14.09.2019

Oznanila za 24. nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

24. NEDELJA med letom

 Nedelja, 15. 9. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za srečo in blagoslov v družini

Kornelij in Ciprijan

Poned., 16. 9.

ob 7.00 za + Zdenka in Jožico Rozman

Robert Belarminno

Torek, 17. 9.

ob 19.00 za + Janka Palirja, 30. dan

Jožef Kupertinski

Sreda, 18. 9. 

ob 7.00 za + Marijo Hliš

* Gajšek v Kostrivnici: za + Ano in Ladislava Gobec

Januarij, škof

Četrtek, 19. 9.

ob 19.00 za + Dragota Čučka, 30. dan

* Gajšek v Kostrivnici: za rajne

Andrej, Kim in korejski mučenci

 Petek, 20. 9.

ob 7.00 za + Silvo Kroflič

* Gajšek v Kostrivnici: za + Danijelo Oberžan

Matej, apostol

Sobota, 21. 9.

ob 19.00 za + Milana Vipotnika in brate ter starše Hrvatič

25. NEDELJA med letom - Slomškova

 Nedelja, 22. 9. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Otija Jezovška

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

24. NEDELJA med letom

 Nedelja, 15. 9. 2019

ob 10.00 za + Ivana (obl.) in Terezijo Kovač

Robert Belarminno

Torek, 17. 9.

ob 18.00 za + Janeza Jurkoška in starše

Matej, apostol

Sobota, 21. 9.

ob 9.00 za + Zdravka  (3. obl.)in Jožeta Romiha ter družino Oberžan

25. NEDELJA med letom - Slomškova

 Nedelja, 22. 9. 2019

ob 10.00 za + Justino in Štefana Strašek in rodbino Hrvatič

*G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v sredo, četrtek in petek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite na Teharjah.

Delajmo zvesto, čeravno nam nihče na roke ne gleda. Bog nas vidi, on bo naš plačnik.

(bl. Anton Martin Slomšek)

 Za nasmeh: V novem šolskem letu so Urbana vpisali v plavalno šolo. Po kakšne pol ure prvega treninga, Urban reče vaditelju: »Učitelj, jaz grem domov.« – »Urban pa saj smo komaj začeli! Kaj je narobe, da hočeš kar oditi?« – »Nisem več žejen!«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 15. DO 22. 9. 2019

Lepo se zahvalim vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in pri izvedbi župnijskega dne, ter vsem, ki ste pospravili vse potrebno po prireditvi. Vse je lepo potekalo in številni so se zahvalili za lepo mašo in druženje pod šotorom. Lepo se zahvalim vsem sodelujočim v programu in tudi vsem, ki ste pripravili srečelov, vsem, ki ste poklonili dobitke in vsem, ki ste srečke kupili. Tako smo zbrali za obnovo orgel pri sv. Ani 1480 €. Bog povrni. Mislim, da je naša želja za župnijski dan dosegla svoj namen: lepo sodelovanje pri bogoslužju, skupno delo in veselje ob druženju. Pri delu, molitvi in praznovanju se utrjujejo naši odnosi in boj čutimo, da je lepo, da imamo skupnost župnije.

Jutri, v ponedeljek, začnemo verouk tudi za 1. in 2. razred. Starše prvošolcev lepo vabiva s katehistinjo, da pridejo prvo uro verouka vsi skupaj z otrokom na Teharje ob 17.00, kjer bodo v veroučni učilnici dobili osnovne informacije in napotke. Z ostalimi razredi smo že imeli prvo uro. Nekaj se jih še ni vpisalo. Prosim, da se oglasite čim prej. Če ima kdo težave z urnikom, naj se oglasi, da v osebnem pogovoru iščemo rešitev, da bi uskladili dejavnosti. Tudi lanske birmance lepo vabim na srečanja. Letos jih bomo še lažje oblikovali, saj bomo bolj svobodno iskali teme in odgovarjali na življenjska vprašanja v luči vere. Pridite! Srednješolci pa so lepo vabljeni na srečanje vsaj enkrat v mesecu - zadnji petek, potem pa bomo lahko prilagodili glede na voljo in možnosti.

 Še enkrat objavljam urnik verouka na Teharjah v šolskem letu 2019/20:

1. razred: ponedeljek ob 17.00;       4. razred: četrtek ob 15.30;        7. razred: torek ob 15.00

2. razred: ponedeljek ob 16.00;       5. razred: četrtek ob 16.30;        8. razred: poned. ob 15.00

3. razred: ponedeljek ob 17.00;       6. razred; četrtek ob 16.30;        9. razred: torek ob 16.00

 Mladi po osnovni šoli: zadnji petek v mesecu ob 19.30.

V soboto je festival mladih v Stični na Dolenskem. Toplo priporočam mladim po birmi. Lahko se pridružimo na avtobus z mladimi iz celjskih župnij. Avtobus bo odpeljal ob 7.45. Sporočite čim prej!

V Kompolah so večerne maše ob 18.00, na Teharjah pa v septembru in oktobru še ob 19.00.

V mesecu septembru se spominjamo številnih dogodkov povezanih z bl. Antonom Martinom Slomškom: mašniškega posvečenja, nove maše, preureditve Lavantinske škofije in prenosa v Maribor, Slomškove smrti in beatifikacije, ki smo jo dočakali 19. 9. 1999, torej ta teden, pred 20 leti. Vabim, da se tega osebno in v župniji spominjamo. Lepo vabim tudi k slavju Slomškove nedelje, ki bo prihodnjo nedeljo, 22. 9. - letos bo v Prekmurju (župnija Črenšovci), ki letos praznuje 100-letnico priključitve matični domovini. Rezerviral sem avtobus. Odhod avtobusa bo ob 13.10 s Teharja, 13.20 s stare avtobusne postaje. Ustavimo se še na Hudinji pri kapeli, nato pa gremo direktno v Prekmurje. Prosim, sporočite mi, da bom vsaj približno vedel, koliko nas bo. V župniji bl. Slomška v Celju pa obhajajo v nedeljo praznovanje župnijskega zavetnika ob 8.00 in ob 10.00.

»Če želiš prek posesti svojega soseda, se vprašaj, če bi bilo to tebi ljubo, in naredi raje ovinek uro daleč, kot da bi prišlo do spora. Prepovej svojim ljudem, da bi naredili sosedu kakršnokoli škodo in uči jih: »Kar nočeš, da bi drug tebi storil, glej, da ti nikdar drugemu ne storiš!« (Tob 4,16). Če je tvoja živina ali so tvoji ljudje povzročili škodo, ne múdi se, ampak jo čim prej popravi. Tisočkrat bolje je, da greš ti k sosedu, kot da pride on k tebi! Pa tudi ti kot sosed ne bodi preobčutljiv, zaverovan v svoj prav, niti samovoljen. Pomisli: Bolje je trpeti škodo kot storiti krivico! Sicer se tvoj sosed ugnezdi v tvojo hišo. Pravdanja se varuj bolj kot ognja. Prvim kristjanom je bilo prepovedano tožiti se pred poganskimi sodniki. Tebi pa naj bo pot do odvetnika zaraščena, da je ne najdeš. Bolje en krajcar kot dolgo pravdanje. (bl. Anton Martin Slomšek)

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

Osmo poglavje: SPREMLJANJE, RAZLIKOVANJE IN VKLJUČEVANJE KRHKOSTI

Olajševalne okoliščine pri pastoralnem razločevanju

302. Katekizem katoliške Cerkve v zvezi s temi pogojenostmi prepričljivo izjavlja: »Prištevnost in odgovornost za kako dejanje morejo zmanjšati ali celo odpraviti nevednost, nepazljivost, nasilje, strah, navade, čezmerna čustva in drugi psihični ali družbeni dejavniki.« Drug odlomek se znova nanaša na okoliščine, ki zmanjšujejo moralno odgovornost, in zelo izčrpno omenja »čustveno nezrelost, moč navad, stanje tesnobe ali drugih psihičnih in socialnih dejavnikov«. Iz tega razloga negativna sodba o objektivnem položaju ne vsebuje sodbe o prištevnosti ali krivdi prizadete osebe. V kontekstu teh načel imam za zelo primerno, kar so hoteli ohraniti mnogi sinodalni očetje: »V določenih okoliščinah lahko za ljudi predstavlja veliko težavo, da bi ravnali drugače (…) Pastoralno prizadevanje za razločevanje duhov se mora tudi ob upoštevanju pravilno oblikovane človekove vesti, zavzeti za te primere. Tudi posledice izvršenih dejanj, niso v vseh primerih nujno iste.«

303. Zaradi spoznanja, kakšno težo imajo konkretne pogojenosti, lahko dodamo, da mora Cerkev bolj upoštevati človekovo vest pri obravnavi nekaterih primerov (položajev), ki objektivno ne ustrezajo našemu pojmovanju zakona. Samo po sebi se razume, da je potrebno opogumljati k zorenju razsvetljene, oblikovane vesti, kar naj spremlja odgovorno in resno razločevanje škofa, ter spodbujati k vedno večjemu zaupanju v milost. ...

 

OBVESTILA IN NAPOVEDI:

 

· Seje ŽPS Teharje: po maši, 24. 9., ob 19.00.

· Slomškova nedelja v Črenšovcih (Gornja Bistrica) v Prekmurju, 22. 9.. Avtobus bo.

· Sv. maša na Grobišču Bukovžlak: nedelja, 6. 10., ob 11.00.

  • Romanje sodelavcev župnij Teharje in Sv. Lovrenc: 27.