09.10.2021

Oznanila za 28. nedeljo med letom - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc.

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

28. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 10. 10.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Jurija Roma

Janez XXIII., papež

Ponedeljek, 11. 10.

ob 7.00 za + Rozalijo Romih, 30. dan

* Gajšek v zahvalo in za zdravje

Maksimilijan celjski

Torek, 12. 10.

ob 19.00 za + Borisa Čehovina

Gerald, vitez

Sreda, 13. 10.

ob 7.00 za + Hildo Veber, 30. dan

Kalist I., papež

Četrtek, 14. 10.

Devetdnevnica pred birmo

ob 18.00 za + Alenko Bukovšek

* Gajšek za + Rozalijo Amon

Terezija Velika, cerkv. učiteljica

Petek, 15. 10.

Devetdnevnica pred birmo

ob 18.00 za + Marijo Kroflič, 30. dan

* Gajšek za + Justino in Karla Kroflič

Hedvika, kneginja

Sobota, 16. 10.

Devetdnevnica pred birmo

ob 15.00 v Osenci za + Ivana in Ivanko Bobnič 

           ter vaščane

ob 18.00 za + Silvo Perčič

29. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 17. 10.

Devetdnevnica pred birmo

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Marijo (obl.) in Ivana Žnidarec,

                                                        Antona Plevnik

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

28. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 10. 10.

ob 10.00 za + Aužner Franca in rodb., Golob Elizabeto in Zvonimirja, Pregelj Marijo, Stanka Plank

Maksimilijan celjski

Torek,  12. 10.

ob 18.00 za + Janeza Rutarja in rodbino

Hedvika, kneginja

Sobota, 16. 10.

ob 9.00 za + Stanka Kampuška, rod. Romih, sorod.

27. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 17. 10.

ob 10.00 za + Martina Gologranca in Stanija Gajška

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Moj sin, izvršuj svoja dela v ponižnosti in boš priljubljen pri boguvšečnih ljudeh! Kolikor večji si, toliko bolj se ponižuj in boš našel milost pri Gospodu! (Sir 3, 18)

Za nasmeh: Na poroki mlade športnice: Župnik pride pred cerkev in s pogledom išče ženina. Približa se elegantno oblečenemu fantu s šopkom in pravi: »Vi ste najbrž ženin, kaj ne?« On odgovori: »Žal ne, izpadel sem že v predtekmovanju.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 10. DO 17. OKTOBRA 2021

Zaradi epidemioloških razmer so bili sprejeti ostrejši ukrepi, ki tudi za obisk bogoslužja zahtevajo PCT dokazilo in je torej obisk cerkve dovoljen le prebolelim, cepljenim in testiranim. Za otroke do 15. leta ni potrebno, za otroke srednješolce pa velja samotestiranje (kakor za šolo) tudi za udeležbo pri bogoslužju. Za udeležence osnovnošolske kateheze, tj. za veroučence, veljajo isti pogoji testiranja kot v osnovni šoli. Pri bogoslužju v zaprtih prostorih ohranjamo maske in medsebojno razdaljo 1 meter, ena oseba ali družina. Vsi si želimo, da bi lahko imeli v živo bogoslužje, pouk in verouk, zato moramo biti tudi odgovorni in da izpolnjujemo enega od teh treh pogojev: da smo preboleli covid-19 ali da smo bili cepljeni ali da smo bili testirani. Dokazilo imejte s seboj.

Preteklo nedeljo smo v župnijski cerkvi na Teharjah obhajali sveto mašo za žrtve Teharskega taborišča in za vse žrtve vojnih in povojnih pobojev v Sloveniji. Daroval jo je upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek ob somaševanju domačega župnika in šestih drugih duhovnikov. Vsako leto se ob tem času spominjamo vseh teh žrtev v naši polpretekli zgodovini, kličemo božji mir na vse rajne in prosimo za spravo med živimi. Po maši je bil še kulturni program in nagovor tajnika Nove slovenske zaveze. Zahvalim se gasilcem s Teharja za urejanje prometa in župnijskim sodelavcem, ki so pomagali.

Danes zaključujemo Teden za življenje. V njem smo se večkrat spominjali daru svojega in tujega življenja, ogroženosti številnih posameznikov ali skupin, nerojenih otrok in starih ljudi. Ne pozabimo, da je Bog delivec življenja, da smo mi njemu odgovorni in se nikoli ne smemo postaviti za gospodarja nad svojim in še manj nad tujim življenjem.

Kdo bo v prihodnjih desetletjih učil v veri vaše otroke in vnuke, kdo jih bo pripravljal na zakramente? Prihodnost verske vzgoje je ob pomanjkanju duhovnih poklicev čedalje bolj povezana tudi z izobraževanjem in pripravljenostjo laikov, da bi vero posredovali preko župnije, cerkve. Vpis v katehetsko pastoralno šolo je že bil septembra, a bi se gotovo še lahko pridružili. Vabim! Več na oglasni deski ali na: https://kps.rkc.si.

Komu pripadam? Kaj mi pomeni župnija, kaj mi pomeni Cerkev? To si moramo tudi večkrat priklicati v zavest. Žal se je pri mnogih kristjanih izgubil občutek pripadnosti svoji župniji, so (nekaj časa še) »uporabniki njenih storitev«, potem pa izgubijo še to. Skupina, narod, Cerkev lahko živi in uspeva le, če njeni člani čutijo pripadnost, jim ni vseeno za njeno prihodnost, so za njo pripravljeni žrtvovati nekaj pozornosti in časa. Koliko pripadnosti še čutim?

V župniji Teharje in Sv. Lovrenc se pripravljamo na birmo sedemnajstih mladih iz 9. razreda. Zaradi epidemije in omejitev smo jo prestavili v ta čas in sicer za v soboto, 23. 10. ob 14.00. Vabim vse farane, še zlasti starše, botre in sorodnike birmancev, da za mladi rod molimo, da bi jim Sveti Duh po zakramentu sv. birme podelil svoje darove, da bi v tem času, ki ni lahek, še zlasti za mlade, ohranili krščansko dostojanstvo, utrdili vero in pripadnost Bogu in Cerkvi.

V četrtek zvečer začnemo z devetdnevno duhovno pripravo, ki je za birmance obvezen del, za starše in botre pa iskreno povabilo, da jih spremljate in podpirate. Vsak dan bomo pri sv. maši pripravljali srca in odpirali svoj razum za pravo spoznanje. Lepo vabljeni ob 18.00. Prihodnjo nedeljo bo pri sv. maši ob 10.00 srečanje s starši in botri.

V nedeljo ob 15.00 bo v stolnici v Celju začetek sinodalnega dogajanja za vso škofijo. Lepo vabim vsaj kakšnega predstavnika naših dveh župnij k prisotnosti. Več o sinodi kdaj drugič.

Mladinska srečanja: Sestra Ana se trudi za srečanja madih- vsako drugo soboto. Mladi, izkoristite to lepo možnosti in prihajajte.

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

 

II.  PRIJETNO IN TOLAŽILNO VESELJE OZNANJEVANJA EVANGELIJA

9. Dobrota se vedno želi podarjati. Vsaka pristna izkušnja resnice in lepote sama po sebi želi rasti v nas. Vsaka oseba, ki živi globoko osvoboditev, postaja bolj dojemljiva za potrebe drugih. Dobrota se ukoreninja in razvija, ko jo podarjamo. Kdor torej želi živeti dostojanstveno in polno, se mora odpirati drugemu in iskati njegovo dobro. Zato nas ne bi smele čuditi nekatere besede sv. Pavla: »Kristusova ljubezen nas priganja« (2 Kor 5,14); »Gorje mi, če ne bi oznanjal evangelija« (1 Kor 9,16).

10. Evangelij nam daje možnost, živeti na višji ravni, a ne manj polno: »Življenje se krepi, ko ga podarjamo, in peša v osami in udobju. Ljudje, ki najbolje izkoristijo življenje, so dejansko tisti, ki zapuščajo varno obrežje in se zavzemajo za poslanstvo, da podarjajo življenje drugim.« Ko Cerkev kliče k prizadevnemu oznanjevanju evangelija, kristjanom kaže vir pristnega osebnega uresničenja: »Tu odkrivamo drugo globoko zakonitost resničnosti: življenje raste in zori, kolikor ga podarjamo za življenje drugih. Poslanstvo je navsezadnje to.« Oznanjevalec evangelija potemtakem ne bi smel biti žalosten, kakor da bi bil na pogrebu. Obnovimo in povečajmo gorečnost, »prijetno in tolažilno veselje oznanjevanja evangelija tudi tedaj, ko je treba sejati s solzami. /…/ Naj današnji svet – ki išče v bridkosti in upanju – sprejme veselo oznanilo, ki ga ne prinašajo žalostni in malodušni, nepotrpežljivi in tesnobni glasniki, ampak služabniki evangelija, katerih življenje naj izžareva gorečnost, ker so sami sprejeli Kristusovo veselje.«

 INFORMACIJE IN NAPOVEDI

V nedeljo, 17. 10., ob 15.00 v stolnici v Celju začetek sinodalnega dogajanja.

Srečanje za botre in starše bo v nedeljo, 17. 10., pri sveti maši ob 10.00.

Slovesnost svete birme bo v soboto, 23. 10., ob 14.00.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Pečovje;  september Slance in sp. Vrhe, oktober Teharje

Kompole: avgust: Kompole, september: Ogorevc; oktober: Prožinska vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.