07.11.2021

Svete maše po molitvenih spominih za župnijo Teharje

TEHARJE 2021 - PO MOLITVENIH SPOMINIH 1 MOLIMO ZA:

ANTONIJO LEDINEK

JOŽETA HRASTNIKA IN RODBINO ŠUHEL;

SILVO IN JOŽETA CENTRIH, STARŠE, SORODNIKE, PRIJATELJE IN ZNANCE, DOBROTNIKE IN POZABLJENE DUŠE V VICAH;

MARINKO, MARIJO IN FRANCA OBERŽEN TER ALOJZIJO STANIČ;

KARLA KNAFELCA, STARŠE

STARŠE LEČNIK, SESTRIN IN SORODNIKE;

ANICO IN IVANA SELIČ, JOŽETA, JULIJANO IN JUSTINO AMON;

ZA STARŠE IN SESTRO ULAGA IN RODBINO;

IVANA IN ROZALIJO VRHOVŠEK, MARTINO VRHOVŠEK, JOŽETA IN STARŠE GABRŠČEK;

ZA RAJNE IZ DRUŽINE BELEJ, RODBINE HRASTNIK;

JULIJANE IN JANEZA BURGER,

ZVONKA PTIČEK ;

LJUDMDILO, DVA JOŽETA IN STANEKA JESENEK, JELKO SIMONČIČ IN ZA KOŽUHOVE;

ZA RAJNE IZ DRUŽINE CVEK;

FRANCA RAJHA IN ALBINA MALGAJA

JOŽETA KARLA, ANO IN EMILA PERDIH

CECILIJO IN ANTONA ŠKORJA;

TONETA ŠELIHA, BRATA IN SESTRE;

IVANO ŽNIDAR;

DRUŽINE SIVKA, KRAJNC, KOLAR

RODBINO GOLOGRANC – ZDOLŠEK – ZABUKOVŠEK;

JOŽETA VODEBA IN STARŠE TOFANT -VODEB;

DRUŽINE ZEVNIK IN KOMPOLŠEK;

 

 

TEHARJE 2021 - PO MOLITVENIH SPOMINIH 2 MOLIMO ZA:

DRUŽINO ZEVNIK, SLAVKO IN KARLA BELEJ, 

ANO IN JOŽETA ŠKOBERNE;

FRANCA DOLENCA, ANO, JOŽEFA IN GVIDONA ŠALAMON;

POKOJNE V DRUŽINI RISMAN IN PINTER TER SORODNIKE;

MARGARETO OCVIRK, FRANCA IN RODBINO OCVIRK,

ANICO ŽOHAR, JOŽETA IN RODBINO ŽOHAR,

AVGUSTA IN PAVLO KOVAČIČ, DRUŽINO MAROVŠEK;

RODBINE ROZMAN, ŠTOR IN TROBIŠ;

DANIJA, SILVO, RIHARDA, ROZALIJO IN MIHAELA  LENARDIČ;

SANDIJA, FRANCA TEREZIJO IN FRANCIJA VODENIK;

FRANČIŠKO JERNEJ, MARIJO LEČNIK;

VLADOTA, ŠTEFKO , JERNEJA TERŽAN IN KATJO GABER;

ALENKO IN MLADENA PASARIČ; FRANJO IN ALJOŠA ZUPANC, CARMEN ROGELŠEK,

ŽRTVE 2. SVETOVNE VOJNE, POKOPANE BLIŽNJEM GOZDU;

STARŠE KAROLINO IN GREGORJA KROFLIČ IN POKOJNE SORODNIKE KROFLIČ;

VSE POKOJNE SORODNIKE IZ RODBINE VOGRINC;

VIDA ZALOKARJA, STARŠE ŠUMEJ;

DUHOVNIKA IVANA KORENA IN MARJANA ROZMANA;

STANKA BELA IN STARŠE; ROZO IN FRANCA KOVAČIČ IN STARŠE; MILICO IN ERIHA OŽEK IN STARŠE;

STARŠE ROMIH IN KRAŠEK;

FANIKO IN STANKA KRAGELJ, SINA STANIJA, SVAKA FRANCIJA;

VSEH POKOJNIH STAŠEV IN POKOJNIH OTROK;

TEHARJE 2021 - PO MOLITVENIH SPOMINIH 3 MOLIMO ZA:

FRANCIJA KAČA IN STARŠEV;

DRUŽINE KOŽELJ IN JUNGER;

STARŠE REZAR, DVA BRATA IN SESTRO;

STRŠE BRATUŠA, BRATA IN SORODNIKE;

RODBINO ZIDANŠEK-SIMONČIČ, MATILDO IN ANO ŠTANTE;

FANIKO IN MILKO ŠTIGLIC IN RODBINO;

POKOJNE SOSEDE;

JURIJA KLEPIČA, STARŠE IN BRATA SEME, LILIJANO TOMIČ;

IVANA IN ROZALIJO KRESNIK; GABRIJELA IN KATICO LOUDŠTETER; FRANCA IN KRISTINO BAUMGARTNER IN TEREZIJO BELAK TER STARE STARŠE;

ANTONA RAMŠAKA IN STARŠE LAUBIČ;

IVAN KUMPERGER IN STARŠI LUŽAR;

MIHAELA, LJUDMILO, MARIJO IN FANIKO VERDEV TER STARŠE ŽLAUS;

STARŠE VIKTORJA IN EMO REZAR, SESTRO PAVLO, TER BRATA MARTINA IN DRAGOTA;

MAMO ANO ŠTEFANČIČ; DVA IVANA IN CECILIJO CAGLIČ;  PAVLINO IN IGNACA SEIBERL;

POKOJNE IZ RODBIN CAGLIČ, ŠTEF

ANČIČ, NARAKS IN REZAR;

IVANA MRAMORJA; ALOJZA KORENA IN KRISTINO KOVAČIČ;

MARIJO IN ANTONA VRENKO;

RUDIJA STRAŠKA; JOŽETA ADAMIČA,

DUHOVNIKE: IVANA KORENA, MARJANA ROZMANA, MARTINA PANIPA IN ALOJZA PAVLIČA; DOBROTNIKE IN ZNANCE

 

 

TEHARJE 2021 - PO MOLITVENIH SPOMINIH 4 MOLIMO ZA:

HELENO IN FRANCA LEVEC, NEŽO IN FRANCA VREČER, JAKOBA IN KARLA OŽEG. MARIJO IN FRANCA VREČER, TERZIJO IN ŠTREFANA LUŽEVIČ, ANO GUZEJ IN STARŠE, IVANA VREČARJA;

RODBINO ROZMAN IN RODBINO HROVAT;

JOŽEFA IN MLADENE HRVATIČ, RODBINE HRVATIČ, GOLOGRANC IN ZABUKOVŠEK

JANEZA JURKOŠEKA, MARIJO, KARLA IN DRAGOTA KLEČ; SREČKOTA VOUKA IN MARETA VRBANČIČA;

STARŠE VIDEC IN ŠUHEL, BETKO ŠUHEL IN MARTO ŽVEGLER;

RODBINO ZIMŠEK, MARICO IN ERNESTA PECL, RODBINO TERŽAN, RODBINO ZUPANC, FANIKO IN IVANA JERŠIČ

STARŠEV HERMAN, BRATA IN SESTER

KLJUČARJEV, PEVCEV, KRASILK, DUHOVNIKOV…