14.08.2021

Oznanila za Veliki Šmaren 2021 - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

MISEL IZ EVANGELIJA: Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. (Lk 1,46–51)

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

MARIJINO VNEBOVZETJE

Nedelja, 15. 8.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Gelco in Ivana Krulec

Rok, spokornik

Ponedeljek, 16. 8.

ob 19.00 za + Romana Rismana

* Gajšek za + Albina Polaka, Terezijo in Jožeta

Hijacint, redovnik

Torek, 17. 8.

ob 19.00 za + starše Jurkošek in Jelenc ter Pavlino Seiberl

Helena, (Alenka)

Sreda, 18. 8.

ob 7.00 v dober namen

Janez Eudes, duhovnik

Četrtek, 19. 8.

ob 19.00 za + Marijo in Jožefa Sivka

* Gajšek za + Ivano Zupanc

Bernard, opat

Petek, 20. 8.

ob 7.00 za + Bojano-Olgo Vrabič, pogrebna

* Gajšek za + Silvo Kroflič

Pij X., papež

Sobota, 21. 8.

ob 19.00 za + Ivana Zavška, obl.

21. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 22. 8.

ob 8.00 za + Angelo in Franca Selič

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

MARIJINO VNEBOVZETJE

Nedelja, 15. 8.

ob 10.00 za + Ivanko Markovič (obl), Katarino in Jožefa Vrečar

Hijacint, redovnik

Torek, 17. 8.

ob 19.00 za + Janeza Rutarja, 30. dan

Pij X., papež

Sobota, 21. 8.

ob 9.00 za + Ljudmilo Mramor

21. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 22. 8.

ob 10.00 za + Justino in Štefana Strašek

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Kdor nepremišljeno govori, prebada kakor meč, jezik modrih pa ozdravlja rane. (Prg 11, 24)

Pokopali smo: Bojano-Olgo Vrabič, 97-letno iz Celja. Bog ji daj večni mir in pokoj.

Za nasmeh: V DVIGALU. Sinko in oče se z dvigalom peljeta proti najvišjem nadstropju nebotičnika. Ker vožnja traja že kar nekaj časa, vpraša sinko očeta: »Ati, ali dobri Bog ve, da prihajava?«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 15. 8. DO 22. 8.2021

Epidemiološke razmere niso dobre in se slabšajo. Lahko se zgodi, da bodo tudi za bogoslužje zahtevali cepljenost ali test na koronavirus. Zato vas spodbujam, da se cepite. Duhovnika sva bila cepljena že pred meseci in nisva imela nobenih reakcij ali težav. Pri bogoslužju v zaprtih prostorih ohranjamo maske in medsebojno razdaljo 1 meter, ena oseba ali družina. Bralci lahko med branjem odložijo masko, če je vsaj 3 metre razdalje do stoječih ali sedečih. Na prostem - pred cerkvijo - se lahko zbere več ljudi. Vsekakor pa moramo skrbeti za svojo varnost s higieno in primerno razdaljo. Ker se pojavljajo nove okužbe, bodimo še bolj odgovorni in previdni za zdravje sebe in drugih.

Lepo smo obhajali »Lovrenško« nedeljo. Iskreno se zahvalim vsem, ki ste pri tem pomagali: dr. Miranu Sajovici, duhovnemu pomočniku Stanku Gajšku, ključarjem, ministrantom, gospodinjam, krasilkam. Vsi ste se potrudili, da je bilo tudi v teh okoliščinah, praznovanje lepo pripravljeno in izvedeno.

15. avgusta obhaja Cerkev najpomembnejši Marijin praznik, MARIJINO VNEBOVZETJE. Na koncu svojega zemeljskega življenja, je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja v polno in popolno občestvo z Bogom.

Častitljivi papež Pij XII. je 1. novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo.

Formulacija dogme pravi takole: 'Na ta način je vzvišena Božja Mati, nedoumljivo združena z Jezusom Kristusom od vekomaj z eno samo odločitvijo vnaprejšnje izvolitve, brezmadežna ob svojem spočetju, čista Devica v svojem Božjem materinstvu, velikodušna tovarišica svojega Božjega Odrešenika, ki je prispela do konca z zmago nad grehom in njegovimi posledicami in kot krono vseh posebnih časti dosegla, da je bila obvarovana trohnenja v grobu in premagala smrt, kot njen Sin, bila vzeta z dušo in telesom  v slavo Nebes, kjer sije kot Kraljica na desnici svojega Sina, večnega nesmrtnega Kralja'.

To je torej jedro naše vere v vnebovzetje: verjamemo, da je Marija kakor Kristus, njen Sin, že premagala smrt in slavi zmago v nebeški slavi s polnostjo svojega bitja 'z dušo in telesom'!                                                                                                                                                                                                                                                         (Benedikt XVI.)

Kako dragocena so Marijina romanja in obisk njenih milostnih podob. Padlega angela najbolj jezijo svete podobe, zato je zelo koristno, da imamo Marijino sliko v svojem stanovanju ali da obiščemo kak milostni kraj. Varovati se moramo praznoverja in grešnih zabav. Sv. Janez Damaščan imenuje romarske cerkve pribežališča za pomoči pred skušnjavami in grehom. Če jih hudič ne more razdejati, potem vsaj zapeljuje nas, da bi uničil njene koristi. A z molitvijo in priprošnjo Mariji se lahko obvarujemo hudiča. Kako dragocene so molitve Mariji v čast in vse svetinje, ki se nosijo njej na čast.

bl. Anton Martin Slomšek

Napiši po vesti in veri, kako si živel, kaj si videl, kaj si mislil in govoril en sam dan. Če hočeš biti tako odkritosrčen, da bi ne povesil oči pred samim Bogom, boš pisal do groba zgodovino tistega dne.                                                                                                                                                                                                        (Ivan Cankar)

 

Papež Frančišek je napisal apostolsko pismo:  Svetovni dan starih staršev in ostarelih: »Jaz sem s teboj vse dni«.

V Matejevem evangeliju Jezus reče apostolom: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal« (28,19-20). Te besede so namenjene tudi nam danes in nam pomagajo bolje razumeti, da je naša poklicanost varovati korenine, posredovati vero mladim in poskrbeti za majhne. Dobro poslušajte: kaj je naša poklicanost danes, pri naših letih? Varovati korenine, posredovati vero mladim in poskrbeti za majhne. Ne pozabite tega.

Ni pomembno, koliko si star, če še delaš ali ne, če si ostal sam ali imaš družino, če si babica ali dedek postal že mlad ali bolj v letih, če si še vedno samostojen ali potrebuješ pomoč, saj ne obstaja starost za upokojitev od naloge oznanjevanja evangelija, od naloge posredovanja izročila vnukom. Podati se moramo na pot in predvsem izstopiti iz sebe, da bi začeli nekaj novega.Tudi zate torej obstaja prenovljena poklicanost v ključnem trenutku zgodovine. Vprašal se boš: kako je to mogoče? Moje moči se iztekajo in ne verjamem, da bi lahko kaj prida storil. Kako se lahko začnem obnašati drugače, ko pa je navada postala pravilo mojega življenja? Kako se lahko posvetim najbolj ubogim, ko imam že toliko skrbi za svojo družino? Kako lahko razširim pogled, če mi ne dovolijo niti oditi iz prebivališča, v katerem živim? Ali moja osamljenost ni pretežka skala? Jezus sam je slišal takšno vprašanje od Nikodema, ki ga je vprašal: »Kako se more človek roditi, če je star« (Jn 3,4). To se lahko zgodi, odgovori Gospod, če odpremo svoje srce delovanju Svetega Duha, ki veje, kjer hoče. Sveti Duh gre v svobodi, ki jo ima, povsod in dela, kar hoče.

 

NAPOVEDI IN INFORMACIJE

Sv. maša v Šentjanžu: Zaradi malega prostora ni mogoče zagotoviti potrebne razdalje, zato bomo imeli sv. mašo tam v soboto, 28. 8. ob 19.00, v nedeljo, 29. 8. pa v Kompolah.

Posvetitev oltarja v župnijski cerkvi na Teharjah: 19. 9. 2021 ob 10.00; škof Maksimilijan.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. Poroka je možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: avgust: Pečovje;  september Slance in sp. Vrhe, oktober Teharje

Kompole: avgust: Kompole, septrmber:. Ogorevc; oktober: Prožinska vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.