30.04.2022

Oznanila za 3. Velikonočno nedeljo za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

 

 

MISEL IZ EVANGELIJA: Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj prigrizniti?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči…. (Jn 21, 4-6)

 SVETE MAŠE NA TEARJAH

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

1. 5. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 v zahvalo

ob 18.00 šmarnice pri sv. Ani

 Atanazij, škof

Poned., 2. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Terezijo Jernejšek 

* Gajšek za + Anko Vrhovšek

Filip in Jakob, apos.

Torek, 3. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Ivana Kovača in rodb.

Florjan, Cvetko

Sreda, 4. 5.  

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za žive in rajne gasilce

Gotard, menih

Četrtek, 5. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Ivano Kovač, osm. 

* Gajšek za + Ivana Grajžla

Dominik Savio,

dijak

 Petek, 6. 5.

ob ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Nino Toman 

* Gajšek za + Viktorja Horvata

Gizela, opatinja

Sobota, 7. 5.

ob 18.30 šmarnice, ob 19.00 za + Silvo in Ivana Perčič

4. VELIKONOČNA NED., dobri pastir

 Nedelja,

8. 5. 2022

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Romana Štora, 2. obl.

ob 15.00 šmarnice pri Mariji na Pečovju

  SVETE MAŠE V KOMPOLAH

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 Nedelja,

1. 5. 2022

ob 10.00 za + Stanija Gajška in Tinka Gologranca

Filip in jakob, apos.

Torek, 3. 5.

ob 19.00 za + za Rozalijo Žnidar, dva Alojza in rodbino

Gizela, opatinja

Sobota, 7. 5.

ob 9.00 za + stare starše in rodbino Korenjak in Mulej

4. VELIKONOČNA NED., dobri pastir

 Nedelja,

8. 5. 2022

ob 10.00 za + Ivana Doberška in Nado Križanec

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah. Kaj je to? Vedno in povsod / je sestavni del življenja, / tudi skoznjo vodi pot / do modrosti in zorenja. (bolečina)  Stoletno sem drevo bila, / odeta v lubje javorja, / zdaj z glasom delam čudeže, / če mojster vzame me v roke. (violina)

Iz svetega pisma: Slavim Gospoda, da mi svetuje in celo ponoči opominja moje srce. (Ps 16, 7)

Umrli so: Trafela Franc, 82, iz Laške vasi - pogreb bo v sredo ob 11.00 v Celju; in Ivana Izlakar iz Celja - pogreb bo v torek ob 13.00 na Teharjah. Bog jima daj večni mir in pokoj.

 OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 1. 5. DO 8. 5. 2022

Hvala Bogu, epidemija se je umirila in upamo, da se več ne vrne. Ostanimo previdni. Maske niso več obvezne, so pa priporočljive, še zlasti za ljudi bolj rahlega zdravja. Sami skrbite za ustrezno razdaljo.

Prejšnji teden smo se zbudili v novo politično realnost. Izvolili smo nov parlament, ki je za večino bil pravo presenečenje. Spet se je pokazalo, kako smo Slovenci naivni in se pustimo brezmejno vplivati od medijev. Tako smo si postlali z nepoznanimi materiali. Kako in kje vse nas bo žulilo, bomo videli. Kristjani smo lojalni državljani, ne pa politično in gospodarsko nepismeni. Želimo dobro delo tistim, ki jim je naložena ta velika odgovornost za prihodnost našega naroda, da bi se zavedali, da so v službi vseh, ne le nekaterih.

Mesec maj je posvečen Mariji. Šmarnice so lepa oblika marijanske pobožnosti. Tudi letos lepo vabim odrasle in otroke, da prihajate, prisluhnete, prepevate in molite. Da bi otroci lažje prihajali, bom v tem tednu imel šmarnice pred mašo, ob 18.30, nato sv. maša.

Tradicionalno romanje na Svetino je že dolga leta na dan 2. maja. Nekdaj so prihajali predvsem mladi, zdaj prihajajo družine s svojimi otroki. Lepo vabljeni k maši ob 10.30.

V soboto je na Ponikvi srečanje bralcev Slomškovega bralnega priznanja. Vabim naše bralce in njihove starše, da se udeležijo. Začetek ob 9.30, sklep ob 14.00 v cerkvi.

Prihodnjo nedeljo bo za našo razširjeno dekanijo sinodalni dan v Vojniku od 15.00 do 18.00. Vabljeni animatorji sinode in predstavniki župnijskega delovanja.

Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. (Jn 21,7)

Peter, v meni so ravno taki strahovi, kakor so bili tvoji, enaka negotovost, enaka omahljivost.

Peter, tudi zame so dovolj že besede kakšne dekle, posmehovanje kakšnega prijatelja, jedke opazke sodelavca, da skrijem svojo vero ali pa jo zakrinkam.

Peter, tudi jaz iz strahu pred trpljenjem, pred morebitnimi težavnimi situacijami, in ker se bojim tvegati, kaj kmalu zbežim in pozabim na vse obljube ljubezni in zvestobe.

Peter, ampak jaz nisem kakor ti. Nimam ponižnega poguma, da bi priznal svojo šibkost, in pustim, da me moje napake in nezvestoba ustavijo. Nimam pogumne ponižnosti, da bi se vrnil h Gospodu vsakokrat in kljub vsemu, in to takoj, brezpogojno.

Peter, pomagaj mi, da bom postal kakor ti. Daj mi moč, da se bom vračal h Gospodu.

Takoj in vedno. Tudi če bi moral plavati.                                                                                       Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE - od 8. do 15. maja.

Kaliti in rojevati nove duhovne poklice je ena najzahtevnejših nalog sodobnega časa. Potrebna je prenovljena iznajdljivost, ki bo vsej Cerkvi in še posebej župnijskim animatorjem dala moči in poguma, dušnim pastirjem Duha poslušnosti in sodelovanja, vsakemu kristjanu pa omogočila, da bo odkrival lastno poklicanost, kako biti Jezusov učenec in misijonar evangelija. Nikomur izmed njih pa ne sme biti tuje molitveno življenje in tišina, ki je edina sposobna iz prahu zemlje obuditi tiste, ki jih Bog kliče. Duhovni poklici so žlahtna ruda, ki se s trudom izkoplje iz Božjih globočin. Samo potem, ko bodo naše roke žuljave od molitve, bo Cerkev doživela pomlad duhovnih poklicev. Zato smo še posebej v tem tednu vsi povabljeni, da se odpravimo na pot molitve.

Po: S. Slatinek

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

 II. Bistveno sinodalna Cerkev 12. Drugi vatikanski koncil je zasidran v tej dinamiki izročila. Poudarja, da »je Bog hotel ljudi posvečevati in zveličati ne posamič in ne brez vsakršne medsebojne zveze, temveč jih je hotel narediti za ljudstvo, ki bi ga v resnici priznavalo in mu sveto služilo« (C 9). Pripadnike Božjega ljudstva združuje krst, in »čeprav so nekateri po Kristusovi volji postavljeni drugim za učitelje, oskrbnike božjih skrivnosti in pastirje, vendar pa med vsemi vlada enakost glede dostojanstva in glede dejavnosti, ki je skupna vsem vernikom v graditvi Kristusovega skrivnostnega telesa« (C 32). Zato so vsi krščeni deležni Kristusove duhovniške, preroške in kraljevske službe, ker so z izvajanjem »raznolikega in urejenega bogastva svojih karizem, svojih poklicev in svojih služb« dejavni subjekti evangelizacije, tako kot posamezniki kakor tudi kot del celotnega Božjega ljudstva.

13. Koncil je poudaril, da se po maziljenju Svetega Duha, prejetem pri krstu, celota vernih »v verovanju ne more motiti. In to svojo posebno lastnost razodeva z nadnaravnim verskim čutom vsega ljudstva, ko ›od škofov do zadnjih vernih laikov‹ izpričuje svoje vesoljno soglasje v stvareh vere in nravnosti« (C 12). Duh je tisti, ki vodi verne »v vso resnico« (Jn 16,13). »To apostolsko izročilo v Cerkvi ob podpori Svetega Duha napreduje«, da lahko Božje ljudstvo raste v razumevanju »izročenih stvari in besed po preudarjanju in preučevanju vernikov, ki to premišljujejo v svojem srcu, po notranjem uvidevanju duhovnih stvarnosti, kakršnega dobivajo iz izkustva, in po oznanjevanju tistih, ki so s škofovskim nasledstvom prejeli zanesljivo karizmo resnice« (BR 8).

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

 

Prvo sveto obhajilo: 22. 5. 2022.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   april: Štore-Lipa, maj: Bukovžlak, junij: Pečovje;

februar: Kompole: Kompole; april: Ogorevc in Draga; maj: Prožinska vas; junij: Šentjanž

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.