27.02.2021

"Zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešitve"... Spodbude za postni čas - drugi postni teden

folder

"Zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešitve"... Spodbude za postni čas - prvi postni teden

 
Vabim vas na to pot od Pepelnice do Velike noči.
POST JE BOGAT ČAS, je ustvarjalni čas, kliče k razmisleku, opdpovedi, skromnosti, umirjenosti, spoznavanju samega sebe;kliče spokornosti, k molitvi, v sprejemanju božje volje....

Post je še več, je soočanje s trpljenjem drigih; potrpežljivo sprejemanje svojih križev, in zaupni pogled naprej.

BOG JE USMILJEN in išče tudi naše usmiljenje in skesanost..
 

Že imate zase kakšen duhovni plan za ta teden? naredite ga takoj zdaj, sami zase in skupaj z drugimi člani družine za vse vas.!


Ste se že kaj dogovorili v družini?

ZA TA TEDEN PREDLAGAM:

a)Pogovarjajte se o duhovnih stvareh – vrednotah, veri, odgovornosti

b)Trudite se, da bi sprejemali drug drugega v družini, da bi se polsušali in slišali.

c) Gojite potrpežljivost.

d) V bližini imamo nekaj lepih križevih potov, ki jih lahko družina sama ali s prijatelji obišče, prehodi, moli: Šmarje pri Jelšah – cerkev sv. Roka; Šentvid pri Planini, Teharje - od grobišča v Bukovžlaku do cerkve sv. Ane; od cerkve sv. Cecilije od sv. Miklavža; Svete Gore ob Sotli; Ponikva - od Slomškove hiše do cerkve na Ponikvi; Vitanje; Vojnik (Od cerkve sv. Florijana do cerkve Marije sedem žalosti)…
dodajam tekst kratkega križevega pota:

Zelo kratek križev pot

Prva postaja
Jezusa obsodijo na smrt

O, Jezus! Tako krotek in ponižen, nauči me, da bom znal sprejeti preizkušnje.

Druga postaja
Jezus vzame križ na svoje rame

Moj Jezus, ta križ bi moral biti moj, ne Tvoj; moji grehi so te križali.

Tretja postaja
Jezus prvič pade pod križem

O, Jezus! Naj mi Tvoj prvi padec pomaga, da nikoli ne zapadem v smrtni greh.

Četrta postaja
Jezus sreča svojo mater

O, Jezus! Naj mi nobena človeška vez, naj bo še tako ljuba, ne prepreči, da bi Ti sledil po poti križa.

Peta postaja
Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ

Simon Ti je pomagal proti svoji volji; naj potrpežljivo vse pretrpim Zate.

Šesta postaja
Veronika obriše Jezusu potni obraz

O, Jezus! Svoje sveto obličje si odtisnil na Veronikin prt; neizbrisno Ga odtisni tudi na moje srce.

Sedma postaja
Jezus drugič pade pod križem

Ljubi Gospod, z drugim padcem mi pomagaj, da ne bom znova zapadel v greh.

Osma postaja
Jezus tolaži jeruzalemske žene

Moja največja tolažba bi bila slišati Tvoje besede: ”Mnogi grehi so ti odpuščeni, ker si mnogo ljubil.”

Deveta postaja
Jezus tretjič pade pod križem

O, Jezus! Ko bom omagal na dolgi poti življenja, bodi moja moč in moja vztrajnost.

Deseta postaja
Jezusa slečejo

Moji duši je bila odvzeta nedolžnost; odeni me, Jezus, z oblačilom pokore in kesanja.

Enajsta postaja
Jezusa pribijejo na križ

Odpustil si svojim sovražnikom; moj Bog, nauči me, da bom znal odpuščati žalitve in nanje pozabiti.

Dvanajsta postaja
Jezus umre na križu

Umiraš, moj Jezus, toda Tvoje Presveto Srce še vedno utripa v ljubezni do Tvojih grešnih otrok.

Trinajsta postaja
Jezusa snamejo s križa

Sprejmi me v svoje naročje, o žalostna Mati; izprosi mi popolno odpuščanje grehov.

Štirinajsta postaja
Jezusa položijo v grob

Ko Te z obhajilom sprejmem v svoje srce, o Jezus, naj to postane primeren prostor za Tvoje Presveto Telo. Amen.

”Jezus, Marija, ljubim Vaju, rešita mojo dušo.”