16.04.2022

Oznanila za Veliko noč 2022 za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu... Peter  je prišel h grobu, se  sklônil in videl povôje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. (Jn 20,3-8)

 SVETE MAŠE NA TEHARJAH

VELIKA NOČ

JEZUSOVEGA VSTAJENJA

 Nedelja,

17. 4. 2022

ob 6.30 procesija, za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenika

ob 10.00 za žive in rajne farane

 Ponedeljek v

velikonočni osmini

Poned., 18. 4.

ob 8.00 za + Angelo Vrečko in Franca Jelenca

ob 10.00 pri sv. Ani za + Silvo Perčič

Torek v

velikonočni osmini

Torek, 19. 4.

ob 19.00 za + Albina Vipotnika, brate in sestre;

        Antonijo in Stanka Hrvatič

Sreda v vel. osmini

Sreda, 20. 4.  

ob 7.00 za + Josipa Cveka

Četrtek v vel. osmini

Četrtek, 21. 4.

ob 19.00 za + Petra Gradišnika

Petek v vel. osmini

 Petek, 22. 4.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih

Sobota v vel. osmini

Sobota, 23. 4.

ob 19.00 za + Anico in Ivana Selič

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

 Nedelja,

24. 4. 2022

ob 8.00 za + družino Zevnik, Tugomirja Sita, Ano in 

       Jožeta Škoberne

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

Velika noč Jezusovega vstajenja

 Nedelja,

17. 4. 2022

ob 7.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 v zahvalo in v dober namen

 Poned. v vel. osmini

Poned., 18. 4.

ob 10.00 za zdravje dobrega farana

Torek v vel. osmini

Torek, 19. 4.

ob 19.00 za + Marijo in Franca Mulej

Sobota v vel. osmini

 Sobota, 23. 4.

ob 9.00 za + Jurija Roma

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

 Nedelja,

24. 4. 2022

ob 10.00 za + Marjana Tržana

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Spomni se me, Gospod, pri ljubezni do svojega ljudstva, obišči me s svojo pomočjo. (Ps 106, 4)

Pokopali smo: Cecilijo Mlakar, 82-letno, iz Kompol. Umrl je Hartman Franc, 78-letni iz Bukovžlaka. Dan in uro pogreba še ne vemo. Bog jima daj večni pokoj.

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 17. – 24. APRILA 2022

Veseli obhajamo velikonočne praznike. Tudi epidemija se je umirila in upamo, da se več ne vrne. Pri bogoslužju maske niso več obvezne, so pa priporočljive, še zlasti za bolehne ljudi in ob večjem številu ljudi v prostoru, ko je težko ohranjati razdaljo. Sami skrbite za ustrezno razdaljo.

Na veliko soboto so nekdaj krščevali odrasle vernike, ki so se pripravljali na krst in po njem oblekli belo obleko za teden dni. Tako so tudi na zunaj pokazali notranje očiščenje in pokazali, da so kristjani. Naslednjo nedeljo so slekli belo obleko. Zato se še sedaj imenuje nedelja po veliki noči - bela nedelja in je spomin na naš krst. Lepo vabim vse, ki s(m)o bili krščeni, še zlasti otroke, ki še ne hodijo v šolo, da se za sveti krst zahvalimo z obiskom svete maše prihodnjo - belo nedeljo na Teharjah ali v Kompolah ob 10.00. To je lepa priložnost, da se zavemo milosti krsta, ki smo jih mi oziroma vaši otroci prejeli. Ob samem slavju je običajno več skrbi ali pozornosti na zunanjem dogajanju in gostih, zdaj pa je lepa priložnost za osebno in družinsko zahvalo in poživitev pripadnosti. Lepo vabljene še zlasti mlade družine in povabite še katerega od svojih prijatelje in znancev.

V ponedeljek in torek ni verouka, v četrtek pa je redni verouk.

»VSTAL JE KRISTUS, UPANJE MOJE!« Jn 20,1–9

Najgloblje krščansko velikonočno voščilo je izraženo v besedah pesmi slednice za praznik Gospodovega vstajenja: »Vstal je Kristus, upanje moje!« Velika noč je praznik veselja in upanja. Upanje je pričakovanje prihodnjih dobrin, tistih, ki so nam obljubljene. In Jezusovo vstajenje je obljuba, še več, poroštvo našega vstajenja. 

»Upanje je vogelni kamen človeškega življenja,« ve povedati slovenska ljudska modrost. In res je tako. Le poglejmo: kdor je zdrav in mu gre dobro, upa, da bo tako ostalo še naprej; kdor je bolan in mu gre vse narobe, upa, da bo ozdravel in da se bo sreča nasmehnila tudi njemu; mlad človek upa, da bo v življenju naredil in dosegel velike reči; človek v zreli življenjski dobi upa na mirno in spokojno starost v krogu svojih najdražjih … Eno samo upanje nas je! Izraz upanje, upati pa pomeni tudi življenjski pogum, hrabro tveganje. »Ta si pa veliko upa!«

Vsa ta našteta upanja bi bila zelo krha, če ne bi bilo tistega velikega upanja, ki je ena od Božjih kreposti, med katere spadata tudi vera in ljubezen. Te tri lastnosti vernega človeka so nosilni stebri krščanske resničnosti. Vera je namreč pogled naprej, upanje pa usmerja korak prihodnosti, katere začetek je vstali Kristus. V njem se je namreč pokazalo, kaj bomo vsi, če se bomo v življenju dosledno ravnali po njegovem nauku in zgledu – poveličani Božji otroci.

Velikonočni kristjan mora biti živo, poosebljeno upanje. Ali smo res? Velikokrat smo vse prej kot to. Namesto da bi ljudem dejali pogum z besedo in ravnanjem, jih tlačimo, jih spravljamo v obup. Kristjan mora gledati na življenje skozi Jezusa Kristusa, ki je premagal smrt in vso hudobijo sveta; ima moč, da to hudobijo premaga tudi v nas. Pravi kristjan zato živi iz nepremagljivega upanja!

Po: S. Čuk, Misli srca

Vstajenje pomeni življenje. Kristus živi. In živega ne iščemo v grobu. Če hočemo srečati Jezusa, Vstalega, ga ne bomo našli v preteklosti in tudi ne v mrtvih črkah ali v togih postavah. Srečali ga bomo tam, kjer je življenje. Jezus nas hoče voditi k življenju. Naš pogled se mora ozirati naprej in se ne vračati v preteklost. Nima pomena, da bi se prepirali o pravilnosti njegovih besed. Zaupajmo življenju, ki ga besede in dejanja prebujajo v nas. Življenje naj kipi iz nas, da bodo po njem ljudje spoznali veličino velike noči.                           Po: A. Grün, Jezus - podoba človeka

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

Klic k skupni hoji: 7. Kljub naši nezvestobi Sveti Duh še naprej deluje v zgodovini in kaže svojo oživljajočo moč. Ravno v brazdah, ki jih je izklesalo raznovrstno trpljenje in ki jih prestajata človeška družina in Božje ljudstvo, brstijo novi izrazi vere in nove poti. Ti morejo ne le razložiti dogodke s teološkega vidika, temveč v preizkušnjah odkrivajo tudi razloge za ponovno utemeljevanje krščanskega in cerkvenega življenja. Z velikim upanjem nas navdaja dejstvo, da je več Cerkva že začelo bolj ali manj strukturirana srečanja in posvetovanja z Božjim ljudstvom. Kjer jih je zaznamoval sinodalni slog, je zacvetel čut za Cerkev, udeležba vseh pa je dala nov zagon cerkvenemu življenju. Prav tako sta se potrdili želja mladih, da bi bili protagonisti v Cerkvi, in prošnja za večjo vlogo žensk in prostorov sodelovanja v poslanstvu Cerkve, na kar sta opozorila že sinodalna zbora 2018 in 2019. V to smer gresta tudi nedavna ustanovitev laiške službe kateheta in dostop za ženske do lektorske in akolitske službe.

8. Ne moremo prezreti raznolikih razmer, v katerih živijo krščanske skupnosti v različnih regijah po svetu. Poleg držav, kjer je večina prebivalstva del Cerkve in ta predstavlja kulturno referenčno točko za vso družbo, obstajajo še druge, kjer so katoličani v manjšini; v nekaterih od teh držav katoličani skupaj z drugimi kristjani doživljajo različne oblike preganjanja, tudi zelo nasilne, neredko tudi mučeništvo…Neredko kristjani zavzamejo enaka stališča in celo podpihujejo delitve in nasprotovanja tudi znotraj Cerkve…Te razmere močno vplivajo na pomen izraza »skupna hoja« in na njegove konkretne možnosti.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

· Obletnica krstov - srečanje mladih družin: 24. 4. 2022 ob 10.00, Teharje.

· Prvo obhajilo: 22. 5. 2022.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   februar: Slance in Sp.Vrhe, marec: Teharje; april: Štore-Lipa.

februar: Kompole: februar: Laška vas: marec: Kompole; april: Ogorevc in Draga.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.