20.11.2021

Oznanila za praznik Kristusa kralja vesoljstva - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

MISEL IZ EVANGELIJA: »Tisti čas je Pilat rekel Jezusu: »Si ti judovski kralj?«... Jezus mu je odgovóril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« (prim. Jn 18,33-36)

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Nedelja, 21. 11.

ob 8.00 za + Vinka Kresnika

ob 10.00 za žive in rajne farane

Cecilija, devica in mučenka

Poned., 22. 11.

 ob 7.00 za + Jožeta Vodeba

* Gajšek za + po molitvenih spominih Kompole 2

Klemen, I., papež

Torek, 23. 11.

ob 18.00 za + Družino Legvart in potomce

Andrej Dung-Lac

Sreda, 24. 11.

ob 18.00 za + Matildo in Antona Podkrajšek, Amalijo  Škrabl in Emo Kresnik

Katarina Aleksan-drijska, dev., muč.

Četrtek, 25. 11.

ob 18.00 za + Katarino Gaber in Vlada Teržana

* Gajšek za + po molitvenih spominih Kompole 3

Obletnica posv. Celj. stolnice

Petek, 26. 11.

ob 7.00 za + po molitvenih spominih Teharje 2

ob 18.00 za + Jožefo Goleš, osmina

Modest in Virgil

Sobota, 27. 11.

ob 18.00 za + Romana Rismana

1. ADVENTNA

NEDELJA

Nedelja, 28. 11.

ob 8.00 za + Josipa Cveka

ob 10.00 za žive in rajne farane  

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Nedelja, 21. 11.

ob 10.00 za + Francija in Stanka Štarkl, Frančiško in

      Alojza Žohar

Klemen, I., papež

Torek, 23. 11.

ob 17.00 za + Rozalijo Romih

Obletnica stolnice

Petek, 26. 11.

ob 17.00 za + Anico Mastnak

Modest in Virgil

Sobota, 27. 11.

ob 9.00 za + Agato in Franca Ferenčak in rodbino

1. ADVENTNA

NEDELJA

Nedelja, 28. 11.

ob 10.00 za + Julijano Petelinšek, obl.

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Plačilo ponižnosti, strahu Gospodovega,  je bogastvo, čast in življenje. (Prg 22, 4)

Za nasmeh: Obilen zajtrk. Očesni zdravnik pravi Francetu: »Danes ste pa imeli obilen zajtrk z zelenjavnim sokom, kavo, mehko kuhanimi jajci, klobaso in kruhom!« – »Kako lahko vse to vidite iz mojih oči?« – »Iz vaših oči ne,« odgovori zdravnik, »pač pa z vaše kravate!«

Misel ob današnjem prazniku: Jezus pravi: »Moje kraljestvo ni od tega sveta.«  »On ne pravi, da ni v tem svetu, ampak da ni 'od tega sveta'. Verniki smo v svetu, pa nismo od  tega sveta. Nismo več od tega sveta od trenutka, ko smo bili prerojeni v Kristusu.« (sv. Avguštin)

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN  OD 21. 11.  DO 28.11.2021

Zelo slabe zdravstvene razmere in število okužb, ki ne pojenja, nas sili, da smo skrajno odgovorni v obnašanju in odnosih. Naša človeška in krščanska dolžnost je, da vzamemo razmere resno in dosledno upoštevamo navodila stroke in odgovornih. Tudi v cerkvi, pri bogoslužju. Zato so sprejeti ostrejši ukrepi. Obisk bogoslužja je dovoljen pod PCT pogoji, z maskami in na razdalji 1,5 m. Tisti, ki vam zdravje dopušča, dajte se cepiti ali se testirajte, saj je to zdaj brezplačno! Potrudimo se, da ohranimo občestvo in vezi z Bogom in med s'nami. Potrudimo se, da z korektnim ravnanjem zaustavimo epidemijo in bomo lahko obhajali božič v normalnih okoliščinah, sicer se nam lahko lansko stanje ponovi v še hujši obliki!

Martinovo nedeljo smo obhajali v skladu z razmerami epidemije. Lepo smo oblikovali bogoslužje, za druženje pa smo si zelo želeli, da bi ga lahko prihodnjo leto tako pripravili, kot nekdaj. Lepo se zahvalim vsem, ki ste sodelovali pri urejanju cerkve in pri bogoslužju. Tudi na tak način se gradi občestvo župnije.

Z današnjim praznikom Kristusa Kralja vesoljstva končujemo cerkveno leto. Cerkev je Kristusa za Kralja vesoljstva priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih in s tem poudarjala, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta, zlasti po svojem vnebohodu, najvišjo čast in oblast nad človeštvom in zgodovino. Praznik Kristusa Kralja je leta 1925 uvedel papež Pij XI. (1922–1939). Uvedbi praznika se pogosto pripisuje tudi povsem določen zgodovinski pomen: Cerkev je hotela v obdobju totalitarizmov utrditi Kristusov kraljevski status in tako relativizirati prizadevanja režimov, ki so si lastili absolutno oblast nad človekom in stvarstvom. A papež Pavel VI. je še posebej poudaril eshatološki pomen te nedelje in jo razglasil za slovesni praznik. Poudarjena sta bila pomen in vloga Jezusa Kristusa kot osrednje osebnosti v cerkvenem letu, ki je tesno povezano z bogoslužnim koledarjem Cerkve.

Jutri se začenja Teden Karitas, v katerem nas bo nagovarjalo geslo Srce, ki sprejema.  Letos ne bo tradicionalnega romanja na Ponikvo, boste pa lahko sv. mašo spremljali neposredno preko TV Golica in RTS Maribor ter tudi preko spleta, v sredo, 24. 11. 2021 ob 13:30. Vodil jo bo nadškof msgr. Alojzij Cvikl. Ta dan bo tudi dobrodelni koncert Klic dobrote, ki ga bomo lahko spremljali ob 20.00 na RTVSLO in Radio Ognjišče. Lahko bomo tudi pomagali s svojim darom družinam v stiski, kot običajno vsako leto. Vabim k ogledu in sodelovanju. Zahvaljujem se vam za vse, kar storimo skupaj in se veselim sodelovanja tudi v prihodnje.

Prihodnja nedelja je že 1. adventna nedelja. Vabim, da naredite svoj adventni venček in ga prinesete v nedeljo k blagoslovu. To bo zunanje znamenje adventnega časa, ki nas vabi k pripravi na Gospodovo rojstvo - najprej navznoter, potem tudi doma in v cerkvi. Vabljeni še posebej otroci. Njih v zadnjem letu pri bogoslužju še posebej pogrešam!

Božje kraljevanje pomeni dokončno izpolnitev človekovega hrepenenja po Bogu in želje, da bi mogel biti združen in povezan z Bogom. To kraljevanje je presežen Božji dar. Ob dovršitvi sveta se bo Kristusovo gospostvo z njegovim drugim prihodom razodelo v dokončnem odrešenju ljudi in v preoblikovanju ustvarjenega sveta. Drugi Kristusov prihod za kristjane ni razlog za strah in tesnobo, ampak predvsem povod za upanje, veselje in hrepenenje. Dnevi Kristusovega življenja nas spomnijo na Kristusovo darovanje za ljudi in njegovo poslanstvo na zemlji, praznik Kristusa Kralja pa na zgodovino odrešenja in (ne)vidno Božje delovanje v času.                     Po: radio.ognjisce.si

 

PAPEŽEVA BESEDA

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

II.  PASTORALA V SPREOBRNJENJU

Vem, da danes dokumenti ne prebujajo istega zanimanja kakor v drugih časih, in so hitro pozabljeni. Kljub temu poudarjam, da ima to, kar želim tu izreči, programski značaj in pomembne posledice. Upam, da bodo skupnosti skušale najti potrebne načine za napredovanje na poti pastoralnega in misijonarskega spreobrnjenja, ki ne more pustiti stvari pri starem. Zdaj nam ne zadošča več »gola administracija«. V vseh pokrajinah sveta bodimo »nenehno v stanju misijona«.

Pavel VI. je vabil, naj okrepimo klic k prenovi. Jasno je povedal, da se ne obrača samo na posameznike, ampak na vso Cerkev. Spomnimo na to znamenito besedilo, ki ni izgubilo svoje moči. »Cerkev mora poglobiti zavest o sebi, to je o svoji lastni skrivnosti /…/ Iz te razsvetljene in dejavne zavesti izvira samodejna želja, da bi zagledali idealno podobo Cerkve, kakršno je Kristus videl, hotel in ljubil kot svojo sveto in brezmadežno nevesto /…/ Zato izvira velikodušna in skoraj nepotrpežljiva potreba po prenovi in popravi napak, ki jih vest razkriva in zavrača. Ta vest je notranje izpraševanje v ogledalu vzora, ki nam ga je Kristus zapustil o sebi«. Drugi vatikanski cerkveni zbor je predstavil cerkveno spreobrnjenje kot odprtost za trajno prenavljanje sebe, da bi bili zvesti Jezusu Kristusu: »Vsaka prenova Cerkve bistveno obstoji v tem, da Cerkev pomnoži zvestobo svoji poklicanosti /…/ Kristus kliče Cerkev na poti njenega romanja k tistemu stalnemu prenavljanju, katerega Cerkev, kolikor je človeška in zemeljska ustanova, vedno potrebuje«. Obstajajo cerkvene strukture, ki utegnejo ovirati oznanjevalne napore. Celo dobre strukture so koristne samo, kadar je življenje, ki jih žene, podpira in ocenjuje. Brez novega življenja in pristnega evangeljskega duha, brez »zvestobe Cerkve njeni poklicanosti«, se vsaka nova struktura kmalu izkaže za neučinkovito.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Blagoslov adventnih venčkov - v nedeljo, 28. 11.  pri sveti maši. Lepo vabim, še zlasti otroke.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober Teharje, november: Štore-Lipa, december: Bukovžlak

Kompole: avgust: oktober: Prožinska vas, november Ogorevc, december: Draga-Moste.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.