07.08.2021

Oznanila za 19. nedeljo med letom - za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

 

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH  

 

19. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 8. 8.

ob 8.00 za + Uroša Čanžeka in rodbino

Terezija B. od Križa (Edit Stein)

Ponedeljek, 9. 8.

ob 7.00 za + Marijo in Leopolda Rozman in starše

* Gajšek za + Justino in Karla Kroflič

Lovenc, diakon

Torek, 10. 8.

ob 19.00 sv. maša v Kompolah - za Albina Malgaja

Klara, Jasna, red.

Sreda, 11. 8.

ob 7.00 za + Ivana Mastnaka in sorodnike

Ivana Šantalska, vdova

Četrtek, 12. 8.

ob 19.00 za + Stanka in Simono Vengust

* Gajšek za + Milana Vipotnika

Radegunda, kraljica, redovnica

Petek, 13. 8.

ob 7.00 v zahvalo in za zdravje

* Gajšek za + Marijo Cmok

Maksimilijan Kolbe

Sobota, 14. 8.

 ob 19.00  za + Rozalijo Amon

MARIJINO VNEBOVZETJE

Nedelja, 15. 8.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Gelco in Ivana Krulec

 SVETE MAŠE V KOMPOLAH

19. NEDELJA MED LETOM

Nedelja, 8. 8.

ob 10.00 za + Jožico in Alojza Videc

za žive in rajne farane

za + Martino Vrhovšek, starše Žnidarec in Vrhovšek

Lovenc, diakon

Torek, 10. 8.

ob 19.00 za + Ivanko Grofelnik

Maksimilijan Kolbe

Sobota, 14. 8.

ob 9.00 za + Franca in Marijo Gerčar ter starše Salobir

MARIJINO VNEBOVZETJE

Nedelja, 15. 8.

ob 10.00 za + Ivanko Markovič (obl), Katarino in Jožefa Vrečar

*g. Stanko Gajšek mašuje po vaših namenih doma, vi pa se sv. maše udeležite na Teharjah.

Iz svetega pisma: Gospod bo izpolnil načrt v moje dobro.Gospod, tvoja dobrota traja na veke, ne zapuščaj dela svojih rok. (Ps 138, 8)

Za nasmeh: Po dopustu: »Ernest, glede na to, da sva se pravkar vrnila z dopusta, prosim ne stopaj na tehtnico, dokler ne preverim, ali ima veljavno garancijo.«

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 8. 8. DO 15. 8. 2021

Epidemiološke razmere niso dobre, se slabšajo. Pri bogoslužju v zaprtih prostorih še ohranjamo maske in medsebojno razdaljo 1 meter, ena oseba ali družina. Bralci lahko med branjem odložijo masko, če je vsaj 3 metre razdalje do stoječih ali sedečih. Na prostem - pred cerkvijo - se lahko zbere več ljudi. Vsekakor pa moramo skrbeti za svojo varnost s higieno in primerno razdaljo. Ker se pojavljajo nove okužbe, bodimo še bolj odgovorni in previdni za zdravje sebe in drugih.

Danes obhajamo god farnega zavetnika župnije sv. Lovrenc nad Štorami, ki je pred 24 leti postala samostojna župnija. Vsem faranom čestitam k prazniku in se zahvaljujem vsem, ki pomagate, da župnija živi. Zahvaljujem se g. Gajšku, ki rad prihaja v pomoč in je na to občestvo navezan, ključarjem, župnijskemu svetu, vsem sodelavcem in sodelavkam, molivcem in dobrotnikom. Naj praznovanje poživi vero in pripadnost Cerkvi in občestvu. Slovesnost vodi naš rojak dr. Miran Sajovic, ki je v tem času doma na oddihu. Lepo vabim k sveti maši tudi na praznik sv. Lovrenca ob 19.00.

V nedeljo je tudi praznik Marijinega vnebovzetja.v Marijinih svetiščih bodo slovesnosti. v Petrovčah:

V soboto, 14. avgusta, na predvečer praznika, ob 19. 30 uri, bodo večernice s sveto mašo. Po maši bo procesija z Marijinim kipom in lučkami po vasi. Slovesnost bo vodil polzelski župnik Urban Lesjak.

V nedeljo, 15. avgusta, bodo svete maše: ob 6.30, 8.00, ob 10.00 bo maša na prostem, maševal bo upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. Ob 12.00 uri bo maša za ostarele in bolne.

Ob 19.00 bo maša na prostem. Maševal bo Martin Golob, župnik iz Grosuplja. Pri maši bo igrala glasbena skupina Svetnik.
Pri vseh mašah bo priložnost za sveto spoved.

Si srečen? Tako resnično od srca srečen? Potem ne obdrži svoje sreče samo zase, ampak jo deli z drugimi. Drugače se izgubi.

Si nesrečen? Se redko ali nikoli ne smejiš? Se počutiš nezadovoljen? Potem mogoče preveč misliš nase, na svoje skrbi, svoj denar, svoje zdravje, svoje probleme, svoje trpljenje …

Kdor se vedno ukvarja samo s seboj, ne more biti srečen, ker ne more več ljubiti. In nezmožnost ljubiti je konec vsakega veselja in začetek pekla. Poskusi s prijaznostjo. Poskusi pozabiti svoj Jaz in pokaži svoje pravo srce. Bodi ljubeč do vsakega. Ne dovoli, da sonce zaide nad prepirom.

Obesi svoje deževne oblake, da se posušijo na soncu.

Phil Bosmans, V tebi je sreča

Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje. (Jn 6,34)

 

NA MIZI

Veje so se povesile pod težo zrelih sadov in

komaj pečeni kruh na mizi se je blagoslovljeno razdišal.

Kot nevoščljivi črv

se zagrize v kruh bivanjske spokojnosti

doživljanje krhkosti vsega bivajočega.

V najboljšem kruhu iz človeških rok

so že klice razkrajanja in gnilobe.

Le en kruh je kruh življenja.

Kdor je od tega kruha, mu je

 

Papež Frančišek je napisal apostolko pismo:  Svetovni dan starih staršev in ostarelih: »Jaz sem s teboj vse dni«.

A tudi takrat, ko se vse zdi temno, kot v teh mesecih pandemije, Gospod že naprej pošilja angele, da tolažijo našo osamljenost in nam ponavljajo: »Jaz sem s teboj vse dni.« To govori tebi, to govori meni, to govori vsem. To je smisel tega dneva, za katerega sem želel, da bi se prvič obhajal ravno letos, po dolgi osami in še vedno počasnem okrevanju družbenega življenja: da bi vsak dedek in vsaka babica, vsak starejši človek – posebno tisti med nami, ki so bolj sami – dobil obisk angela!

Včasih bodo imeli obraze naših vnukov, drugič naših domačih, naših starih prijateljev ali tistih, ki smo jih spoznali prav v tem težkem času. V tem obdobju smo se naučili razumeti, kako pomembni so za vsakega izmed nas objemi in obiski, in kako me žalosti, ker ponekod to še vedno ni mogoče!

Bog pa nam pošilja svoje glasnike tudi po Božji besedi, za katero skrbi, da je v življenju nikoli ne pogrešamo. Vsak dan beremo neki evangeljski odlomek, molimo s psalmi, beremo preroke! Gospodova zvestoba nas bo ganila. Sveto pismo nam bo pomagalo tudi razumeti tisto, kar Gospod danes zahteva od našega življenja. On namreč pošilja delavce v svoj vinograd ob vsaki uri dneva (prim. Mt, 20,1-16), v vsakem življenjskem obdobju. Sam lahko pričam, da sem klic, da bi postal rimski škof, dobil, ko sem tako rekoč dosegel starost za upokojitev in sem si že predstavljal, da ne bom mogel več narediti veliko novega. Gospod nam je vedno blizu, vedno, z novimi povabili, z novimi besedami, s svojo tolažbo, vendar nam je vedno blizu. Vi veste, da je Gospod večen in ne gre nikoli v pokoj, nikdar.

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI

 

Praznovanje pri sv. Lovrencu: 8. 8. ob 10.00 vodi dr. Miran Sajovic.

Posvetitev oltarja v župnijski cerkvi na Teharjah: 19. 9. 2021 ob 10.00; škof Maksimilijan.

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je mogoč ob upoštevanju veljavnih ukrepov. Za prvega otroka je priprava v Domu Sv. Jožef.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. V času epidemije je poroka možna po določilih NIJZ glede na razmere. Priprava pri sv. Jožefu.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici in v domu ostarelih omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: maj: Teharje; junij Štore-Lipa, julij: Bukovžlak, avgust: Pečovje

Kompole: maj: Draga, Moste, junij: Šentjanž, julij Laška vas, avgust: Kompole.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.