05.03.2022

Oznanila za 1. postno nedeljo 2022 za zažupnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa  kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in lahko jo dam, komur hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« (Lk 4,5–8)

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

1. POSTNA

NEDELJA

Nedelja, 6. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Terezijo (obl.) in Stanka Planko

Perpetua, Felicita, mučenki

Poned., 7. 3.

ob 7.00 za + Zvonka Ptička

* Gajšek za + Martina Korenjaka

Janez od Boga

Torek, 8. 3.

ob 18.00 za + Antona Ostrožnika

Frančiška Rimska

Sreda, 9. 3.

ob 7.00 za + Marinko, Marijo in Franca Oberžan ter Alojzijo Stanič

40 mučencev iz Armenije

Četrtek, 10. 3.

ob 18.00 za + Starše, 2 brata in sestri Rozman

* Gajšek za + Stanislavo Klinar

Benedikt, škof

+ Petek, 11. 3.

ob 7.00 za zdravje

* Gajšek za + Viktorja Horvata

Justina, redovnica

Sobota, 12. 3. 

ob 18.00 za + Angelo in Franca Selič

2. POSTNA

NEDELJA

Nedelja, 13. 3.

ob 8.00 za + Vero Štrlekar

ob 10.00 za žive in rajne farane

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

1. POSTNA

NEDELJA

Nedelja, 6. 3.

ob 10.00 za + Franca in Terezijo Tofant ter rodbino 

       Tofant - Butinar

Janez od Boga

Torek, 8. 3.

ob 17.00 za + Jožico in Poldija Bukošek, Marijo in Silva Gajšek

Justina, redovnica

Sobota, 12. 3. 

ob 9.00 za + Antona Godiclja

2. POSTNA

NEDELJA

Nedelja, 13. 3.

ob 10.00 za + Janeza in Cirilo Mlinar

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Dober je Gospod, vekomaj traja njegovo usmiljenje, od roda do roda njegova zvestoba. (Ps 100, 5)

Za nasmeh: Plakat. Šef si na vrata pisarne pritrdi plakat z napisom: »Ne pozabi, jaz sem šef!«

Ko se vrne z malice, mu sodelavci povedo: »Iskala vas je žena. Hoče imeti svoj plakat nazaj!«

OSTALA OZNANILA ZA ČAS OD 6. 3. DO 13. 3. 2022

 

 

Hvala Bogu se počasi zmanjšuje število okuženih za covid-19, a je potrebno, da smo še naprej odgovorni v obnašanju in odnosih. Pri bogoslužju je še vedno potrebno nositi maske in ohranjati razdaljo.

Ta teden je reden verouk. Lepo vabim vse veroučence in veroučenke k rednemu obisku maše in verouka ter k dejavnemu sodelovanju. Postni čas je lepa priložnost, da vzamemo tudi svoje dejavnosti zares in se trudimo delati prav ter se izogibati grešnim priložnostim. Danes nas v evangeliju še posebej spomni, da človek ne živi samo od hrane in materialnih dobrin, da naj si delimo med seboj. Spomni nas, naj ohranjamo naše človeško dostojanstvo in tudi za slavo in oblast ne postanemo nepošteni, hinavski in oblasti željni. To so sicer zelo pogoste človeške skušnjave, ki se jim moramo zoperstaviti že v samem začetku. Z molitvijo in premagovanjem sebičnosti lahko rastemo v dobre ljudi in kristjane. »Glejte, zdaj je čas milosti, glejte, zdaj je dan rešenja« (2Kor 6,2).

V teh dneh nas globoko pretresajo novice o vojni v Ukrajini. Ne moremo razumeti, da se lahko v tem času, ko prisegamo na demokracijo in človekove pravice, zgodi kaj takega. Že več kot milijon beguncev, večinoma žen in otrok, je zbežalo iz domovine, da bi si rešili življenje, veliko je mrtvih in ranjenih, trpljenje ljudi je nepopisno, škoda ogromna. To trpljenje vzbuja v nas sočutje in željo, da pomagamo. Denarno in materialno pomoč zbirajo različne organizacije, tudi Karitas, v skladišču v Vrbjem zbirajo suho ali trajno hrano ter dobro zapakirana osnovna živila, ki ne potrebujejo hlajenja (moka, testenine, mleko, olje, otroška hrana, konzerve: pašteta, ribe, narezek…), higienske pripomočke (pralni prašek, univerzalna čistilo, milo in šampon za osebno nego, pasta in ščetke), higienske robčke in plenice. Vabimo tudi k molitvi, da bi Bog spremenil mišljenje in namene tistih, ki povzročajo ali izvajajo vojno.

Že nekaj mesecev poslušamo o sinodi, molimo za sinodalnost v Cerkvi. Verjetno pa si pod tem nazivom ne znamo predstavljati, kaj je njen namen in kaj lahko za boljšo Cerkev storimo mi. Prihodnjo nedeljo bomo pri vseh svetih mašah malo bolj približali razumevanje, možnosti in povabila za njeno uresničevanje. Vas lepo vabim, da prisluhnete.

HUDI DUH NAS PREIZKUŠA

Hudi duh, satan ali hudič, kot ga imenujemo, je v puščavi preizkušal tudi Jezusa. On se mu je uspešno uprl.  Človek se skozi vso zgodovino, vse do danes spopada z njegovimi preizkušnjami. Že svetopisemski pisatelji so ob premišljevanju o svojih padcih prišli do sklepa, da so bili istočasno, ko so skušali obvladati svoje nagnjenje k zlu, pod vplivom zunanjih pritiskov. Te so pripisali duhovnemu bitju, »hudemu duhu, satanu«. A nikar se ne slepimo. Ta ni kak klovn z rogovi in repom, kakor ga pogosto prikazujejo. To je visoko inteligentno bitje, z veliko močjo, ki ne popusti niti za las, kadar ve, da nas lahko zavede v padec. Satan in njegovi služabniki zvabljajo človeka v greh, ga delajo slepega za resnico in se zelo trudijo, da bi pokvarili v svetu tisto, kar je naredil Bog.

Toda za svoje grehe ne moremo v celoti dolžiti satana. Ima namreč sodelavce po vsem svetu. Skušnjava nas mami in v grehu uživamo. Slepimo se, da so Božji zakoni za to, da jih kršimo. Očitkom svoje vesti ne posvečamo prevelike pozornosti in končno ne slišimo več opozorilnega glasu. Čeprav navsezadnje satan nosi veliko odgovornost, smo vendar mi tisti, ki se vdamo grehu zaradi njegove vabe – ponavadi  tudi zato, ker to hočemo. Postni čas je idealen čas, da se slednjemu zavestno upremo. Stopimo v teh dneh v spovednico, to je še eno od orožij, ki dejansko učinkuje v boju proti hudiču.                             

                                                                                                    Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo

 

Papež Frančišek je spodbudil vso Katoliško Cerkev, da bi bolj zaživela na skupni poti, v poslušanju in izražanju, po sodelovanju in skupnosti. Napovedal je sinodo z naslovom; Za sinodalno Cerkev, s podnaslovom: za občestvo, sodelovanje, poslanstvo. V tej rubriki bom v letošnjem letu posredoval misli in naloge za sinodalnost in vabil k razmišljanju in sodelovanju.

2. Spodbuja in vodi nas temeljno vprašanje: Kako se danes na različnih ravneh (od krajevne do
vesoljne) uresničuje ta »skupna hoja«, ki Cerkvi omogoča, da oznanja evangelij v skladu z zaupanim ji poslanstvom; h katerim korakom nas vabi Sveti Duh, da bi rastli kot sinodalna Cerkev?
Da bi mogli skupaj odgovoriti na to vprašanje, moramo poslušati Svetega Duha, ki kot veter
»veje, koder hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre« (Jn 3,8), hkrati pa
moramo biti odprti za presenečenja, ki nam jih bo na tej poti gotovo pripravil. Tako bomo sprožili dinamiko, ki nam bo pomagala požeti nekaj sadov sinodalnega spreobrnjenja, ki bo postopoma zorelo. Ti cilji so velikega pomena za kakovost cerkvenega življenja in uresničevanje poslanstva evangelizacije, ki smo ga v moči krsta in birme deležni vsi. Tukaj bomo navedli glavne prvine, ki določajo sinodalnost kot obliko, slog in zgradbo Cerkve:
• spominjati se, kako je Duh vodil Cerkev skozi zgodovino in kako nas danes kliče, da bi skupaj pričevali za Božjo ljubezen;

• živeti cerkveni proces sodelovanja in vključevanja, ki vsem, zlasti pa tistim, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo na obrobju, ponuja priložnost, da se izrazijo in so slišani ter prispevajo k razvoju Božjega ljudstva;

• prepoznavati in ceniti bogastvo in raznolikost darov in karizem, ki jih Sveti Duh velikodušno podarja v dobro skupnosti in v dobro celotne človeške družine; (prihodnjič se nadaljuje...)

 

NAPOVEDI IN OBVESTILA

 

Kaj je sinoda in zakaj govorimo o sinodalnosti? To bomo razložili prihodnjo nedeljo pri maši.

Hvala Bogu se število obolelih in okuženih s covid-19 zmanjšuje. Prihajajte redno k sv. maši.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje:   februar: Slance in Sp.Vrhe, marec: Teharje; april: Štore-Lipa

februar: Kompole: februar: Laška vas: marec: Kompole; april:Ogorevc

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si;                      e-mail: miha.herman@rkc.si.