega razodetja, v katerem Bog osebno nagovarja vse in ponuja svoje odrešenje, izgubi svojo luč. 21. Potem je tu še »dodatni« igralec, antagonist, ki na prizorišče prinese satansko ločevanje od preostalih treh. Ko se učenci soočajo z vznemirjajočo vizijo križa, nekateri od njih odidejo, razpoloženje množice pa se spremeni. Potuhnjenost, ki ločuje in zato ovira skupno pot, se enako dobro kaže v oblikah verske strogosti, moralnih predpisov, ki se zdijo zahtevnejši od Jezusovih, in v zapeljivosti posvetne politične modrosti, ki se kaže kot učinkovitejša od razločevanja duhov. Da bi se izognili prevaram »četrtega igralca«, se je treba nenehno spreobračati. V tem pogledu je pomenljiv prizor s stotnikom Kornelijem (prim. Apd 10), ki privede do »koncila« v Jeruzalemu (prim. Apd 15), saj ta predstavlja ključno referenčno točko za sinodalno Cerkev.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

· Dekanijska revija pevskih zborov: 19. 6. pri sv. Ceciliji v Celju ob 16.00. Pridite poslušat.

· Sv. maša pri evharističnem križu bo 26. 6. ob 19.00; blagoslov obnovljenega križa.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi.  Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;, julij: Slance in sp. Vrhe.

februar: Kompole: Kompole; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž; julij: Laška vas

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.