11.09.2021

NOVO OBDOBJE UČENJA IN (VERSKE) VZGOJE

folder

Dragi starši, učitelji, katehistinje, veroučenci…

 

Spet začenjamo šolsko in veroučno leto. Čeprav še vedno zaznamovani z boleznijo koronavirusa, a v zaupanju, da epidemijo čim bolje obidemo in se je ubranimo, in hkrati živimo dokaj normalne odnose, napredujemo v znanju, vedenju, veri, srčni dobroti, medsebojni povezanosti…

Vsak dan slišimo, kako pomembno je znanje: kako važno  je razumeti in govoriti tuje jezike, kako pomembna je matematika, fizika, kemija; brez računalništva pa se že skoraj ne da več živeti… Vsekakor drži: znanje je velika vrednota v moderni družbi in najbrž bo v prihodnje še bolj. Odpira nam pot k sedanji in prihodnji tehniki, informatiki, ekonomiji…

Toda, človek nima le razuma, ampak tudi srce! Ob vsej ihti sedanjega časa lahko hitro pozabimo nanj. Vsak dan tarnamo, da so človeški odnosi hladni in neprijazni, boleče ugotavljamo, koliko ljudi je depresivnih, brezvoljnih, obupanih, zapitih, zasvojenih… Vsi ti navadno ne pogrešajo znanja, ampak topline, prijaznosti, upanja, ljubezni in vere. Za srečo v življenju ni dovolj le razum, ampak še kako potrebujemo srce, upanje, veselje, ljubezen… Ko začenjamo spet novo obdobje učenja, nikar ne spreglejmo teh dobrin duše. Vsekakor bomo morali kaj storiti zato, da bi naši mladi skladno rasli: telesno, razumsko in duhovno.

Pot do zrele osebnosti je naporna in dolgotrajna, saj zahteva znanje, srčnost, delavnost, lepe odnose, čut za človeka, za sveto... Zdi se, da je ta pot vedno bolj težavna. A prav zato tudi vedno bolj nujna.

Verska vzgoja predstavlja vsekakor zelo pomemben delež k odkrivanju smisla življenja in k rasti osebnosti. Verni starši imate pravico in dolžnost, da otroka vzgajate v veri in mu z besedo, molitvijo in zgledom kažete pot k Bogu. Duhovniki in katehistinje smo vam dolžni pri tem pomagati, toda ne moremo delati mimo vas ali brez vas. Zato vas v začetku novega obdobja iskreno vabim, da redno spremljate svojega otroka pri njegovem delu v šoli in pri verouku. Od koga pa se sicer lahko nauči verovati?

In še na nekaj ne pozabite! Prihajajte k sveti maši, skupaj, starši in otroci. Brez molitve in sodelovanja pri sveti maši je naše delo pri verouku brez uspeha, je izgubljanje časa. Za prihodnost in večnost otrok smo osebno odgovorni pred Bogom, pred prihodnostjo te in novih generacij.

Obilo blagoslova na poti znanja, vzgoje in milosti želim otrokom, staršem, učiteljem in katehetom.                                                                                                         

                                                                                                        Vaš župnik Miha Herman