13.11.2021

Oznanila za 33. nedeljo med letom- Martinovo - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

folder

MISEL IZ EVANGELIJA: »Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni«… » Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Prim. Mt 25, 35-40)

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

33. NEDELJA MED LETOM - martinova

Nedelja, 14. 11.

ob 10.00 za žive in rajne farane; za + Silvo in Ivana Perčič; za + Antona Založnika, 15. obl.

Albert Veliki, škof

Poned., 15. 11.

sv. maša bo drugje: po molitvenih spominih Teharje 4

* Gajšek za + po molitvenih spominih Kompole 4

Marjeta Škotska

Torek, 16. 11.

ob 18.00 za + Margareto in Franca Ocvirk

Elizabeta Ogrska

Sreda, 17. 11.

sv. maša bo drugje: po molitvenih spominih Teharje 1

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

Četrtek, 18. 11.

ob 18.00 za + Ivana in Anico Selič

* Gajšek za + po molitvenih spominih Kompole 1

Matilda, redovnica

Petek, 19. 11.

ob 7.00 za ponižnosti in sodelovanje z Bogom

ob 18.00 (pri sv. Ani) za +  Franca Fridla, osmina

Edmund, kralj

Sobota, 20. 11.

ob 18.00 za + Angelo in Franca Selič

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Nedelja, 21. 11.

ob 8.00 za + Vinka Kresnika

ob 10.00 za žive in rajne farane  

SVETE MAŠE V KOMPOLAH

33. NEDELJA MED LETOM - martinova

Nedelja, 14. 11.

ob 8.00 za + Dorčija Gajška, sorodnike,

                                                       starše Lapornik

Marjeta Škotska

Torek, 16. 11.

ob 17.00 za + Danijelo Oberžan

Matilda, redovnica

Petek, 19. 11.

ob 17.00 za + Marjana Tržana, osmina

Edmund, kralj

Sobota, 20. 11.

ob 9.00 za + Albina Malgaja, Malgajeve, Flisove, Krajnčeve

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Nedelja, 21. 11.

ob 10.00 za + Francija in Stanka Štarkl, Frančiško in

      Alojza Žohar

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega. (Jak 5, 16)

Umrli so: Marjan Tržan, 81-letni iz Prožinske vasi, pogreb je bil včeraj; Jožefa Goleš, 87-letna, C. XIV divizije, Štore, pogreb bo v četrtek ob 14.00 na Teharjah. V Kanadi je umrl Rafko Rezar, 69-letni, nekdanji ključar pri sv. Ani. Pokopan bo na Teharjah, ko bo prispela žara. Pogrebna maša bo v Torontu v torek ob 17.00. Lahko jo spremljate preko spleta na naslovu:

https://m.facebook.com/105637401094497.      Bog jim daj večni mir in pokoj pri sebi.

 

Za nasmeh: Miš. Žena sosedi: »Včeraj je mož videl miš v kuhinji. Temeljito je vse počistil in dezinficiral. Danes sem jo prestavila v kopalnico!«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 14. 11. DO 21. 11. 2021

Glede zdravstvenih razmer in okužb pa smo zdaj tako na slabem, kot še nismo bili. Bolnišnice so polne, pred nami pa še nevarno jesensko in zimsko obdobje z običajno gripo. Naša človeška in krščanska dolžnost je, da vzamemo razmere resno in dosledno upoštevamo navodila stroke in odgovornih. Tudi v cerkvi, pri bogoslužju. Zato so sprejeti ostrejši ukrepi. Obisk bogoslužja je dovoljen pod PCT pogoji, z maskami in na razdalji 1,5 m. Lepo prosim: bodimo odgovorni! Tisti, ki vam zdravje dopušča, dajte se cepiti ali se testirajte, sicer pa ostanite zunaj cerkve ali doma molite, dokler ne mine ta velika nevarnost.  Potrudimo se, da z ukrepi in ravnanjem zaustavimo epidemijo in bomo lahko obhajali božič v normalnih okoliščinah, sicer se nam lahko lansko stanje ponovi v še hujši obliki!

Danes je Martinova nedelja, naš farni praznik. Slovesno sveto mašo bo vodil celjski opat Marjan Jezernik. Kot že nekaj let, bomo na to nedeljo imeli na Teharjah le eno sveto mašo,  ob 10.00, da bo v njej združena vsa župnija, saj je naša cerkev dovolj velika tudi v teh razmerah. V Kompolah pa bo zato izjemoma sv. maša ob 8.00. Zaradi epidemije ne bo spremljevalnih prireditev in pogostitve zunaj cerkve ali druženja v dvorani. To je sicer škoda, saj je farni praznik lepa priložnost za srečanje, poživitev pripadnosti kraju in župniji ter navezavi novih stikov. Vsega tega bi bili sicer v tem času še kako potrebni, vendar moramo zaradi zdravja in preprečevanja širjenja okužb vzeti kot nujo in dejanje krščanske ljubezni. Skušajmo pa vendar ohranjati smisel praznovanja v sebi, zunaj cerkve v primerni razdalji izmenjati kaj besed, koga poklicati po telefonu, obujati spomin na dosedanja praznovanja, si ogledati kakšno fotografijo ali prebrati kako dobro misel ali zapis v tem duhu.

Našo cerkev so pridne krasilke zopet vzorno okrasile. Se jim lepo zahvalim, prav tako vsem, ki ste prispevali rože in možem, ki so postavili slavolok. To so znaki prazničnosti. Bogoslužje daje temu slovesni del, ostalo pa si bomo morali letos pričarati doma ali v ozkem krogu svojih najbližjih, da bomo prispevali k zdravju in varnosti.

Vsi vemo: za jesenjo pride mraz in potem sneg in potem zima. In pozimi je vse kot mrtvo, le človek in luč ognja kažeta, da življenje še ni umrlo.

Prav tako vsi vemo, da se bliža večer in noč, ko se sonce prevesi v drugo polovico dneva. In ponoči se zdi, kot da je zemlja izumrla, le luči so kakor tleča iskra, iz katere v jutru sije novo življenje. Prav tako vemo, da je človeško življenje kot leta, kot dan, da vznikne, se razcveta in izgine v nadčutna področja stvarnosti.

A čeprav znamo urejati življenje v skladu s časi, vedno znova pozabimo na pouk narave: oditi bo treba, pa ne v brezno niča, temveč v naročje Stvarnika. Končati in dovršiti moramo rast dni na zemlji, potem pa položiti sadove pred Večnega.

Tako nas uči narava, v kateri živimo. Tudi nadnarava naravne danosti podpira in dopolnjuje. Zato nam Cerkev zadnjih nedelj cerkvenega leta bere odlomke, ki govorijo o koncu sveta ali poslednjih časih, predno bodo nastopile štiri poslednje reči: smrt, sodba, nebesa ali pekel.

Kakor je vse na svetu minljivo, je minljiv tudi svet sam. Ima svoj začetek in konec. Kakor o začetku sveta ne vemo veliko, tako tudi o koncu ne: preroške knjige in Kristusove prilike nam te prihodnje resnice skušajo osvetliti. Dejstvo pa je, da ne vemo ne ure ne dneva, tako da se moramo truditi za pravo pot vsak dan znova. Le tako bomo lahko ob koncu prispeli Njemu v objem.

Po: Bogoslužno leto B

 

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

I.  POTUJOČA CERKEV

19. Evangelizacija izhaja iz Jezusovega misijonarskega naročila: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal« (Mt 28,19-20). V teh vrsticah je predstavljen trenutek, ko Vstali pošlje svoje učence oznanjat evangelij v vsakem času in vsakem prostoru, da bi se vera v Jezusa razširila v vsakem kotu zemlje.

20. Božja beseda nam stalno kaže, kako Bog poziva verujo-če, naj »krenejo na pot«. Abraham je prejel klic, naj se odpravi v novo deželo (prim. 1 Mz 12,1-3). Mojzes je zaslišal klic Boga: »Pojdi, pošiljam te« (2 Mz 3,10) in je popeljal ljudstvo proti obljubljeni deželi (prim. 2 Mz 3,17). Jeremiju je Bog rekel: »Pojdi k tistim, h katerim te pošiljam« (Jer 1,7). Danes se v Jezusovem naročilu »Pojdite!« zrcalijo vedno novi prizori in izzivi oznanjevalnega poslanstva Cerkve. Vsi smo poklicani, da se udeležimo tega novega misijonarskega »pohoda«. Vsak kristjan in vsaka skupnost mora odkriti, kakšno pot terja Gospod. A vsi smo poklicani, da sprejmemo ta klic: da zapustimo svojo udobnost in pogumno dosežemo vsa obrobja, ki potrebujejo luč evangelija.

21. Evangeljsko veselje, ki napolnjuje življenje skupnosti učencev, je misijonarsko veselje. Doživlja ga dvainsedemdeset učencev, ki se veseli vrnejo s poslanstva (prim. Lk 10,17). To veselje živi Jezus, ki se razveseli v Svetem Duhu in hvali Očeta, da njegovo razodetje dosega uboge in najmanjše (prim. Lk 10,21). Polni občudovanja ga občutijo prvi kristjani, ki se spreobrnejo ob poslušanju oznanjevanja apostolov na binkošti »vsak v svojem jeziku« (Apd 2,6). To veselje je znamenje, da je bil evangelij oznanjen in rodi sad. Vedno pa gre za izhod in dar, za izhod iz sebe, za hojo in vedno novo sejanje. Gospod pravi: »Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti zato sem prišel« (Mr 1,38).

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

Martinova nedelja: sv. maša: 14. 11. ob 10.00 na Teharjah. Vodi jo celjski opat Marjan Jezernik.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: oktober Teharje, november: Štore-Lipa, december: Bukovžlak

Kompole: avgust: oktober: Prožinska vas, november Ogorevc, december: Draga-Moste.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.