02.04.2021

DRUŽINSKI BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA OGNJA, JEDIL IN ZAJTRKA

KER JE JAVNO BOGOSLUŽJE V TERM ČASU PREPOVEDANO, SI LAHKO LETOS POMAGAMO Z DOMAČIM BLAGOSLOVOM IN SPREMLAJNJEM BOGOSLUŽJA PREKO FB ALI TV.

Blagoslov velikonočnega ognja in velikonočnih jedil lahko letos zaradi epidemije opravite sami doma ob prenosu preko TV ali FB. Iz naše (seveda zaprte) cerkve bom preko spleta prenašal blagoslov jedil ob 12.00. Prilagam tekst, da si lahko tudi sami blagoslovite ogenj in jedila.

Blagoslov ognja na véliko soboto doma:

 1. Se pokrižamo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 2. Zmolimo jutranjo molitev (Tebe ljubim…, Sveti angel…in po možnosti Desetka rožnega venca.

 3. Nekdo prebere:  Berilo iz 2. Mojzesove knjige.

 »Mojzes je pasel drobnico svojega tasta Jitra, midjánskega duhovnika. Ko je nekoč prignal drobnico daleč v pustinjo, je prišel k Božji gori Horeb. Tedaj se mu je iz sredine grma v ognjenem plamenu prikazal GOSPODOV angel. Pogledal je in glej, grm je gorel s plamenom, a ni zgorel. Mojzes je rekel: »Moram stopiti tja in si ogledati to veliko prikazen, kako da grm ne zgori!« Ko je GOSPOD videl, da prihaja gledat, ga je Bog poklical iz sredine grma in rekel: »Mojzes, Mojzes!« Rekel je: »Tukaj sem.« Bog je rekel: »Ne hôdi sem! Sezuj si sandale z nog, kajti kraj, kjer stojiš, je sveta zemlja!«Potem je rekel: »Jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.« Tedaj si je Mojzes zakril obraz, kajti bal se je gledati v Boga.«

To je božja beseda.

Bogu hvala.

 4. Prošnje: Nebeški Oče, svojega Sina si žrtvoval za nas in tako pokazal, da tvoja ljubezen ne pozna meja, zato te prosimo:

 -Za vse verne, naj jih velikonočni prazniki utrdijo v veri. - Prosimo te, usliši nas.

-Za duhovnike, da bi zvesto oznanjali odrešenje, ki prihaja po Jezusu Kristusu.

-Za trpeče in stiskane, predvsem bolne in okužene s koronavirusom, naj ne obupajo, ampak doživijo očiščujočo moč trpljenja.

-Za vse, ki bolnim strežejo in jim pomagajo.

-Za našo družino, sorodnike in dobrotnike, naj nas Sveti Duh napolni z ognjem svoje ljubezni do Boga in bližnjega.

5. Skupaj zmolimo Očenaš.

6. Mama ali oče prebere blagoslovno molitev nad ognjem:

MOLIMO.

Sveti Bog, v gorečem grmu si razodel svoje veličastvo in po jezikih, ki so bili kakor plameni, opozoril na prihod Svetega Duha. Prosimo te, blagoslovi ta ogenj, da nam bo v teh velikonočnih praznikih znamenje tvoje bližine, v naših srcih pa prižgi ogenj ljubezni, ki nikoli ne ugasne. Po Kristusu, našem gospodu. Amen.

7. Ogenj pokropimo z blagoslovljeno vodo, če je nimamo, lahko z navadno.

8. Blagoslov zaključimo z znamenjem križa, lahko tudi zapojemo postno pesem.

 

 Blagoslov velikonočnih jedil: V soboto pripravite jedila za blagoslov, svečko, križ in (po možnosti blagoslovljeno) vodo. Z branjem lahko sodelujejo otroci, blagoslov izreče mama ali oče:

Se pokrižamo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

KRUH: Otrok: Hvala Ti Bog, da imamo kruh. V svoji dobroti nam ga daješ toliko, da nam ni treba trpeti lakote. V sveti maši nam daješ tudi kruh za dušo. Naj bomo zanj vedno hvaležni.

Mama ali oče: Dobri Bog, blagoslovi ta kruh. Naj nam velikonočni prazniki nasitijo dušo in nam dajo moči v teh težkih dneh in ne pozabimo, da si ti kruh našega življenja, saj živiš in nas ljubiš vekomaj. Vsi: Amen.

MESO: Otrok: Da lahko mi jemo in živimo, je morala umreti rastlina ali žival. Da bi mi mogli večno živeti, je trpel in umrl božji sin.

Mama ali oče: Dobri Bog, prosimo te, blagoslovi to meso, ki nas spominja na Jezusa, ki je trpel in umrl, da bi nas odrešil grehov, zdaj pa živi in nas ljubi vekomaj. Vsi: Amen.

PIRHI: Otrok: Iz jajc prihaja novo življenje. Mladiček se izvali iz lupine in gre v življenje. To nas spominja na Jezusovo vstajenje. Zato jemo za veliko noč pirhe.

Mama ali oče: Dobri Bog, prosimo te, blagoslovi te pirhe. Ko jih bomo jutri uživali, se bomo spominjali tvojega vstajenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Vsi: Amen.

HREN: Otrok: Hren nas spominja na trpljenje, ob njem jočemo. Tega nimamo radi, a je tudi del našega življenja.

Mama ali oče: Dobri Bog, prosimo te, blagoslovi ta hren. Ko bomo začutili njegovo ostrino, naj se spomnimo trpljenja Kristusa, ki je premagal smrt in prinaša veselje in upanje v naše težave.

Vsi: Amen.

Jedila pokropimo z blagoslovljeno vodo.

Vsi: Oče naš…. Mama ali oče: Dobri Bog blagoslovi nas v teh dneh. Tudi naša družina je del božjega ljudstva, ki praznuje Jezusovo vstajenje. Blagoslovi našo družino, daj nam zdravje in pomagaj, da se bomo imeli vedno radi. Vsi: Amen.

 

Blagoslov velikonočnega zajtrka v nedeljo zjutraj:

Se pokrižamo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš…

Mama ali oče: Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Vsi: Amen.

Blagoslovi Gospod te darove, ki jih bomo v spomin vstajenja tvojega Sina danes zaužili. Blagoslovi tudi nas, ki obhajamo Veliko noč. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Vsem želim lepo obhajanje domačih obredov in lepo praznovanje, seveda pa najprej zdravja, notranjega miru in lepega vzdušja v vašem domu. Ostanite doma in spremljajte bogoslužje po TV ali drugih elektronskih medijih.