29.06.2019

Oznanila za 13 nedeljo med letom; za župnijo Teharje in za župnijo sv. Lovrenc

 

 

SVETE MAŠE NA TEHARJAH

13. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 30. 6. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Adolfa Teržana

Estera, svetopisemska žena

Poned., 1. 7.

ob 19.00 za uspeh oratorija

Gajšek v Kostrivnici: za + Janka Klinarja

Ptujskogorska M.B.

Torek, 2. 7.

ob 19. 00 za + Milana Oberžana

Tomaž, apostol

Sreda, 3. 7. 

ob 7.00 za + Albina Vipotnika

* Gajšek v Kostrivnici: za + Janeza Salobirja

Urh, škof

Četrtek, 4. 7.

ob 19.00 za + Jožefa Godunca, osmina

* Gajšek v Kostrivnici: za + Stanislava in Ano Mulej

Ciril in Metod, slovanska apostola

 Petek, 5. 7.

ob 7.00 za + Vinka Najdenika

Marija Goretti, dev.

Sobota, 6. 7.

ob 19.00 za + Starše Ulaga, sestro Justi in Mihija   Golouha;  molitev za spravo v našem narodu

14. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 7. 7. 2019

ob 8.00 za žive in rajne farane

ob 10.00 za + Timoteja in Stanislava Smole

SVETE MAŠE V KOMPOLAH 

13. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 30. 6. 2019

ob 10.00 za + Franca Majoranca

ob 15.00 Vera in luč: za + Maksa Mastnaka

Ptujskogorska M.B.

Torek, 2. 7.

ob 19.00 za + Alojza Mastnak, 2 Alojza Žnidarja, ter rodbino Mastnak-Žnidar

Marija Goretti, dev.

Sobota, 6. 7.

ob 9.00 za + Angelo in Ivana Tofant

14. NEDELJA

MED LETOM

 Nedelja, 7. 7. 2019

ob 10.00 za + Štefana Pušnika, Jakoba in Marijo Klenovšek

G. Gajšek bo maševal v domači cerkvi v Kostrivnici ob 7.00 ta teden v ponedeljek, sredo in četrtek. Nameni maš so napisani zgoraj, maše v ta namen se lahko udeležite tudi na Teharjah.

Pokopali smo: Jožefa Godunca, 88-letnega s Teharja 28. Bog mu daj večni mir in pokoj.

 Za nasmeh: »Moj stric je pred dolgimi leti silno obogatel, in sicer na račun napak drugih.« –  »Kako to?« –  »Imel je tovarno radirk.«

 

OSTALA OZNANILA ZA TEDEN OD 30. 6. DO 7. 7. 2019-06-29 V tem tednu je od torka do petka pri nas počitniški oratorij za prijavljenih 50 otrok. Jutri ob 19.00 začnemo s sveto mašo to duhovno  dogajanje. Poleg animatorjev lepo vabim k sveti maši tudi starše in otroke. Z animatorji smo v pripravo vložili že veliko časa, pri sveti maši pa bomo prosili, naj Bog blagoslavlja naše delo, mu deli uspeh in nas varuje pred vsem slabim. Oratorij ni le počitniško varstvo otrok, ampak je duhovno, vzgojno in sprostitveno dogajanje. Na Teharjah se bo odvijal od torka do četrtka od 9.00 do 16.00, v petek pa je izlet in bo dnevni red prilagojen. Navodila bomo dajali tudi sproti glede na vreme. Letos se bomo ustavili ob slovenskem ljudskem junaku Petru Klepcu, ki mu je Bog dal veliko moč, da bi jo uporabljal v dobro. Tudi mi prosimo za moč, ne le telesno, ampak moč duha, moč vere, moč potrpežljivosti, moč lepih odnosov. Naslov tedna je: Imaš moč! Nekaj tega bosta dodala dva naša gosta: slepi Janko iz doma ostarelih in svetovno znani paraolimpijski plavalec Darko Djurić, ki se je rodil kot invalid, a s trudom in potrpežljivostjo postavlja svetovne rekorde v plavanju invalidov. Dobrodošlo je tudi kakšno sodelovanje s sadjem, zelenjavo ali sladoledom. Kdor je voljan kaj tega prinesti, naj pokliče gospo Marinko na tel. 031 026 563, da bomo lažje uskladili kdaj in koliko. Hvaležni smo tudi vsem ustanovam, ki finančno omogočajo to dogajanje. Vse pa prosim, podpirajte naše delo z molitvijo in s pomočjo.

HOJA ZA KRISTUSOM gre pogosto v drugo smer, kot gre večina.

Najprej moramo pustiti, da nas same v polnosti prepoji Jezusovo mišljenje, če želimo hoditi za Njim. Če gremo po Jezusovi poti, potem je čas za spoznanje, da ne moremo ljubiti Boga, a spregledati svojega soseda, svojega bližnjega. Ne moremo namreč ljubiti Boga in se lakomno obešati na svoje imetje, mišljenje … V Božji luči ima vse svojo podobo. Hoditi za njim pomeni radikalno življenjsko odločitev. Hoditi za njim pomeni: se mu  polnosti in zaupanju predati.

Po: A. Knovles, Življenjsko krščanstvo

  Nekaj prijav je že za romanje v Medžugorje! Vabim še druge: prijavite se v župnišču, da lahko pravočasno uredijo rezervacije.

 

OTROŠKI KOTIČEK:

Jezus je zbranim povedal priliko o usmiljenem Samarijanu. Večkrat jih je uporabil pri svojem »poučevanju« učencev ter drugih, ki so ga prišli poslušat. Vendar pozor! Prilike, kot je ta, pripovedujejo o dogodkih, ki se niso v resnici zgodili na določenem kraju, ob določenem času, z resničnimi osebami, lahko pa se v resnici zgodijo kjerkoli, kadarkoli z osebami, ki resnično obstajajo. Prav to je hotel povedati Jezus. Zato so prilike zelo pomembne.

Po: T. Lasconi, Tudi jaz hodim k spovedi

 

RADOST LJUBEZNI (AMORIS LAETITIA): papež Frančišek je izdal po dveh sinodah o družini Apostolsko spodbudo z naslovom Amoris Laetitia. V njej je zajel temeljna spoznanja in dileme današnje družine in odgovor Cerkve kot pomoč družini.

KREPITI VZGOJO OTROK »Da« spolni vzgoji

285. Spolna vzgoja mora vključevati tudi pozornost in spoštovanje različnosti, ki vsakemu kaže možnost, kako preseči zapiranje v lastne meje, da bi se odprl sprejemanju drugega. Če odmislimo razumljive težave, ki jih lahko doživlja vsak, moramo pomagati, da bi sprejemali lastno telo, kot je bilo ustvarjeno, saj »se misel, da gospodujemo nad lastnim telesom, spreminja – pogosto prefinjeno – v miselnost, da lahko popolnoma gospodujemo nad stvarstvom. Ustrezno sprejemanje lastnega telesa ter skrbno in spoštljivo upoštevanje njegovega pomena sta bistveni postavki za pristno humano ekologijo. Tudi spoštovanje svojega telesa v njegovi ženskosti ali moškosti je nujno za spoznavanje samega sebe v razmerju do drugega. Tako je mogoče z veseljem sprejeti drugega ali drugo kot poseben dar, ki je delo Boga Stvarnika, in se vzajemno bogatiti.« Samo če se znebimo strahu pred različnostjo, se lahko rešimo ujetosti v svoj jaz in zaljubljenosti vase. Spolna vzgoja mora prispevati k temu, da človek sprejme lastno telo, tako da se ne bo ukvarjal z mislijo, kako bi »izbrisal razliko med spoloma, ker se ne zna več z njo spoprijeti«.

 OBVESTL A IN NAPOVEDI:

 

· Počitniški oratorij: od 2. do 5. 7. 2019. Vabimo animatorje k sodelovanju (več informacij in prijave na e-naslovu: josipafmm@gmail.com).

· Anine nedelje: 21. 7. in 28. 7. 2019.

· Romanje v Međugorje: 10. - 13. 10. 2019 (cena 150 €). Prijavite se čim prej, da lahko pravočasno uredimo rezervacije.