04.06.2022

Oznanila za Binkošti za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. To vam povem, dokler sem še med vami. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.« (Jn 14,23–26)

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

BINKOŠTI

 Nedelja,

5. 6. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jožefo in Jožefa Goleš

Binkoštni pohod 4 cerkva - Šentjanž ob 14.00

 Marija

mati Cerkve

Poned., 6. 6.

pri sv. Ani ob 10.00 za + Bogomirja in Frančiško Rezar

ob 19.00 za + Nino Toman

Rober Newminstr.

Torek, 7. 6.

ob 19.00 za + Rozalijo, Zdravka in Jožeta Romih

* Gajšek za + Martina Korenjaka

Medard, škof

Sreda, 8. 6.  

ob 7.00 za + Ivana Mastnaka in sorodnike

Primož in Felicijan, mučenca

Četrtek, 9. 6.

ob 19.00 za + Alojzija in Elizabeto Arzenšek

* Gajšek za + Franca Jazbeca

Bogumil poljski, škof

 Petek, 10. 6.

ob 7.00 za + starše Rezar

* Gajšek za + Ano Mastnak

Barnaba, apostol

Sobota, 11. 6.

ob 19.00 za + Alojza in Urško Klavžar

NEDELJA SV. TROJICE

 Nedelja,

12. 6. 2022

ob 8.00 za + Zvonka Ptička, Ivana in Julijano Burger

ob 10.00 za žive in rajne farane; sklep veroučnega leta

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

BINKOŠTI

 Nedelja,

5. 6. 2022

ob 10.00 za + Henrika in Angelo Krajnc ter rodbini

      Horvat-Krajnc

 Marija mati Cerkve

Poned., 6. 6.

ob 19.00 za + Cecilijo Mlakar

Barnaba, apostol

Sobota, 11. 6.

ob 9.00 za + Ano in Angelo Ojsteršek

NEDELJA SV. TROJICE

 Nedelja,

12. 6. 2022

ob 10.00 za + Franca Zorenc in Ivana Goriška

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Umrla sta: Zidanski Karl, 89-letni iz Velenja, pogreb bo jutri ob 15.00 na Teharjah; in Ana Grofelnik, 84-letna iz Drage, pogreb bo v torek ob 15.00 v Kompolah. Bog jima daj večni mir.

Iz svetega pisma: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. (Jn 10, 11) Za nasmeh: Torta. Tim v vrtcu praznuje rojstni dan. Vzgojiteljica ga vpraša: »Povej, zraven koga bi rad sedel danes?« Tim izstreli z žarečimi očmi: »Najraje zraven torte!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 5. – 12. JUNIJA 2022

Lepo vabljeni dane, na Binkošti, na »pohod 4 cerkva« v naših dveh župnijah Sv. Lovrenc in Teharje. Zaradi dežja smo ga s prešnje nedelje prestavili na danes. Začetek pohoda je ob 14.00 v Šentjanžu pri cerkvi, potem se spustimo do Kompol, prečkamo Voglajno in nadaljujemo do sv. Ane in nato zaključimo v cerkvi pri sv. Martinu na Teharjah. Lepo ste vabljeni vsi in se pridružite glede na svoje zmožnosti hoje. V vsaki cerkvi se bomo kratko ustavili in se priporočili za naše osebne in skupne potrebe. Skupna pot je lepa oblika hoje, pogovora, zaupanja in medsebojne pomoči. Letos še posebej govorimo o sinodi, o skupni poti, da bi se bolje spoznali, se slišali in hodili v isto smer. Torej, vsi lepo vabljeni.  

Za nami je velikonočni čas. V njem smo duhovno spremljali srečevanja vstalega Jezusa z apostoli in prvimi učenci. Pogosto jih je obiskal, jih spominjal na vse, kar je storil in govoril. Bil je med njimi, a je bil vendar drugačen, poveličan, niso ga oklepali zakoni narave in telesnih razsežnosti. Jasno jim je povedal, da od njih odhaja in jim obljubil pomoč z višave, duha Tolažnika, duha Resnice, ki izhaja iz Očeta in njega, Sina. To bo njihova moč, vez z Bogom, izvir modrosti, spodbujevalec k dobremu, duh navdušenja in edinosti... Cerkvi je prinesel navdušenje, pomlad, spreminjal mišljenje in dajal moč, da so spreminjali navade in kalupe tedanjega sveta. Prinašali so duha edinosti, vztrajnosti, drugače razumevali in živeli družinske odnose, z dobroto in ljubeznijo počasi od znotraj spreminjali družbo in odnose. Kako neverjetno in čudovito! To občudujemo, to želimo!

Bog daje svetega Duha tudi v naš čas. Po zakramentih, še posebej po krstu in birmi, po navdihih v človekovi notranjosti, po molitvi in zgledu dobrih ljudi…

Tudi po vsakoletnem praznovanju Binkošti. Tudi mi smo prejeli darove sv. Duha. Kaj smo storili z njimi? Smo jih zavrgli ali se je na njih nabral prah »sodobnega« časa; ali jih kaj  uporabljamo? Ali dopuščamo Bogu, da preko nas deluje tudi v tem času????

 

Bog nam govori po Svetem Duhu.

Sveti Duh je nepogrešljiv v Presveti Trojici. Je ljubezen, ki izvira iz osrčja nebeškega Očeta. Je živa voda, ki se razliva iz Jezusovega naročja in blagoslavlja vse stvarstvo.

Kot vez med Očetom in Sinom združuje človeštvo v ljubezni do Boga.

Sveti Duh nam daje uvid, nas krepi v urah skušnjave in bolečine.

Z njegovo pomočjo zmoremo razločevati med dobrim in zlim, se odločati, kakor je všeč dobremu nebeškemu Očetu, in ostati poslušni Jezusovemu učenju.

Sveti Duh je plamen modrosti, ki nevidno lebdi nad nami.

Povezuje nas v občestvo zanesljivih pričevalcev prihodnjega veka.

Njegova ljubezen je nepreklicna. Veje, kjer hoče, in njegova dela so velika. Tam, kjer ni več sovraštva med ljudmi in zavlada usmiljenje, je na delu Sveti Duh. Kjer se napuh spremeni v srčno ponižnost, slutimo njegovo navzočnost. Kjer se zgodijo čudežna notranja spreobrnjenja, zasledimo njegovo zvesto pisavo.

Sveti Duh je sedež modrosti, ki usmerja ljudstva na zemlji proti večnemu kraljestvu. V njem živi, je živel in bo živel brez konca. Priklonimo se torej njegovi sveti naravi in vsakršni vzvišenosti, saj prihaja od Boga in je Bog sam.                                              Po: P. Millonig, Zasidran v veri

 

OGENJ IN SVETI DUH

Ogenj je dobra podoba za Svetega Duha. Ogenj ima različne učinke. Lahko ojača določene stvari: zato deske žgemo in glinene posode pečemo. Lahko pa tudi omehča  določene stvari. Kos železa položimo v ogenj, da postane žareč, potem ga lahko  kujemo in oblikujemo kakor želimo. Če segrevamo kos lesa, ga lahko upognemo. Ogenj nam sveti: pomislimo na svečo, petrolejko, pa tudi na električno žarnico.

Ogenj odvzame bolečino. Če si izvinemo gleženj ali nam oteče roka, jo položimo k izvoru toplote. Toplota ublaži bolečino.  Lepo poje pesem slednica na binkoštni praznik:
Upogni, kar upira se, vse ogrej, kar mrzlo je, vodi vse, ki so zašli.

Po: B. Rustja, Vodi me dobrotni duh

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 III.          Jezus, množica, apostoli

 18. Evangelizacijskega dela in odrešenjskega sporočila ne bi bilo mogoče razumeti, če Jezus ne bi bil nenehno odprt za široko občinstvo, ki ga evangeliji imenujejo množica, torej za vse ljudi, ki hodijo za njim in ga včasih celo zasledujejo v upanju na kakšno znamenje in besedo odrešenja – to je drugi igralec v prizoru razodetja. Evangelij se ne oznanja le razsvetljenim ali izbranim. Jezusovi sogovorniki so običajni »ljudje«, »vsi« s človeško naravo, ki jih neposredno poveže z 15 Božjim darom in klicem k zveličanju. Jezus preseneti in včasih osupne priče, ko za sogovornike sprejema vse tiste, ki izstopijo iz množice: prisluhne burnim očitkom kanaanske žene (prim. Mt 15,21-28), ki ne more sprejeti, da bi bila izključena iz blagoslova, ki ga prinaša; dovoljuje si dialog s Samarijanko (prim. Jn 4,1-42), kljub temu da ima položaj družbeno in versko zaznamovane ženske; spodbudi svobodno in hvaležno dejanje vere sleporojenega (prim. Jn 9), za katerega je uradna vera določila, da zanj ni milosti.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

· Sklep veroučnega leta: v nedeljo, 12. 6. ob 10.00.

· Škofijski sinodalni dan bo v nedeljo, 12. 6., od 15.00 do 18.00 pri sv. Duhu v Celju.

· Dekanijska revija pevskih zborov: 19. 6. pri sv. Ceciliji v Celju.

· Sv. maša pri evharističnem križu bo 26. 6. - blagoslov obnovljenega križa.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost.    Tečaj priprave na zakon poteka v Domu sv. Jožef v Celju.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku.

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   april: Štore-Lipa, maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;

februar: Kompole: Kompole; april: Ogorevc in Draga; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.