06.03.2021

Oznanila za 3. Postno nedeljo za župnijo Teharje in za župnijo Sv. Lovrenc

folder

Dovoljene so svete maše z ljudstvom, za zdrave, z masko in primerno oddaljenostjo. Prosim, upoštevajte. Dobrodošli tudi med tednom, je lažje.

SVETE MAŠE NA TEHARJAH 

3. POSTNA  NEDELJA

Nedelja, 7. 3.

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Uroša Čanžeka in rodbino

Janez od Boga, redovnik

Ponedeljek, 8. 3.

ob 7.00 za + Ano Koštomaj

* Gajšek v Kostrivnici za + Ljudmilo Resnik

Frančiška Rimska

Torek, 9. 3.

ob 18.00 za + Jožefo Palir in Palirjeve

40 mučencev

Sreda, 10. 3.

ob 7.00 za + Matildo Jesenek

Benedikt, škof

Četrtek, 11. 3.

ob 18.00 za + Angelo (obl.) in Ivana Primožič

* Gajšek v Kostrivnici za + Karla Ojsterška

Justina,

 redovnica

+ Petek, 12. 3.

ob 7.00 za + Marinko, Marijo in Franca Oberžan

* Gajšek v Kostrivnici v zahvalo in za zdravje

Kristina, dev., muč.

Sobota, 13. 3.

ob 18.00 za + Ano in Jožefa Žohar

4. POSTNA  NEDELJA

Nedelja, 14. 3.

ob 8.00 za + Ljudmilo, 2 Jožefa in Staneta Jesenek ter 

             Jelko Simončič

ob 10.00 za žive in rajne farane

SVETE MAŠE NA TEHARJAH  

3. POSTNA  NED.

Nedelja, 7. 3.

ob 10.00 za + Francija Brecla, starše in starše Žaler

Frančiška Rimska

Torek, 9. 3.

ob 18.00 za + Alojza Mastnaka in rodb., Rozalijo in 

               Alojza Žnidar in rodbino

Kristina, dev., muč.

Sobota, 13. 3.

ob 9.00 za + Antona Godiclja (obl.)

4. POSTNA NED.

Nedelja, 14. 3.

ob 10.00 za + Jožico in Poldija Bukovšek

Umrla sta: Angela in Franc Selič, 68 let mož in žena, z Razgledne ulice 6, Štore. Pogreb obeh bo v sredo ob 13.00 na Teharjah. Bog jima daj večni mir in pokoj.

Iz svetega pisma: Naredi moje korake trdne s svojim izrekom, ne pusti, da bi nad mano vladala kakšna zloba. (Ps 119, 133)

Za nasmeh: K maši. Jurček pride od maše. Oče ga vpraša, kaj je duhovnik pridigal. Sin mu odgovori: »Je rekel, da naj starši ne vprašujejo otrok, ampak naj gredo sami k maši.

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 7. DO 14. MARCA 2021

 

NOVI CELJSKI ŠKOF

Sveti oče Frančišek je 5. marca 2021 imenoval za celjskega škofa msgr. dr. Maksimilijana Matjaža, duhovnika mariborske nadškofije, ki je bil do sedaj profesor Svetega pisma na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Rodil se je rodil leta 1963 v družini poštnega uradnika, ki je stanovala najprej v Mežici, nato so zgradili hišo na Prevaljah. Po gimnaziji je študiral na Teološki fakulteti v Ljubljani in bil posvečen v duhovnika 1989. Po letih kaplanske službe je nadaljeval študij Svetega pisma na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu in v Jeruzalemu. Od leta 1998 je iskani predavatelj na ljubljanski teološki fakulteti, izredni profesor in predstojnik Katedre za Sveto pismo in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Novega škofa se veselimo in molimo zanj, da bi bil dober pastir božjemu ljudstvu Celjske škofije. Priporočamo ga sv. Maksimiljanu Celjskemu, njegovemu krstnemu zavetniki in bl. Antonu Martinu Slomšku, zavetniku škofije.

Za obisk svete maše z udeležbo vernikov še vedno veljajo dosedanji pogoji.

Mi se jih držimo, a imamo srečo na Teharjah, da je cerkev velika in nam ni težko ohranjati razdalje. V Kompolah je težje, zato prosim, da ta čas raje pridete k maši na Teharje! V tem času vabim, da se kdo namesto v nedeljo, udeleži svete maše ob delavnikih. Cerkev je za molitev odprta tudi v nedeljo čez dan.

Tudi za spoved imate lepo priložnost. Opravite jo lahko pred mašo ali po njej, ali po dogovoru.  Postni čas pa je še posebej lepa priložnost za spokornost in odpuščanje.

Zdaj imajo vsi otroci v šoli pouk v živo. Verouka za sedaj še ne smemo imeti v živo, zato do nadaljnjega nadaljujemo na daljavo. Vendar pa lahko prihajate k sveti maši. Lepo vabim prvoobhajance in njihove starše k sv. maši vsak torek zvečer ob 18.00. Po maši bom za njih imel še kratko katehezo v živo. Vsak četrtek zvečer lepo vabim birmance iz 8. razreda k sveti maši in vsako soboto birmance iz 9. razreda. Po maši bom prav tako imel kratko katehezo za njih. Trenutno je to najboljša možnost. Lepo prosim, da se tega udeležite, saj nam čas hitro teče. Cerkev je tako velika, da lahko sprejme po vseh pravilih več družin, kot je za ta dan omenjenih otrok in staršev.

V cerkvi na Teharjah urejamo oltarni prostor. Postavili bomo primerne sedeže za bogoslužne sodelavce - duhovnika in ministrante, lepo oblikovan oltar in ambon iz kamna. Za bogoslužni prostor se je vredno potruditi, saj je to osrednji prostor svetega bogoslužja v cerkvi in pomaga k zbranosti. Izdelavo smo že naročili in pričakujemo, da bo do maja zaključena. Lepo se zahvalim vsem, ki ste v ta namen že prispevali svoj dar. Naše delo lahko podprete z darom v cerkvi ali župnišču ali preko TRR računa. Bog naj povrne z darovi zdravja, milosti in blagoslova. Vrednost obnove bo okoli 25.000 €. Zato je vsak vaš dar dobrodošel.

 

Z OČETOVSKIM SRCEM - Papež Frančišek je ob 150. letnici razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve razglasil posebno »Leto svetega Jožefa«, ki bo trajalo do Brezmadežne 2021. O njem je napisal Apostolsko pismo z  naslovom »Z očetovskim srcem«. V tej rubriki bom po odlomkih objavljal njegove misli ob sv. Jožefu, ki nam veliko povedo o tem svetniku, ki je imel v zgodovini odrešenja posebno mesto.

Z očetovskim srcem: tako je Jožef ljubil Jezusa, ki ga vsi štirje evangeliji imenujejo: »Jožefov sin«.

Evangelista, ki sta izpostavila njegov lik, Matej in Luka, povesta malo, a vendar dovolj za razumevanje, kakšen oče je bil in kakšno poslanstvo mu je zaupala Božja previdnost.

Vemo, da je bil preprost tesar (prim. Mt 13,55), Marijin zaročenec (prim. Mt 1,18; Lk 1,27); »pravičen moč« (Mt 1,19), vedno pripravljen izpolniti Božjo voljo, kakršna se kaže v njegovi postavi (prim Lk 2,22.27.39) in po kar štirih sanjah (prim. Mt 1,20; 2,13.19.22). Po dolgem in napornem potovanju iz Nazareta v Betlehem je videl Mesija, ki se je rodil v hlevu, ker drugje »zanju ni bilo prostora« (Lk 2,7). Bil je priča češčenja pastirjev (prim. Lk 2,8-20) in modrih (prim. Mt 2,1-12), ki predstavljajo eni izraelsko ljudstvo in drugi poganska ljudstva.

Imel je pogum, da je sprejel zakonito očetovstvo Jezusa, ki mu je dal ime, kot mu ga je razodel angel: »Daj mu ime Jezus: kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov« (Mt 1,21). Kot je znano, je dati ime nekemu človeku ali neki stvari pri antičnih ljudstvih pomenilo dati mu pripadnost, kot je to storil Adam v pripovedi iz Prve Mojzesove knjige (prim. 2,19-20).

Štirideset dni po rojstvu je Jožef v templju skupaj z materjo daroval Dete Gospodu in presenečen poslušal Simeonovo prerokbo o Jezusu in Mariji (prim. Lk 2,22-35). Da bi Jezusa obranil pred Herodom, je kot tujec prebival v Egiptu (prim. Mt 2,13-18).

 

 INFORMACIJE

 

Dobrodošli v župnijski pisarni! Najdete me lahko na Teharjah vsak dan po sveti maši. Izven tega časa pa, če sem doma. Lahko se najavite tudi po telefonu.

Krst otroka je za vsako krščansko družino velik dogodek. Vabim starša, da se kmalu po otrokovem rojstvu osebno oglasita v župnišču, da se dogovorimo o izbiri botra, datumu krsta in pripravi. Krst je trenutno mogoč zaradi nevarnosti okužbe le v okviru družine.

Poroka: sveti zakon je zakrament, s katerim zaročenca povabita Boga v svojo skupnost. V času epidemije je tudi poroka po določilih NIJZ možna le v okviru družine.

Duhovna oskrba bolnikov: za bolnišnico Celje in Vojnik skrbi duhovnik g. Vlado Bizant, lazarist, tel. 041 282 908, ali sporočite po e-pošti na naslov: vlado.bizant@jozef.si, lahko pa se obrnete tudi na domačega duhovnika. V nujnih primerih lahko kadarkoli. Na izraženo željo svojcev v bolnišnici omogočijo obisk duhovnika pri bolniku tudi v tem času!

Pogreb: ob smrti najbližjih vam želimo stati ob strani in krščansko pospremiti rajne k večnemu počitku. Pokličite me po telefonu in se oglasite v župnijski pisarni, da se dogovorimo za zvonjenje, pogrebni obred. V času korone je pogreb v družinskem krogu in brez sv. maše.

Krašenje cerkve: Teharje: januar: Štore, februar: Bukovžlak; marec: Pečovje;

Kompole: januar: Laška vas, februar: Kompole; marec: Prožinska vas.

Izdal: Župnijski urad, Teharje 27; 3221 Teharje. Odgovarja: Miha Herman, župnik; tel.:03/542-10-04; ali 041/601-713; www.zupnija-teharje.si; e-mail: miha.herman@rkc.si.