11.12.2021

Oznanila 3. Adventno nedeljo - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc nad Štorami

MISEL IZ EVANGELIJA: Tisti čas so množice spraševale Janeza: »Kaj naj storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori prav tako.« Tudi cestninarji so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« (Lk 3,10–14)

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

3. ADVENTNA

NEDELJA

Nedelja, 12. 12.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Marijo Kresnik, Štefko Jeseničnik in   Faniko Damjan

Lucija, devica, mučenka

Poned., 13. 12.

ob 7.00 za + Lucijo in Franca Herman, brata, sestre

* Gajšek za + po molitvenih spominih Kompole 1

Janez od Križa

Torek, 14. 12.

ob 18.00 za + starše Kok, Riharda in Božija Gajšek

Antonija, Krizina

Sreda, 15. 12.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 3

Adela, kraljica

Četrtek, 16. 12.

ob 18.00 za + Marijo Šuhel (obl.) in rodbino

* Gajšek za + po molitvenih spominih Teharje 4

Viviana,

božična devetdnevn.

Petek, 17. 12.

ob 7.00 za + Slavka Kokota, osmina

* Gajšek za + Karolino in Stanka Godicelj

Gacijan; b. devetdn.

Sobota, 18. 12.

ob 18.00 za + Anico in Ivana Selič

4. ADVENTNA

NEDELJA

Nedelja, 19. 12.

ob 8.00 za + starše Polak, Danijel in Lončarevič

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

3. ADVENTNA

NEDELJA

Nedelja, 12. 12.

ob 10.00 za + Janeza Pajka, rodbino Pajk in Štarkl

Janez od Križa

Torek, 14. 12.

ob 17.00 za + Vojka Klajnška

Gacijan; b. devetdn.

Sobota, 18. 12.

ob 9.00 za + Danijelo Oberžan

4. ADVENTNA

NEDELJA

Nedelja, 19. 12.

ob 10.00 za + Alberta Ogrizka

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. (Mt 18, 20)

Umrla sta: Slavko Kokot, 76-letni z Vrh, pogreb bo v ponedeljek ob 11.00 na Mestnem pokopališču v Celju; in Angela Vrečko, roj. Knez, 96-letna z Lipe. Pogreb bo v četrtek ob 14.00 na Teharjah. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: Zob. Jakob pride z mamo od zobozdravnika. »Te zob še vedno boli?« sočutno vpraša oče. - »Ne vem,« odgovori Jakob, »ostal je pri zobozdravniku!«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 12. DO 19. DECEMBRA 2021

Zelo slabe zdravstvene razmere in še vedno visoko število okužb nas sili, da smo skrajno odgovorni v obnašanju in odnosih. Naša človeška in krščanska dolžnost je, da vzamemo razmere resno in dosledno upoštevamo navodila stroke in odgovornih. Tudi v cerkvi, pri bogoslužju. Obisk bogoslužja je dovoljen pod PCT pogoji, z maskami in na razdalji 1,5 m. Tisti, ki vam zdravje dopušča, dajte se cepiti ali se testirajte, saj je to zdaj brezplačno! Potrudimo se, da ohranimo občestvo in vezi z Bogom in med nami. Potrudimo se, da z ravnanjem zaustavimo epidemijo in bomo obhajali božič v normalnih okoliščinah.

Adventni venček je dobrodošlo znamenje v naših domovih, ki nas spominja na Gospodov prihod v naš svet na Božič. Vabim, da se ob domačem venčku radi zbirate kot družina in se v kratki molitvi zahvalite za preživeti dan in z upanjem pogledate naprej. Hkrati pa naj vas vabi tudi k bogoslužju v cerkvi. Naj še spomnim na adventni koledar, ki nam za vsak dan prinese kratko misel iz življenja misijonarja Mihe Drevenška in nas vabi k dobrodelnosti v akciji OTROCI ZA OTROKE. Vsak dan posredujem misel tudi na FB »Župnija Teharje« ali v skupini »Molivci«. Denar, ki ga bodo otroci v adventu zbrali, bodo po božiču prinesli k jaslicam, da ga bom posredoval v Misijonsko središče in od tam na področja, kjer so velike potrebe. Tudi odrasli lahko kaj k temu pridamo….

Betlehemska lučka bo na razpolago predvidoma prihodnjo nedeljo pri obeh mašah.

Rad bi obiskal vaše bolnike pred božičem. Lepo prosim, povejte mi koga in kdaj. Omogočimo tudi bolnikom praznični božič s prejemom zakramenta spovedi, obhajila in maziljenja.

Kaj se skriva v ‚notranjosti‘ božiča?

Bog postane človek. Stopi dol: k nam, v naš svet. Odpre vrata med nebom in zemljo, odpre meje, prinese zemlji nebesa. Pride k nam ljudem, pride k meni. To pa ima za moje življenje posledice. Če Bog postane človek, potem smem tudi jaz biti človek. Če prinese nebesa na zemljo, potem so nebesa tudi v meni. Zato gre pri tem tudi za njegovo povabilo: postati in biti človek! Kaj to pomeni? Čutiti se, zaupati hrepenenju, začeti nekaj novega kljub strahu, upati kljub vsej brezupnosti, ljubiti, odpraviti se, izpustiti ...

Seveda se lahko potem kritično vprašamo, ali je tudi vse, kar navzven delamo in rečemo v teh tednih, povezano s prej naštetim. Ali ‚zunanje‘ odseva takšno ‚notranje‘? Ali pa se je nekako razdvojilo, osamosvojilo? Imata Jezušček in njegovo veselo sporočilo sploh še kakšno možnost proti ‚božičku‘? Ali enostavno delamo isto kot vsi drugi? In to morda počnemo, kljub temu da nas ‚notranjost‘ pravzaprav ne zanima kaj dosti?

A jaz verjamem v božič. Verjamem, da ne glede na to, kaj postavimo ‚zunaj‘, lahko v tem vseeno najdemo nekaj ‚notranjosti‘. In tega ne more odvzeti noben božiček, nobena, še tako očarljiva praznična okrasitev. Sredi prepolnega nakupovalnega centra, obdarovalne mrzlice, v vseh, včasih prav kičastih božičnih pesmih, lahko najdemo sledi hrepenenja, ljubezni, upanja. Za božičkom se v štalici skriva ta Otrok. In obljuba ljubezni. In ne bom izgubila upanja, da ljudje hrepenijo prav po tem, po življenju in živahnosti, obljubi in upanju, po biti in postati človek. To je ‚notri‘. Kar je notri, je včasih preoblečeno. Morda se je tudi Jezušček samo preoblekel v božička.                                                                                                                                                                                   A. Schwarz, Divji božič

Vsak človek je luč, eden večja, drugi manjša. Kraji dobivajo štiri vrste svetlobe: sončno, lunino, zvezdno in človeško. Glavni sta dve: sončna in človeška. Če ju zmanjka, umreš.  (Pavle Zidar)

 

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

III.  IZ SRCA EVANGELIJA

34. Če nameravamo vse izpeljati v misijonarskem ključu, to velja tudi za način sporočanja oznanila. V današnjem svetu, kjer družbena občila delujejo z naglico sporočil in s tendencioznim izbiranjem vsebin, bolj kakor prej preti nevarnost, da bo naše oznanjevanje popačeno in zoženo na drugotne vidike. Iz tega izhaja, da nekatera vprašanja, ki so del moralnega učenja Cerkve, ostajajo zunaj okvira, ki jim daje pomen. Največja težava nastane, kadar naše oznanilo kar poistovetijo s takšnimi drugotnimi vidiki. Čeprav so tudi ti pomembni, vendarle ne razodevajo srčike oznanila Jezusa Kristusa. Zato moramo biti realisti in ne smemo predpostavljati, da naši sogovorniki poznajo popolno ozadje tega, kar govorimo, ali da morejo naš govor povezati z bistvenim jedrom evangelija, ki mu daje smisel, lepoto in privlačnost.

35.Pastorala v misijonarskem slogu ni obsedena od nepovezanega posredovanja množice naukov, ki jih hočemo uveljaviti s silo. Ko sprejmemo pastoralni cilj in misijonarski slog, da bi oznanilo res prišlo do vseh brez izjem in izključevanj, se oznanilo osredini na bistveno, na to, kar je lepše, večje, bolj privlačno in hkrati bolj potrebno. Oznanilo je preprosto, ne da bi zaradi tega izgubilo globino in resnico. In tako postane bolj prepričljivo in žareče.

36.Vse razodete resnice izhajajo iz istega božjega vira in jih sprejemamo z isto vero. Toda nekatere so pomembnejše, in bolj neposredno izražajo srce evangelija. V tem temeljnem jedru žari lepota Božje zveličavne ljubezni, razodete v umrlem in vstalem Jezusu Kristusu. V tem smislu je 2. vatikanski cerkveni zbor povedal, da »znotraj katoliškega nauka obstoji neki red ali 'hierarhija' resnic, ker je zveza teh resnic s temeljem krščanske vere različna«. To velja tako za verske dogme kakor za celotno učenje Cerkve, vključno za moralni nauk.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Pred prazniki bi rad obiskal bolnike v župniji in jim prinesel zakrament. Sporočite mi kdo želi.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: december: Bukovžlak, januar: Slance in Sp.Vrhe, februar: Pečovje

Kompole: december: Draga-Moste, januar: Šentjanž, februar: Laška vas

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.