07.05.2022

Oznanila za 4. Velikonočno nedeljo za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.« (Jn 10,27–30)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

4. VELIKONOČNA NED., dobri pastir

 Nedelja,

8. 5. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Romana Štora, 2. obl.

ob 15.00 šmarnice na Pečovju

 Izaija, prerok

Poned., 9. 5.

ob 18.30 šmarn., ob 19.00 za + Avgusta in Ano Štefančič

* Gajšek za + Ano Mastnak

Job, svetopis. mož

Torek, 10. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + družine Tofant

Pankracij, muč.

Sreda, 11. 5.  

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Franca Trafela, osm.

Leopold Mandić

Četrtek, 12. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Vojka Kaljnška, obl. Gajšek za + Marijo Kroflič

Fatimska Mati

Božja

 Petek, 13. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Ivano Izlakar, osm.

* Gajšek za + Stanislavo Klinar

Bonifacij, mučenec

Sobota, 14. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Antona Ostrožnika in rodbino

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

15. 5. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Vinka, Alojzijo, Vinko in Marka Čanžek

ob 17. 00 šmarnice v Ogorevcu pri Romovi kapeli

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

4. VELIKONOČNA NED., dobri pastir

 Nedelja,

8. 5. 2022

ob 10.00 za + Ivana Doberška in Nado Križanec

Job, svetopis. mož

Torek, 10. 5.

ob 19.00 za + Rozalijo, Zdravka in Jožefa Romih

Bonifacij, mučenec

Sobota, 14. 5.

ob 9.00 za + Alojza in Elizabeto Arzenšek

5. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

15. 5. 2022

ob 10.00 za + starše Matija in Katarino, brata Toneta

      in Milana Novak in Katico Zupanc

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Kaj je to? Mnogo rok / vsak dan jo rabi, / odrasel ali otrok / vsak drugače jo zagrabi. (kljuka)

Iz svetega pisma: Bedaku se njegova pot zdi prava, modri pa posluša nasvet. (Prg 12, 15)

Pokopali smo: Ivano Izlakar, 86-letno iz Celja; Franca Trafelo, 87-letnega iz Laške vasi;  Franca Kovača, 87-letnega iz Laške vasi. Jutri je pogreb Ivana Fileja, 73-letnega iz Začreta. Bog jim daj večni mir in pokoj.

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 8. – 15. MAJA 2022

Hvala Bogu, epidemija se je umirila in upamo, da se več ne vrne. Ostanimo previdni. Maske niso več obvezne, so pa priporočljive, še zlasti za ljudi bolj rahlega zdravja. Sami skrbite za ustrezno razdaljo.

Ker je bil prejšnjo nedeljo praznik dela, smo premaknili na to nedeljo blagoslov z Najsvetejšim, darovanje okrog oltarja in kavico, čaj ali sok v naši dvorani. Vas lepo vabim, da obnovimo varna srečevanja na prostem ali v dvorani, saj smo v času korone boleče čutili pomanjkanje stikov. Me skrbi, ker vidim, da se nekateri nočejo družiti, da takoj bežijo v svoj ozki krog. To se mi ne zdi dobro, saj smo vendar Cerkev in družabna bitja, ki nismo ustvarjeni le za delo in sobivanje znotraj družinskih sten. To lahko vzamemo tudi kot našo krščansko priložnost, da delamo za dobre odnose in seveda pazimo na zdravje in varnost.

Danes je šmarnična pobožnost ob 15.00 na Pečovju: ob lepem vremenu pri Mariji, v slučaju slabega vremena pa pod kozolcem na Pečovju.

Pretekli teden sem tudi sam prebolel Covid 19. Hvala za pastoralno pomoč duhovnikom, Malgaju za delo v cerkvi in okolici ter vsem gospodinjam, ki ste lepo skrbele za mojo hrano v času okužbe. Test je že negativen in juti bom že lahko spet opravljal svojo službo. Torej imamo verouk in šmarnice, kot je napovedano.

 

Prejšnjo nedeljo smo začeli mesec maj, ki je posvečen Mariji. Šmarnice so lepa oblika  bogoslužja na čast Bogu in Mariji, povezane s petjem, poslušanjem zgodb in otroškim sodelovanjem. Pohvalim vse, ki prihajate. Ponovno vabim odrasle in otroke, da prihajate, prisluhnete, prepevate in molite. Da bi otroci lažje prihajali, imamo šmarnice pred mašo, ob 18.30, nato pa ob 19.00 sv. maša. Tabo bomo lažje kaj zapeli in se pogovorili. Seveda je prav, da ostanejo otroci pri maši, ni pa nujno, če jim je časovno težko uskladiti.

Danes popoldne je za našo razširjeno dekanijo sinodalni dan v Vojniku od 15.00 do 18.00. Vabljeni animatorji sinode in predstavniki župnijskega delovanja. Močno spodbujam  k raznovrstnemu sodelovanju v župniji. Vedno bolj jasno mora biti kristjanom, da moramo vero tudi poglabljati in uresničevati, da smo soodgovorni za župnijo in Cerkev v našem narodu. Če ne vemo za razloge naše vere, če nam je vse predolgo in brez smisla, potem res ne moremo računati, da bomo ohranili vero in da bo Cerkev v prihodnosti lahko vzgajala, povezovala, dajala notranjo moč in vsebino življenju. Kdor tega ne uvidi, se je veri v svoji duši že odrekel. Ta čas je zato zelo pomemben čas v zgodovini Slovenije in Cerkve. In mi smo odgovorni ne le zase, ampak za prihodnost obeh. Ne smemo dopustili, da postanemo le pogrebno podjetje.

Verski list Družina izhaja že 70 let! V tem času je naredil ogromno za vero in kulturo. Lahko rečemo, da je to res kvaliteten časopis, ki v tem plehkem času pristranskih medijev prinaša kritično misel, obvešča, vzgaja in daje veliko dobrega branja za mlade in stare. Lepo vas vabim, da se za 1 mesec brezplačno naročite na Družino in boste tako od blizu lahko spoznali njeno vsebino in obliko. Zadaj imate zloženko. Če ste že naročnik, zloženko posredujte komu drugemu. To je lahko lep delček misijonskega delovanja kristjana.

V domu sv. Jožefa bo v četrtek, 12. 5., ob 19.00 zelo zanimiva predstavitev knjige o duhovniku Lambertu Erlihu, ki ga je partija ubila v Ljubljani, 26. 5. 1942. Priporočam obisk.

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

II. Bistveno sinodalna Cerkev 14. Pastirji, ki jih je Bog postavil za »avtentične varuhe, razlagalce in priče vere vse Cerkve«, se ne smejo bati prisluhniti čredi, ki jim je zaupana. Posvetovanje z Božjim ljudstvom ne pomeni, da se znotraj Cerkve obnašamo v skladu z dinamiko, značilno za demokracijo, ki temelji na načelu večine, kajti v osnovi sodelovanja v katerem koli sinodalnem procesu je skupna gorečnost za skupno evangelizacijsko poslanstvo in ne zastopanje nasprotujočih si interesov. Drugače povedano, to je cerkveni proces, ki se lahko odvija samo »v središču hierarhično strukturirane skupnosti«. V rodovitni povezanosti med verskim čutom (lat. Sensus fidei) Božjega ljudstva in učiteljsko službo pastirjev se uresničuje enotno soglasje celotne Cerkve v isti veri. Vsak sinodalni proces, v katerem so škofje poklicani, da razberejo, kaj Sveti Duh govori Cerkvi, in sicer ne sami, ampak v poslušanju Božjega ljudstva, ki »je deležno tudi Kristusove preroške službe« (C 12), je jasen izraz te »skupne hoje«, po kateri Cerkev raste. Sveti Benedikt poudarja, da »Gospod pogosto razkrije najbolj preudarno pot, po kateri je treba hoditi«,18 tistim, ki v skupnosti nimajo pomembnih položajev (v tem primeru najmlajšim). Zato naj bi škofje poskrbeli, da bodo dosegli vse ljudi, da bomo lahko na urejeni sinodalni poti uresničili to, kar apostol Pavel priporoča skupnostim: »Duha ne ugašajte. Preroštev ne zaničujte. Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite« (1Tes 5,19-21).

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Šmarnice ob nedeljah: danes na Pečovju, 15. 5. v Ogorevcu, 22. 5. v Slancah, 29. 5. pohod štirih cerkva. Prvo sveto obhajilo: 22. 5. 2022.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   april: Štore-Lipa, maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;

februar: Kompole: Kompole; april: Ogorevc in Draga; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.