27.03.2021

Oznanila za Veliki teden za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

DRAGI FARANI

ŽAL SE EPIDEMIOLOŠKE RAZMERE SLABŠAJO. ZATO VLADA SPREJEMA UKREPE OMEJITVE. TUDI SLOVENSKI ŠKOFJE SO DALI NAVODILA, DA SE V TEM ČAU NE OPRAVLJA JAVNO BOGOSLUŽJE Z UDELEŽBO VERNIKOV. ZATO OD ČETRKA NAPREJ VEĆ NE VELJAJO SPODNJA OZNANILA.

PROSIM, SPREMLJAJTE SPOROČILA NA JAVNIH MEDIJIH, NA NAŠI SPLETNI STRAN IN FB strani ŽUPNIJA TEHARJE.

Vsem voščim blagoslovljene Velikonočne praznike in želim, da ostanemo zdravi.

Vse lepo pozdravljam.

Miha Herman, vaš župnik

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

6. POSTNA -

Cvetna nedelja

Nedelja, 28. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Rudija Straška

Bertold, redovni ustnovitelj

Ponedeljek, 29. 3.

ob 7.00 po namenu

* Gajšek v Kostrivnici za + Jožefo in Antona Pepelnak

Amadeus, Bogoljub

Torek, 30. 3.

ob 19.00 v zahvalo in za zdravje v družini

Gvido, opat

Sreda, 31. 3.

ob 7.00 za + Jožeta (40. obl.) in Frančiško Horjak

Veliki četrtek

Četrtek, 1. 4.

ob 19.00 za duhovne poklice .- brez udeležbe vernikov 

Veliki petek

+ Petek, 2. 4.

ob 15.00 križev pot v cerkvi

ob 19.00 obredi velikega tedna - brez udeležbe vernikov

 

Velika sobota

Sobota, 3. 4.

 

 

blagoslov ognja - ODPADE le posamič obisk  Najsvetejšega

blagoslovi velikon. jedil SAMO PREKO FB - ŽUPNIJA TEHARJE ALI PO TV SLOV OB 15.00 - LAHKO SAMI BLAGOSLOVITE: GLEJ TEKST NA NAŠI SPLETNI STRANI

  ob 19.00 za + Ivana (120 let rojst.) in Julijano Burger - LE PREKO SPLETA

VELIKA NOČ GOSPOD. VSTAJ.

Nedelja, 4. 4.

ob 7.00 za + Danija Lenardiča, starše in Sandija Vodenik LE PREKO SPLETA

 

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

6. POST. - Cvetna

Nedelja, 28. 3.

ob 10.00 za + Tržanove in Cirilo Mlinar

Amadeus, Bogoljub

Torek, 30. 3.

ob 18.00 za + Jožico Videc, osmina

Veliki četrtek

Četrtek, 1. 4.

ob 19.00 za + Dorotejo Čadej - brez udeležbe vern ikov

Veliki petek

+ Petek, 2. 4.

ob 15.00 obredi velikega tedna brez udeležbe verniov

Velika sobota

Sobota, 3. 4.

 

blagoslov ognja -ODPADE

blagoslovi velikon. jedil SAMO PREKO FB - ŽUPNIJA TEHARJE ALI PO TV SLOV OB 15.00 - LAHKO SAMI BLAGOSLOVITE: GLEJ TEKST NA NAŠI SPLETNI STRANI

za + Ano (obl.) in 2 Franca Ferenčak - G. Gajšek mašuje doma

VELIKA NOČ GOSPOD. VSTAJ.

Nedelja, 4. 4.

ob 7.00  ODPADE

za + Jožico in Poldija Bukovšek - G. Gajšek mašuej doma.

Ni večje ljubezni, kot je ljubezen križa; ni resničnejše svobode, kot je svoboda ljubezni; ni polnejšega bratstva, kot je bratstvo, ki se rojeva iz Jezusovega križa. (sv. Janez Pavel II.)

 

SPODNJA OZNANILA VEČ NE VELJAJO.

ŽAL SMO NEMOČNI V TEJ BOLEZNI IN MORAMO SPOŠTOVATI DOLOĆILA ZA OMEJEVANJE EPIDEMIJE.

KLJUB VSEMU TEMU ŽELIM LEPE PRAZNIKE V DRUŽINI.

 

To je vsebinski pregled svetega tridnevja in praznika Gospodovega vstajenja. Naše praznovanje je najprej notranje, v duši, kjer spremljamo Jezusa skozi zadnjo večerjo, trpljenje in smrt v vstajenje. To je starodavno praznovanje velike noči in še kako odmeva tudi v naših občestvih, v skupnem bogoslužju in javnem življenju. Letos  bo morda (kot lani) okrnjeno. Skušajmo ga lepo obhajati v družinah in v sebi še bolj čutiti resničnost Vstajenja.

 

INFORMACIJE

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je trenutno mogoč zaradi nevarnosti okužbe le v okviru družine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. V času epidemije je tudi poroka po določilih NIJZ možna le v okviru družine.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu, da se dogovorimo za srečanje v župnijski pisarni, zvonjenje in pogrebni obred.

Krašenje cerkve: Teharje: marec: Pečovje; april Slance in Sp. Vrhe; maj: Teharje

Kompole: marec: Prožinska vas, april: Ogorevc; maj: Draga, Moste,

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; FB:  Župnija Teharje; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.