18.09.2021

Oznanila za 25. nedeljo med letom - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

 

25. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 19. 9.

- posvetitev

oltarja

ob 10.00 za žive in rajne farane

      za + Rudija Straška

      za + Angelo Novak, rajne Novakove in Kraljeve

Andrej Kim in korejski mučenci

Ponedeljek, 20. 9.

ob 7.00 za +  Družine Vrhovnik, Cirila in Nežko                

             Sluga

* Gajšek za +  Zvonka Ptičeka

Matej, evangelist

Torek,  21. 9.

ob 19.00 za +  Jožefa Hrvatiča

Mavricij, muč.

Sreda, 22. 9.

ob 7.00 za +  v zahvalo

Pater Pij,

Redovnik

Četrtek, 23. 9.

ob 19.00 za +  Marijo Koštomaj

* Gajšek za +  Faniko Mlakar

Anton Martin Slomšek,

Petek, 24. 9.

ob 19.00 za +  Draga Žuliča

* Gajšek za +  Franca in Katarino Verhovšek

Sergij, menih

Sobota, 25. 9.

ob 19.00 za +  Angelo in Franca Selič

26. NEDELJA MED LETOM -Slomškova

Nedelja, 26. 9.

ob 8.00 za +  družino Zevnik— Kompolšek

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE KOMPOLAH 

25. NEDELJA m. l.

Nedelja, 19. 9.

ob 8.00 za + Ivanko Zupanc, obl.

Matej, evangelist

Torek,  21. 9.

ob 19.00 za + Milico Mramor

Sergij, menih

Sobota, 25. 9.

ob 9.00 za + Rozalijo in Alojza Žnidar, 2 brata, nečaka  in rodbino ter Alojza Mastnaka

26. NEDELJA MED LETOM -Slomškova

Nedelja, 26. 9.

 

ob 10.00 za + Justino in Štefana Strašek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Dobro ime je boljše, kakor dragoceno olje. (Prd 7, 1)

Umrla je: Hilda Veber, roj Kegu. Pogreb bo v torek ob 12.00 na Teharjah. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: »Sem prav jezen na slovenske železnice«! »Zakaj?« »Od kar se moja tašča vozi zastonj, je dvakrat več pri nas.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 19. DO 26. 9. 2021

Ker so se epidemiološke razmere še poslabšale, so bili sprejeti še ostrejši ukrepi, ki tudi za obisk bogoslužja zahtevajo PCT dokazilo in je torej dovoljeno le prebolelim, cepljenim in testiranim. Za otroke do 15. leta ni potrebno,  za otroke srednješolce pa velja samotestiranje (kakor za šolo) tudi za udeležbo pri bogoslužju. S seboj naj imajo potrdilo staršev o negativnem hitrem PC testu. Za udeležence osnovnošolske kateheze, tj. za veroučence, veljajo isti pogoji testiranja kot v osnovni šoli. Pri bogoslužju v zaprtih prostorih ohranjamo maske in medsebojno razdaljo 1 meter, ena oseba ali družina. Vsi si želimo, da bi lahko imeli v živo bogoslužje, pouk in verouk ter da bi bilo stanje normalno tudi v prihodnjih mesecih, a se moramo zavedati, da smo za to tudi odgovorni in da izpolnjujemo enega od teh treh pogojev: da smo preboleli Covid, ali da smo bili cepljeni ali da smo bili testirani. Dokazilo o tem imejte s seboj k obisku svete maše.

Danes, 19. 9., bo novi celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž posvetil novi daritveni oltar v cerkvi sv. Martina na Teharjah.  Škof bo naš oltar posvetil, zaznamoval s sv. krizmo, ga trajno izročil za sveto bogoslužje, mi pa ga posvečujemo z sodelovanjem pri mašah. Oltar je po načrtih arhitektke Darje Prašnik Cerar iz monolita Makedonski sivec  izklesal Vojko Mužina s svojimi mojstri. To je res lepo in mojstrsko delo. Vanj so vstavljeni deli lesa in medenine, ki simbolizirajo božjo trajnost in človeško krhkost, minljivost. Dostojno je oblikovan in izdelan tudi prostor za branje božje besede ali ambon.  Več o tem lahko preberete v zloženki, ki sem jo za to priložnost pripravil. Tudi sedeži za duhovnike in ministrante so primerno oblikovani in izdelani po liturgičnih smernicah. Izdelal jih je domači mojster Franci Dobrajc. Lepo se zahvaljujem vsem, ki  so z idejami in s svojim delom uredili prezbiterij naše župnijske cerkve in vsem, ki ste naše delo podprli s svojimi darovi. Naj Bog povrne vašo dobroto s svojimi darovi, oltarni prostor pa naj omogoča osebno srečevanje z Bogom v bogoslužju in tihi molitvi še dolga desetletja nam in rodovom, ki prihajajo za nami.

V oltar danes vstavljamo tudi relikvije domačih svetnikov: bl. Antona Martina Slomška, ki ga je za prvega slovenskega blaženega razglasil na današnji dan pred 22 leti v Mariboru papež sv. Janez Pavel II. , in prvega slovenskega mučenca bl. Alojzija Grozdeta, ki je bi v Celju pred 11 leti razglašen za blaženega. Naj nam bodo domači ljudje priča vere, spodbuda za sveto in korektno življenje ter dokaz, da tudi v našem narodu živijo sveti ljudje.

Prihodnjo nedeljo, 26. 9. bo slavje Slomškove nedelje pri sv. Jožefu. To nam je blizu in zato vabim vse, ki izpolnjujete PCT, da se udeležite. Spoštovanje do našega prvega blaženega naj bo sedaj še večje, ko bomo imeli tudi v našem oltarju v vidni, materialni obliki, delček njegove prisotnosti. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa sveta maša, ki jo bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres. 

 

Papež Frančišek je napisal tudi apostolsko spodbudo: VESELJE EVANGELIJA.

Naj nas v časih, ko še posebej potrebujemo veselje in upanje, nagovarja njegova beseda.  4. Starozavezne knjige so napovedovale veselje odrešenja, ki bo prekipevalo v mesijanskih časih. Prerok Izaija se 1 Pavel VI., Apostolska spodbuda Gaudete in Domino – Veselite se v Gospodu (9. maj 1975), 22: AAS 67 (1975), 297. 7 obrača na pričakovanega Mesija in ga pozdravlja z vzklikom: »Bogato daruješ radost, veliko veselje delaš« (9,2). Sionske prebivalce vabi, naj ga sprejmejo s pesmijo: »Vriskajte in se radujte!« (12,6). Prerok vabi tistega, ki je že zagledal prihajajočega Mesija, naj ga razglaša drugim: »Pojdi na visoko goro, sionski sel, kot glasnik veselja! Povzdigni močno svoj glas, Jeruzalem, kot glasnik veselja« (40,9). Celotno stvarstvo je deležno tega veselja odrešenja: »Vriskajte, nebesa, raduj se zemlja! Zavriskajte gore! Gospod je potolažil svoje ljudstvo in se usmilil svojih ubogih« (49,13). Ko Zaharija vidi Gospodov dan, vabi, naj glasno pozdravljajo Kralja, ki prihaja krotak in jezdi na osliču: »Močno se raduj, hči sionska, vriskaj od veselja, hči jeruzalemska! Glej, k tebi prihaja tvoj kralj. Pravičen je in zmagoslaven!« (Zah 9,9). Morda najbolj privlačno pa je povabilo preroka Sofonija, ki nam predstavlja Boga sredi svojega ljudstva ob praznovanju, ki prekipeva od veselja nad odrešenjem. Ponovno prebiranje tega besedila me preveva z navdušenjem: »Gospod, tvoj Bog, je v tvoji sredi, mogočni rešitelj. Veseli se nad teboj v obnovljeni ljubezni, vriskajoč se raduje nad teboj« (Sof 3,17). To veselje doživljamo med drobnimi stvarmi vsakdanjega življenja, kot odgovor na ljubeče povabilo Boga, našega Očeta: »Moj sin, stôri si dobro, kolikor moreš … Ne odpovej se srečnemu dnevu« (Sir 14,11.14). Kakšno očetovsko nežnost zaslutimo v teh besedah!

OBVESTILA IN INFORMACIJE

Posvetitev oltarja v župnijski cerkvi na Teharjah bo 19. 9. 2021 pri maši ob 10.00.

Slomškova nedelja: 26. 9. pri sv. Jožefu nad Celjem: ob 15.00 akademija, ob 16.00 maša.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Pečovje;  september Slance in sp. Vrhe, oktober Teharje

Kompole: avgust: Kompole, september: Ogorevc; oktober: Prožinska vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.